Danyar Mohammed mot Migrationsverket

By 2017-12-13 mars 4th, 2020 Kompetensutvisning
Pizzabagaren Danyar Mohammed i Jokkmokk riskerar utvisning på grund av att arbetsgivaren gjorde en lönemiss på 460 kr. Nu ska hans fall prövas i högsta instans, och domen kan bli vägledande för tusentals andra fall. Foto: Centrum för rättvisa

Migrationsverket beslutade våren 2016 att utvisa Danyar Mohammed, 28, i Jokkmokk på grund av att hans arbetsgivare hade gjort en lönemiss på 460 kr. Centrum för rättvisa hjälpte Danyar att ta fallet till migrationsdomstolen, som fastställde utvisningsbeslutet i en dom där två av rättens fyra ledamöter var skiljaktiga. Danyar överklagade domen till Migrationsöverdomstolen, som meddelade prövningstillstånd i målet. Domen meddelades den 13 december 2017 – och gav Danyar rätt att stanna. Domen, som är vägledande för liknande fall, innebär att man ska göra en helhetsbedömning när man tittar på om arbetskraftsinvandrare har haft tillräckligt bra villkor för att få förlängt arbetstillstånd. 

– Det här är ett mycket glädjande besked för Danyar! Det är också en mycket viktig dom, som kommer att bli vägledande för bedömningen av ett stort antal liknande fall. Den här domen sätter stopp för de orimliga utvisningarna av arbetskraftsinvandrare. Migrationsöverdomstolen slår fast att personer som arbetar och försörjer sig själva inte får utvisas på grund av små fel eller misstag som beror på arbetsgivaren. Det måste göras en helhetsbedömning i det enskilda fallet, vilket Migrationsverket tidigare inte har gjort, säger Fredrik Bergman, chef för Centrum för rättvisa, som är ombud för Danyar Mohammed.

Vad är det som har hänt?
Danyar Mohammed har bott i Jokkmokk i åtta år och arbetar som pizzabagare där. På kort tid lärde han sig svenska och han bidrar till samhället på många sätt. Bland annat arbetar han ideellt på ett lokalt asylboende där han hjälper nyanlända ungdomar att etablera sig.

Våren 2016 beslutade Migrationsverket att Danyar ska utvisas ur Sverige. Skälet till det var att hans arbetsgivare hade missat att höja hans lön med 460 kronor när kollektivavtalet ändrades. När arbetsgivaren upptäckte misstaget rättades det omedelbart till.

Men det spelade inte någon roll anser Migrationsverket. Danyar ska utvisas, punkt slut, är resonemanget. Med hjälp av Centrum för rättvisa överklagades Migrationsverkets beslut till migrationsdomstolen.

Migrationsdomstolen fastställde Migrationsverkets beslut, men var inte enig. Men nu har Migrationsöverdomstolen meddelat prövningstillstånd. Det betyder att det blir Migrationsöverdomstolen som bestämmer om Danyar Mohammed ska få stanna i Sverige eller inte.

Vad händer i fallet nu?
Migrationsöverdomstolen beslutade den 20 februari 2017 att den ska pröva Danyars fall.

Migrationsöverdomstolen bestämde att följande prejudikatfråga ska prövas i målet: ”Fråga om förlängning av arbetstillstånd kan beviljas när lönen under en period varit högre än försörjningskravet men understigit kollektivavtalsenlig lön.

Den 13 december 2017 meddelades domen. Domen gav Danyar Mohammed rätt.

Enligt domen ska man vid bedömningen av om en arbetskraftsinvandrare kan beviljas förlängt uppehålls- och arbetstillstånd med hänsyn till hur anställningsvillkoren sett ut bakåt i tiden inte titta månad för månad. I stället ska en helhetsbedömning göras av hur anställningsvillkoren har sett ut under hela den föregående tillståndsperioden.

Migrationsöverdomstolen konstaterar i Danyar Mohammeds fall att samtliga anställningsvillkor har varit uppfyllda under den tidigare tillståndsperioden bortsett från att hans månadslön under 12 månader var 460 kronor för låg. Enligt Migrationsöverdomstolens bedömning finns inga skäl att ifrågasätta att avvikelsen berodde på ett rent administrativt misstag från arbetsgivarens sida. Migrationsöverdomstolen framhåller också att Danyar Mohammed har kompenserats för misstaget och att det inte finns någon anledning att ifrågasätta hans arbetsgivares seriositet.

Därför anser domstolen sammantaget att den helhetsbedömning som ska göras utmynnar i att de grundläggande villkoren för Danyar Mohammeds arbetstillstånd har varit uppfyllda under den tidigare tillståndsperioden. Han beviljades därför förlängt uppehålls- och arbetstillstånd. Det innebär att Danyar Mohammed kan fortsätta att arbeta och bo i Jokkmokk, ett samhälle han älskar och där han hoppas att i framtiden kunna öppna en egen restaurang.

– Jag är så glad över det här beskedet att jag får fortsätta bo och arbeta i Jokkmokk och Sverige. Jag vill tacka alla i Jokkmokk och runt om i Sverige som har stöttat mig.  Jag hade aldrig klarat det här utan Centrum för rättvisas hjälp, säger Danyar Mohammed.

Domen är vägledande (prejudicerande) för ett stort antal liknande fall.

