Helena Myrin

Jurist, Associate

Arbetslivserfarenhet
Jurist, Centrum för rättvisa, 2018–
Tingsnotarie, Södertörns tingsrätt, 2017–2018
Notarie, Allmänna reklamationsnämnden, 2016–2017
Intellectual Property Advisor, CSC, 2014–2016
Uppsatspraktikant, Utrikesdepartementet, 2013
Paralegal, Signet Lawyers Pty Ltd, 2012

Utbildning
Juristexamen, Stockholms universitet, 2013
Dispute Resolution, Negotiation, Law of Slavery and Human Trafficking, University of Technology Sydney, 2012
Certificate in Advanced English, University of Cambridge, 2006

Foto: Stefan Tell

Kontaktuppgifter