Centrum för rättvisa söker jurister


Centrum för rättvisa företräder enskilda som har fått sina grundläggande fri- och rättigheter överträdda av staten eller kommunerna. Våra rättsprocesser syftar till att ge enskilda tillgång till rättvisa i rättsfall som skapar vägledande prejudikat som stärker rättssäkerheten för fler.

Som jurist hos Centrum för rättvisa blir du snabbt en viktig del i vårt processteam med stark laganda och unik kompetens i strategisk processföring som lett till 22 vinster i högsta instans. Som arbetsgivare är vi måna om din karriärutveckling och är övertygade om att vi kan erbjuda dig ett meningsfullt juristjobb med spännande arbetsuppgifter utöver det vanliga.

Till tjänsterna som jurist söker vi dig som

• Är en nyexaminerad jurist eller en jurist som har arbetat i några år. Tingsmeritering och/eller intresse för kommunikation är extra meriterande.

• Är en mycket skicklig jurist med hög integritet, väl utvecklad kommunikationsförmåga samt kapacitet att leverera med stor punktlighet och hög kvalitet såväl individuellt som i team.

• Är intresserad av strategisk processföring för individens fri- och rättigheter, samt är nyfiken på hur juridiken samspelar med samhällsutvecklingen.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

I rollen som jurist kommer du att få företräda enskilda människor i principiellt viktiga rättsfall i domstol.

Du blir en del av vårt processteam och får lära dig strategisk processföring och kommunikation. Du kommer snabbt att utveckla dina kunskaper i processföring och de materiella rättsområden som våra rättsfall berör. Vi ställer inga krav på särskilda förkunskaper.

Våra rättsfall drivs i projektform i team som består av två till fyra jurister. I varje team finns det seniora jurister som handleder och ger feedback till de yngre juristerna.

Du kommer också att få arbeta med fallresearch, det vill säga vårt systematiska arbete med att identifiera brister i rättssystemet och att hitta nya rättsfall.

Slutligen kommer du att få vara med och bidra till vårt viktiga studentprogram som handlar om att utbilda morgondagens jurister i fri- och rättighetsfrågor.

Vad vi erbjuder

Centrum för rättvisa utlyser en eller flera juristtjänster. Tjänsterna är tillsvidareanställningar på heltid och inleds med sex månaders provanställning.

Vi erbjuder en kreativ och stimulerande arbetsmiljö med stark laganda och meningsfulla arbetsuppgifter. Vårt flexibla arbetssätt innebär en bra balans mellan arbete och privatliv.

Centrum för rättvisa har sitt kontor i Gamla stan i Stockholm med cirka 15 medarbetare, varav en Office Manager och 14 jurister.

Tillträde sker efter överenskommelse under år 2023.

Hur du ansöker

Din ansökan ska innehålla personligt brev, CV, betyg från juristprogrammet samt tjänsteintyg om sådana finns.

Ansökan skickas per e-post till [email protected]. Märk din ansökan ”Jurist” i ämnesraden.

Sista ansökningsdag är den 28 februari 2023. Intervjuer kan komma att ske löpande.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta Josefin Granberg på [email protected] eller 073-0593247.

Vi ser fram emot din ansökan!