Elsa Haggård

Jurist, Associate

Arbetslivserfarenhet
Jurist, Centrum för rättvisa, 2022–
Bolagsjurist, Caverion, 2017–2022
Tingsnotarie, Solna tingsrätt, 2015–2017
Biträdande jurist, Mannheimer Swartling Advokatbyrå, 2013–2015

Utbildning
Juristexamen, Stockholms universitet, 2013
Criminal Justice studies, San Diego State University, 2011

Foto: Stefan Tell

Kontaktuppgifter