Erik Scherstén

Jurist, Associate

Arbetslivserfarenhet
Jurist, Centrum för rättvisa, 2019–
Uppsatspraktikant, Centrum för rättvisa, 2018

Utbildning
Juristexamen, Uppsala Universitet, 2019

Foto: Stefan Tell

Kontaktuppgifter

Rättsfall med Erik Scherstén

Olivia mot Region Skåne

Trots att Olivias förlossning fortskred normalt utsattes hon, mot sin uttryckliga vilja, för ett riskfyllt och obefogat vårdingrepp som kallas för yttre press. Fallet illustrerar ett problem inom vården som är att patientlagens krav på samtycke inte efterlevs i tillräcklig utsträckning. Med hjälp av Centrum för rättvisa stämmer Olivia Region Skåne på skadestånd för att hennes grundläggande rätt till kroppslig integritet och självbestämmande har överträtts och för att inskärpa kravet på samtycke i vården.