Alexandra Loyd

Administrativ chef (föräldraledig)

Arbetslivserfarenhet
Administrativ chef, Centrum för rättvisa, 2018-
Tingsnotarie, Stockholms tingsrätt och Patent- och marknadsdomstolen, 2016–2018
Jurist, Centrum för rättvisa, 2014–2016

Utbildning
Juristexamen, Uppsala universitet, 2014

Foto: Stefan Tell

Kontaktuppgifter