Erica Wide

Jurist, Associate (tjänstledig)

Arbetslivserfarenhet
Jurist, Centrum för rättvisa, 2020–
Praktikant, Sveriges ständiga representation vid de internationella organisationerna i Genève, 2019
Sommarnotarie, Högsta förvaltningsdomstolen, 2018

Utbildning
Juristexamen, Lunds universitet, 2020

Foto: Stefan Tell

Kontaktuppgifter