Fredrik Bergman

Chef för Centrum för rättvisa

Arbetslivserfarenhet
Chef för Centrum för rättvisa, 2018–
Chefsjurist, Centrum för rättvisa, 2016–2017
Hovrättsassessor, Svea hovrätt, 2011–2016
Jurist, Centrum för rättvisa, 2010–2011
Tingsnotarie, Stockholms tingsrätt, 2008–2010
Forskningsstipendiat, Centrum för rättvisa, 2007–2008
Biträdande jurist, Linklaters Advokatbyrå, 2006–2007

Utbildning
Jur.kand., Uppsala universitet, 2006
LL.M., Harvard Law School, 2014

Foto: Stefan Tell

Kontaktuppgifter