Olivia Möller

Jurist, Associate

Arbetslivserfarenhet
Jurist, Centrum för rättvisa, 2022–
Associate, Mannheimer Swartling Advokatbyrå, 2020–2022
Uppsatspraktikant, Centrum för rättvisa, 2020
Föredragande jurist (timanställd), Kammarrätten i Stockholm, 2019–2020
Sommarnotarie, Kammarrätten i Stockholm, 2019
Sommarnotarie, Setterwalls Advokatbyrå, Stockholm, 2018
Sommarnotarie, Patent- och registreringsverket, 2017

Utbildning
Juristexamen, Uppsala Universitet, 2020
Studier i juridik, Singapore Management University, 2018

Foto: Stefan Tell

Kontaktuppgifter

Rättsfall med Olivia Möller

Olivia mot Region Skåne

Trots att Olivias förlossning fortskred normalt utsattes hon, mot sin uttryckliga vilja, för ett riskfyllt och obefogat vårdingrepp som kallas för yttre press. Fallet illustrerar ett problem inom vården som är att patientlagens krav på samtycke inte efterlevs i tillräcklig utsträckning. Med hjälp av Centrum för rättvisa stämmer Olivia Region Skåne på skadestånd för att hennes grundläggande rätt till kroppslig integritet och självbestämmande har överträtts och för att inskärpa kravet på samtycke i vården.