Colorelit mot Målaremästarna

By 2011-03-30 mars 4th, 2020 Föreningsfrihet

De fick stopp på olaglig semesterkassa

Visbyföretaget Colorelit Måleri AB och dess tre anställda lämnade i januari 2011 i en anmälan till Datainspektionen med anledning av att fackföreningen Måleribranschen vill tvinga dem att ingå ett kollektivavtal som bland annat innebär ett intrång i den personliga integriteten. 

 

I juli 2010 kontaktade fackförbundet Svenska Målareförbundet målerifirman Colorelit i Visby och ställde krav på kollektivavtal. Men varken företaget eller dess tre anställda vill ha något kollektivavtal. Colorelit är inte med i arbetsgivareorganisationen Målaremästarnas Riksförening och ingen av de anställda är med i facket. Anställningsvillkoren på företaget är lika bra eller bättre än det som avtalet kräver.

– Målareförbundet kan inte sätta sig över lagen. Hoten om stridsåtgärder måste dras tillbaka, säger Clarence Crafoord, som är chefsjurist vid Centrum för rättvisa och ombud för företaget och dess anställda.

Strider mot personuppgiftslagen, PuL

Avtalet tvingar bland annat arbetsgivaren att tre gånger om året rapportera in all statistik om sina anställda till Måleribranschens Semesterkassa, som drivs gemensamt av Målareförbundet och Målaremästarna. Uppgifterna lämnas sedan vidare till Målareförbundet, oavsett om arbetstagarna är med i facket eller inte.

Det är denna del av avtalet som anmälts till Datainspektionen. Myndigheten har i ett liknande fall konstaterat att fackförbundet Byggnads bröt mot personuppgiftslagen när man samlade in personuppgifter från arbetstagare som inte var medlemmar. För att det enligt PuL ska vara tillåtet att behandla personuppgifter krävs det i regel ett godkännande från den som registreras.

Kränker föreningsfriheten

Datainspektionens prövning tar endast sikte på PuL. Men mycket talar för att det även handlar om en kränkning av föreningsfriheten i Europakonventionen, som är svensk lag.

– Det är inte tillåtet att tvinga en enskild att lämna ifrån sig personuppgifter till fackförbund som han eller hon valt att inte vara medlem i, avslutar Clarence Crafoord.

Den 13 juni 2011 kom Datainspektionens beslut. Datainspektionen förelade Måleribranschens Semesterkassa att upphöra med att lämna ut identifierbara personuppgifter till Svenska Målareförbundet i syfte att utgöra underlag för Målareförbundets statistik.

Inlagor och beslut

Datainspektionens beslut 20110613

Fallet i media:

Arbetet, 2015-05-22, Blockaderna som bara fortsätter

Arbetet, 2011-03-11, ”Seriösa företag har inget emot kollektivavtal”
Arbetet, 2011-02-18, ”Colorelit har inga fackliga medlemmar anställda!”
Hela Gotland, 2011-01-29, ”Kan Colorelit få rättvisa?”
Hela Gotland, 2011-01-28, ”Colorelit anmäler Målareförbundet – men varslet kvarstår om blockad den 1 februari”
Lag & Avtal, 2011-01-28, ”Målarnas semesterkassa olaglig”
Expressen, 2011-01-27, ”Målarmaffian, del 2
Sveriges Radio P4 Gotland, 2011-01-27, ”Målerifirma i strid om kollektivavtal”
Expressen, 2011-01-05, ”Eric Erfors: Facket som målarmaffia”