Aktuellt

Centrum för rättvisa söker forskningsstipendiat


Vill du under ett års tid fördjupa dig i principiellt viktiga rättsprocesser som dessutom skapar debatt? Centrum för rättvisa söker nu en forskningsstipendiat – välkommen med din ansökan!

Om Centrum för rättvisa

Centrum för rättvisa står upp för individens fri- och rättigheter genom att driva rättsprocesser och delta i debatten om rättighetsfrågor. Sedan starten år 2002 har vi drivit fler än 250 rättsfall, haft framgång i cirka 90 procent av fallen och fått 18 prejudicerande vinster i de högsta juridiska instanserna, varav nio i Högsta domstolen.

Verktyget i det dagliga arbetet är det juridiska skydd för fri- och rättigheter som finns i lagar, grundlagar, Europakonventionen och EU-rätten. På Centrum för rättvisa driver vi främst skadeståndsprocesser i allmän domstol, men vi driver även mål i förvaltningsdomstol och i specialdomstolar.

Centrum för rättvisa har sitt kontor i Stockholm med tio medarbetare, varav nio är jurister med i huvudsak domstolsbakgrund.

Forskningsstipendiat

Vi söker en forskningsstipendiat som vill bli en del av vårt team under ett års tid. Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål ger årligen ut ett stipendium på 300 000 kronor till en jurist i syfte att finansiera ett års verksamhetsanknuten forskning om konstitutionell rätt, europarätt eller processrätt hos Centrum för rättvisa.

Stipendiet är personligt och skattefritt. Forskningsstipendiaten arbetar tillsammans med Centrum för rättvisas jurister och forskningen ska ha en praktisk inriktning med anknytning till vår verksamhet. Stipendiaten uppträder inte som ombud för Centrum för rättvisas klienter i domstol, utan ägnar sin huvudsakliga tid åt ett forskningsprojekt som vi kommer överens om gemensamt.

Din profil

Vi söker dig som:

  • har tagit juristexamen/jur.kand. med mycket goda resultat
  • gärna har ett par års erfarenhet från domstol och/eller advokatbyrå (tingstjänstgöring är meriterande)
  • är en skicklig jurist
  • har en stor arbetskapacitet och ett gott omdöme
  • är kreativ och en duktig skribent
  • har ett starkt engagemang för individens fri- och rättigheter
Hur du ansöker

Sista ansökningsdag är den 20 juni 2019 och vi kallar löpande till intervjuer. Preliminär börjedag är den 19 augusti 2019 eller efter överenskommelse.
Ansökan ska innehålla personligt brev, CV med bifogade referenser och betyg från juristprogrammet. Du får gärna lämna förslag på forskningsprojekt i din ansökan.

Ansökan skickas per e-post till Lisa Andersson, [email protected]. Om du har frågor är du välkommen att kontakta Lisa Andersson per e-post eller på 073-708 70 53.

Centrum för rättvisa är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som du skickar till oss i samband med din ansökan. Mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter finns i vår personuppgiftpolicy.

Varmt välkommen med din ansökan!