Natalie Staff

Jurist, Associate (föräldraledig)

Arbetslivserfarenhet
Forskningsstipendiat, Centrum för rättvisa, 2020-
Tingsnotarie, Örebro tingsrätt, 2018-2020
Biträdande jurist, Advokatfirman Lindahl, 2018
Juristhandläggare/notarie, Kronofogdemyndigheten, 2017-2018
Praktikant, Utrikesdepartementet, Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt, 2016-2017

Utbildning
Juristexamen, Örebro Universitet, 2017

Foto: Stefan Tell

Kontaktuppgifter