Europadomstolen: FRA-lagen kränker den personliga integriteten

Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna har i dag den 25 maj 2021 kommit fram till att den svenska FRA-lagen, som reglerar statens hemliga massövervakning, inte uppfyller Europakonventionens krav på skydd för den personliga integriteten. Domen innebär att den svenska lagstiftningen måste ses över och blir vägledande även för andra europeiska länder som använder sig av … Fortsätt läsa Europadomstolen: FRA-lagen kränker den personliga integriteten