Inlagor, domar och beslut

Migrationsöverdomstolens dom, 2017-12-13
Migrationsöverdomstolens beslut att meddela prövningstillstånd, 2017-02-20
Danyar Mohammeds överklagande till Migrationsöverdomstolen, 2016-12-22
Migrationsdomstolens dom, 2016-11-25
Danyar Mohammeds överklagande till migrationsdomstolen, 2016-08-05

Fallet i media

Efter Migrationsöverdomstolens dom

Gotlands Folkblad, ”Rättvisan har segrat”, 2017-12-16
Norrbottens-Kuriren, ”Pizzabagarens glädje”, 2017-12-14
Länstidningen Södertälje, ”En pizzabagare fick absurt system på fall”, 2017-12-14
SvD Näringsliv, ”Hotades av utvisning: ’Domen stor lättnad”, 2017-12-14
Dagens Juridik, ”Pizzabagaren i Jokkmokk vinner i högsta instans”, 2017-12-14
TV4, ”Bästa julklapp jag kunde få’ – Danyar Mohammed får stanna i Sverige”, 2017-12-13
SR Nyheter, ”Vägledande dom: Helhetsbedömning av anställningsvillkoren ska göras”, 2017-12-13
SR P4 Norrbotten, ”Pizzabagaren Danyar Mohammed i Jokkmokk får stanna: Jag började gråta”, 2017-12-13
Expressen, ”Danyar, 28, får stanna i Jokkmokk efter lönemissen”, 2017-12-13
Expressen, ”Ny dom ger hopp: ’Har solkat Sveriges rykte”, 2017-12-13
SVT Nyheter Norrbotten, ”Besked idag: Danyar i Jokkmokk får stanna”, 2017-12-13
Aftonbladet, ”Utvisningshotade pizzabagaren får stanna i Sverige”, 2017-12-13
SvD, ”Ny dom stoppar utvisning av arbetskraftsinvandrare”, 2017-12-13
Breakit, ”Pizzabagaren i Jokkmokk fick rätt – nu kan kodarna få stanna”, 2017-12-13
Dagens Nyheter, ”Uppmärksammade utvisningar stoppas”, 2017-12-13
Arbetet, ”Pizzabagaren Danyar Mohammed får stanna – dom blir vägledande”, 2017-12-13
Entreprenör, ”Danyar vinner i Migrationsöverdomstolen”, 2017-12-13
Ekstra Bladet (Danmark), ”Pizzabager slap: Løn på 15.400 kr var lige ved at koste en udvisning”, 2017-12-13
Norrländska Socialdemokraten,”Danyar får stanna i Jokkmokk”, 2017-12-13

Inför prövningen i Migrationsöverdomstolen

Breakit, ”Så kan en pizzabagare från Jokkmokk avgöra techbolagens krisfråga, 2017-09-20
SvD Näringsliv, ”Kompetensutvisningar kan stoppas i september”, 2017-08-11
SVT Nyheter Norrbotten, ”Unik prövning för Danyar”, 2017-06-23
Aftonbladet, ”Utvisningshotade Danyar, 27, blev hjälte efter brand”, 2017-04-22
SR P4 Norrbotten, ”Ny prövning för Danyar Mohammed: ’Känns jättebra”, 2017-02-22
Dagens Juridik, ”Prövningstillstånd för pizzabagaren från Jokkmokk”, 2017-02-21
Norrländska Socialdemokraten, ”Fallet prövas igen – känns underbart”, 2017-02-20
DN, ”Pizzabagaren Danyar Mohammeds fall till högsta instans”, 2017-02-20

Efter migrationsdomstolens dom 

TV4 Kalla Fakta, ”Utsparkad”, 2016-12-13
SVT Nyheter Norrbotten, ”Jokkmokk tar strid för Danyar – äter pizza”, 2016-12-05
SR P4 Norrbotten, ”Pizzafest i Jokkmokk till stöd för utvisningshotade Danyar”, 2016-11-30
Aftonbladet, ”Planerar pizzafest för utvisningshotade Danyar”, 2016-11-29
Norrländska Socialdemokraten, ”Jokkmokk tar tar strid för Mohammed”, 2016-11-28
SR P4 Norrbotten, ”Kommunstyrelsen i Jokkmokk kräver att Danyar ska få stanna”, 2016-11-28
Aftonbladet, ”Danyar, 27, ska utvisas efter lönemiss på 460 kronor”, 2016-11-25
SR P4 Norrbotten, ”Migrationsdomstolen: Lönemissen skäl att utvisa Danyar Mohammed”, 2016-11-25
SVT Nyheter Norrbotten,  ”Fick för lite lön – utvisas”, 2016-11-25
Expressen, ”Danyar, 27 fick 460 kronor för lite i lön – nu utvisas han”, 2016-11-25

Efter Migrationsverkets beslut 

SR P4 Norrbotten, ”Jokkmokkaren Danyar hotas av utvisning – på grund av en lönemiss”, 2016-09-12
SR P4 Norrbotten, ”Migrationsverket beslutar om avslag – oavsett orsak till löneavvikelsen”, 2016-09-12
Aftonbladet, ”Utvisas efter låg lön”, 2016-09-04
Norrbottens-Kuriren, ”Fick för låg månadslön – nu ska han utvisas”, 2016-09-03
DN, ”Danyar tjänade några hundralappar för lite – utvisas”, 2016-09-01
Expressen, ”Danyar fick för låg lön – kan utvisas till Irak”, 2016-09-01