Colorelit mot Målaremästarna

Av 2011-03-30 juni 2nd, 2021 Föreningsfrihet

Fackföreningen Målareförbundet ville tvinga Visbyföretaget Colorelit Måleri AB och dess tre anställda att ingå kollektivavtal. Kollektivavtalet innebar att de anställdas personuppgifter skulle lämnas från Måleribranschens semesterkassa till Målareförbundet, oavsett om arbetstagarna var med i facket eller inte. Med hjälp av Centrum för rättvisa lämnade Colorelit in en anmälan till Datainspektionen eftersom förfarandet stred mot personuppgiftslagen. I juni 2011 förelade Datainspektionen Måleribranschens semesterkassa att upphöra med att lämna ut identifierbara personuppgifter till Målereförbundet.

I juli 2010 kontaktade fackförbundet Svenska Målareförbundet målerifirman Colorelit i Visby och ställde krav på kollektivavtal. Men varken företaget eller dess tre anställda vill ha något kollektivavtal. Colorelit är inte med i arbetsgivareorganisationen Målaremästarnas Riksförening och ingen av de anställda är med i facket. Anställningsvillkoren på företaget är lika bra eller bättre än det som avtalet kräver.

Strider mot personuppgiftslagen, PuL
Avtalet tvingade bland annat arbetsgivaren att tre gånger om året rapportera in all statistik om sina anställda till Måleribranschens Semesterkassa, som drevs gemensamt av Målareförbundet och Målaremästarna. Uppgifterna lämnades sedan vidare till Målareförbundet, oavsett om arbetstagarna var med i facket eller inte.

Datainspektionen har i ett liknande fall konstaterat att fackförbundet Byggnads bröt mot personuppgiftslagen när man samlade in personuppgifter från arbetstagare som inte var medlemmar. För att det enligt PuL ska vara tillåtet att behandla personuppgifter krävs det i regel ett godkännande från den som registreras.

Kränker föreningsfriheten
Den 13 juni 2011 kom Datainspektionens beslut. Datainspektionen förelade Måleribranschens Semesterkassa att upphöra med att lämna ut identifierbara personuppgifter till Svenska Målareförbundet i syfte att utgöra underlag för Målareförbundets statistik.

Inlagor, domar och beslut

Datainspektionens beslut
Datainspektionen, 13 juni 2011

Fallet i media (i urval)
”Eric Erfors: Facket som målarmaffia”
Expressen, 5 januari 2011
”Målarmaffian, del 2
Expressen, 27 januari 2011
”Målerifirma i strid om kollektivavtal”
Sveriges Radio P4 Gotland, 27 januari 2011
”Målarnas semesterkassa olaglig”
Lag & Avtal, 28 januari 2011
”Kan Colorelit få rättvisa?” 
Hela Gotland, 29 januari 2011
”Colorelit har inga fackliga medlemmar anställda!”
Arbetet, 18 februari 2011
”Seriösa företag har inget emot kollektivavtal”
Arbetet, 11 mars 2011
”Blockaderna som bara fortsätter”
Arbetet, 22 maj 2015

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!