Danyar Mohammed mot Migrationsverket

Av 2017-12-13 juli 2nd, 2021 Kompetensutvisning

Pizzabagaren Danyar Mohammed i Jokkmokk fick Migrationsverkets kompetensutvisningar på fall

I december 2017 kom den vägledande domen som inte bara Danyar och tusentals andra arbetskraftsinvandrare hade väntat på, utan också arbetsgivarna och politikerna. Domen gav Danyar rätt och Migrationsverket fel. Migrationsverket ska göra en helhetsbedömning när myndigheten tittar på̊ om arbetskraftsinvandrare har haft tillräckligt bra villkor för att få förlängt arbetstillstånd och därmed få stanna i Sverige.

De senaste åren har Migrationsverket i rasande takt utvisat människor som jobbar i Sverige med bra villkor på grund av obetydliga fel och misstag från arbetsgivaren. En som drabbats är Danyar Mohammed som är pizzabagare i Jokkmokk i Norrbotten – ett samhälle han älskar.

På grund av en administrativ miss från arbetsgivarens sida ändrades inte hans lön när kollektivavtalet höjdes och han fick därför under en period 460 kronor för lite i månadslön. Misstaget rättades till så fort det upptäcktes. Men det spelade ingen roll för Migrationsverket. Danyar skulle utvisas. Myndighetens linje har varit att varje brist i anställningsvillkoren ska leda till utvisning oavsett hur liten bristen varit eller vad den berott på̊.

Kompetensutvisningarna – techbolagens krisfråga

Migrationsverkets praxis har skapat allvarliga problem bland annat för den svenska techbranschen som är beroende av att kunna rekrytera programmerare från andra länder. Ett antal ledade bolag har drabbats när Migrationsverket har utvisat deras nyckelmedarbetare på grund av mindre försäkringsmissar. Dessa så kallade kompetensutvisningar har blivit en glödhet fråga
i politiken.

Ett särskilt uppmärksammat fall gällde Centrum för rättvisas klient programmeraren Tayyab Shabab, som till slut valde att lämna Sverige för ett jobb i Tyskland innan hans process var slutligt avgjord. Han hade då levt under utvisningshot i ett år på̊ grund av en tidigare arbetsgivares försäkringsmiss.

– Migrationsverkets hårda praxis skapade
stor rättsosäkerhet. Därför var det många eftertraktade programmerare som likt Tayyab Shabab gav upp Sverige och flyttade till länder som
tar bättre hand om utländsk kompetens,
sa Fredrik Bergman, chef för Centrum för rättvisa och ombud för Tayyab Shabab
till TV4 Nyhetsmorgon.

Danyar tog striden – och vann

Danyar i Jokkmokk tog med hjälp av Centrum för rättvisa striden mot Migrationsverkets onyanserade praxis, inte bara för sig själv utan också för alla andra arbetskraftsinvandrare i liknande situationer. Han överklagade utvisningsbeslutet, först till migrationsdomstolen som gick på Migrationsverkets linje och sedan vidare till Migrationsöverdomstolen som är sista instans i migrationsmål och vars domar är vägledande. I februari 2017 meddelade domstolen, som prövar färre än en procent av de mål som överklagas, att den skulle pröva Danyars fall. Och i december 2017 kom den vägledande domen som inte bara Danyar och alla som stöttade honom hemma i Jokkmokk och runt om i Sverige, utan även tech-branschen och politikerna hade väntat på. Domen gav Danyar rätt och Migrationsverket fel.

Enligt Migrationsöverdomstolens dom ska frågan om en arbetskraftsinvandrare har haft tillräckliga anställningsvillkor avgöras genom en helhetsbedömning, där orsaken till en eventuell brist och arbetsgivarens seriositet ska beaktas. Vad luciadomarna klargör är att Migrationsverket måste skilja på̊ fusk och misstag. Myndigheten ska förhindra att människor utnyttjas och att skrupelfria företag kringgår reglerna – inte motarbeta svenska företags rekryteringar.

Kompetensutvisningarna har minskat

Centrum för rättvisa har i en rapport från sommaren 2018 granskat genomslaget för Migrationsöverdomstolens vägledande avgörande i underrättspraxis. Granskningen, som bygger på en genomgång av 1 053 fall, visar att arbetskraftsinvandrares ställning och rättssäkerhet har förbättrats påtagligt på grund av domarna. Det är numera bara i undantagsfall som arbetskraftsinvandrare utvisas på grund av misstag från uppenbart seriösa arbetsgivare. Detta eftersom såväl migrationsdomstolarna som Migrationsverket i de allra flesta fall gör nyanserade helhetsbedömningar i enlighet med luciadomarna.

