Danyar från Jokkmokk riskerar utvisning på grund av 460 kronor för låg lön

Av 2016-09-29 februari 2nd, 2021 Aktuellt

I Sverige utvisas människor som arbetar och försörjer sig själva på grund av bagatellartade misstag som beror på arbetsgivaren. Migrationsverket har beslutat att utvisa Danyar Mohammed, 27, på grund av att han under en period fick 460 kronor för låg månadslön. Detta trots att han under åren haft bättre lön än vad kollektivavtalet angett. Nu tar Centrum för rättvisa hans fall till domstol och begär att Migrationsverkets beslut ändras.

Klicka här för att se filmen om Danyar (länk till Youtube).

– När jag fick Migrationsverkets beslut blev jag väldigt ledsen. Jag älskar mitt jobb och jag drömmer om att en dag få öppna en egen restaurang i Jokkmokk. Jag trodde aldrig att man kunde bli utvisad ur Sverige grund av ett misstag på 460 kronor, säger Danyar.

På senare tidhar flera fall uppmärksammats i media där arbetskraftsinvandrare har utvisats ur Sverige på grund av bagatellartade fel och misstag. Det har exempelvis rört sig om personer vars jobb har utannonserats på fel sätt, som har haft fel försäkring eller som under en period har tjänat några hundralappar för lite i lön jämfört med gällande kollektivavtal.

Välkommen till Jokkmokk

Danyar har bott i Jokkmokk i sju år

En av dem som drabbats är Danyar, en 27-årig arbetskraftsinvandrare från Irak. Han har bott i Jokkmokk i sju år och arbetar där som pizzabagare på restaurang Lilla Paradiset. Migrationsverket har beslutat att inte förlänga Danyars arbetstillstånd och att utvisa honom ur Sverige. Skälet är att Danyars arbetsgivare missade att höja hans lön med 460 kronor när kollektivavtalet höjdes med detta belopp.

För att en utlänningska få arbetstillstånd i Sverige måste anställningen uppfylla två grundläggande krav. Dessa krav gäller både vid förstagångsansökningar och vid förlängning. Anställningen måste göra det möjligt för honom eller henne att försörja sig. Enligt praxis innebär detta att bruttolönen per månad måste uppgå till minst 13 000 kronor. Vidare får lönen och övriga anställningsvillkor inte vara sämre än dem som följer av svenska kollektivavtal eller branschpraxis.

Arbetstillstånd beviljas först för två år. Därefter kan arbetskraftsinvandraren ansöka om förlängning för ytterligare två år. Migrationsverket kontrollerar då att förutsättningarna för arbetstillståndet fortfarande är uppfyllda och att de har varit det även under den första tillståndsperioden.

Enligt Migrationsverketinnebär den tillfälliga avvikelsen på 460 kronor jämfört med kollektivavtalet att förutsättningarna för arbetstillstånd inte har varit uppfyllda under den första tillståndstiden, och att Danyar därför inte kan beviljas förlängning. Att misstaget rättades när det upptäcktes och att hans totala inkomster från anställningen varit högre än vad kollektivavtalet kräver spelar ingen roll för Migrationsverket. Han ska utvisas, punkt slut, är resonemanget.

– Jokkmokk är mitt hem. Här har jag mina vänner, mitt jobb och min framtid. Migrationsverkets beslut kom som en chock, men jag är stark och ger inte upp, säger Danyar.

Migrationsverkets strikta rättstillämpning har inte något stöd i vare sig utlänningslagen eller förarbetena. Den grundar sig i stället på en alltför långtgående tolkning av ett rättsfall från Migrationsöverdomstolen från 2015. Det rättsfallet handlade om en utlänning som under större delen av den första tillståndsperioden hade haft en lön som understeg det grundläggande försörjningskravet på 13 000 kronor. I det fallet ansåg Migrationsöverdomstolen att det inte fanns förutsättningar för att bevilja förlängt arbetstillstånd.

– Att en person som inte kan försörja sig på sin anställning inte beviljas förlängt arbetstillstånd framstår som rimligt. Men att utvisa en hårt arbetande person på grund av några hundralappar för låg lön jämfört med kollektivavtalet är ett systemfel. Migrationsverkets hårda praxis drabbar enskilda och företag orimligt hårt, kommenterar Fredrik Bergman, chefsjurist på Centrum för rättvisa, som tillsammans med Clarence Crafoord, chef för Centrum för rättvisa, företräder Danyar.

Danyar utanför Lilla Paradiset

Danyar utanför Lilla Paradiset i Jokkmokk

Den strikta rättstillämpningenhar sin grund i att reglerna om arbetstillstånd inte ska missbrukas av oseriösa arbetsgivare som utnyttjar utländsk arbetskraft. Det är naturligtvis viktigt att personer med arbetstillstånd får rätt lön och att missbruk motverkas. Men i Danyars fall är det uppenbart att den tillfälliga löneavvikelsen berodde på ett misstag.

– Migrationsverket bör i stället för att låta bagatellartade misstag bli avgörande göra en helhetsbedömning av anställningsförhållandets seriositet. En mindre löneavvikelse under den första tillståndsperioden bör inte utgöra hinder mot ett förlängt arbetstillstånd om det finns en rimlig förklaring till avvikelsen, avslutar Fredrik Bergman.

Med hjälp av Centrum för rättvisa har Danyar överklagat Migrationsverkets beslut till migrationsdomstolen i Malmö.

____________________

Läs mer om fallet

Överklagandet till migrationsdomstolen i Malmö

Om fallet i media

Centrum för rättvisas rapport om arbetskraftsinvandring

För frågor om fallet, kontakta chefsjuristen Fredrik Bergman på 070-82 19 655.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!