Alexander Ottosson

Jurist, Associate

Arbetslivserfarenhet
Jurist, Centrum för rättvisa, 2018–
Forskningsstipendiat, Centrum för rättvisa, 2017–2018
Uppsatspraktikant, Sveriges ständiga representation vid Europarådet i Strasbourg, jan–juni 2017

Utbildning
Juristexamen, Uppsala universitet, 2017
Studier i folkrätt vid University College Dublin, UCD, 2016

Foto: Stefan Tell

Kontaktuppgifter