Lisa Greene

Jurist, Associate

Arbetslivserfarenhet
Jurist, Centrum för rättvisa, 2021–
Biträdande jurist, Mannheimer Swartling, 2018-2021
Bolagsjurist (secondment), Landshypotek Bank, 2021
Handläggare, NOA/Polismyndigheten, 2013-2018

Utbildning
Juristexamen, Stockholms universitet, 2018
MA International Law, University of Kent, Bryssel, 2010
BA Politics and Development studies, SOAS University of London, 2008

Foto: Stefan Tell

Kontaktuppgifter