2016

Migrationsdomstolen

Överklagande Danyar Mohammed

MigD Överklagande Danyar Mohammed 2016-08-05

Danyar Mohammed yrkar att migrationsdomstolen med ändring av Migrationsverkets beslut ska bevilja honom förlängt uppehålls- och arbetstillstånd.

5 augusti, 2016

Migrationsdomstolen

Yttrande Migrationsverket

MigD Yttrande Migrationsverket 2016-08-31

Migrationsverkets bestrider Danyar Mohammeds yrkande.

31 augusti, 2016

Centrum för rättvisa

Film: Danyar från Jokkmokk riskerar utvisning på grund av 460 kronor för låg lön

Träffa Danyar Mohammed och hör honom berätta sin histora.

1 september, 2016

Migrationsdomstolen

Yttrande Danyar Mohammed

MigD Yttrande Danyar Mohammed 2016-09-16

Danyar Mohammeds yttrande

16 september, 2016

Sveriges Radio P4 Norrbotten

"Jokkmokkaren Danyar hotas av utvisning – på grund av en lönemiss"

Sveriges Radio P4 Norrbotten uppmärksammar Danyar Mohammeds fall.

12 september, 2016

Sveriges Radio P4 Norrbotten

”Oacceptabelt att personer som Danyar behandlas som fuskare”

Fredrik Bergman, chef för Centrum för rättvisa, uttalar sig i Sveriges Radio om Migrationsverkets stelbenta rättstillämpning.

12 september, 2016

Migrationsdomstolen

Yttrande Migrationsverket

MigD Yttrande Migrationsverket 2016-10-17

Migrationsverkets yttrande.

17 oktober, 2016

Migrationsdomstolen

Yttrande Danyar Mohammed

MigD Yttrande Danyar Mohammed 2016-10-24

Danyar Mohammeds yttrande

24 oktober, 2016

Migrationsdomstolen

Dom

Migrationsdomstolens dom 2016-11-25

Migrationsdomstolen avslår Danyar Mohammeds överklagande och fastslår Migrationsverkets utvisningsbeslut.

25 november, 2016

Svenska Dagbladet

Tove Lifvendahl: Låt dem bara fortsätta jobba

Tove Lifvendahl på Svenska Dagbladet skriver om problematiken kring kompetensutvisningarna.

30 november, 2016

TV4

Kalla Fakta: Utkastad

Efter att problematiken kring kompetensuppvisningar uppmärksammats gör Kalla Fakta ett program om fenomenet där man bland annat tar upp Danyar Mohammeds fall.

14 december, 2016

Migrationsöverdomstolen

Överklagande Danyar Mohammed

MiöD Överklagande Danyar Mohammed 2016-12-22

Danyar Mohammeds överklagande till Migrationsöverdomstolen

22 december, 2016

2017

Migrationsöverdomstolen

Beslut

MiöD PT-beslut 2017-02-16

Migrationsöverdomstolens beslut om prövningstillstånd.

16 februari, 2017

Migrationsöverdomstolen

Yttrande Migrationsverket

MiöD Yttrande Migrationsverket 2017-03-16

Migrationsverkets yttrande

16 mars, 2017

Centrum för rättvisa

Film: Minns ni Danyar från Jokkmokk?

En film för att uppmärksamma vikten av den kommande domen i fallet Danyar Mohammed.

30 mars, 2017

Migrationsöverdomstolen

Yttrande Danyar Mohammed

MiöD Yttrande Danyar Mohammed 2017-05-02

Danyar Mohammeds yttrande

2 maj, 2017

Migrationsöverdomstolen

Yttrande Migrationsverket

MiöD Yttrande Migrationsverket 2017-05-17

Migrationsverkets yttrande

17 maj, 2017

Migrationsöverdomstolen

Dom

Migrationsöverdomstolens dom 2017-12-13

Migrationsöverdomstolen bifaller Danyar Mohammeds överklagande och beviljar honom förlångt uppehålls- och arbetstillstånd.

13 december, 2017

Breakit

"Pizzabagaren i Jokkmokk fick rätt – nu kan kodarna få stanna"

I samband med vinsten i Migrationsöverdomstolen Uppmärksammar Breakit domen som kommer få betydelse för tusentals arbetskraftsinvandrare.

13 december, 2017

TV4

"Bästa julklapp jag kunde få - Danyar Mohammed får stanna i Sverige"

TV4 sänder direkt från Jokkmokk i samband med att domen avkunnas

13 december, 2017

Länstidningen

Tomas Karlsson: "En pizzabagare fick ett absurt system på fall"

Läs Tomas Karlssons ledare om Danyar Mohammed, kompetensutvisningar och en del av del fall som påverkats av dom i Danyar Mohammeds fall.

14 december, 2017

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!