Student

Legal Intensive


Är du juriststudent och nyfiken på hur du kan stärka mänskliga rättigheter i Sverige genom banbrytande rättsprocesser? Ansök till Centrum för rättvisa Legal Intensive – en endagskurs i strategisk processföring för fri- och rättigheter!

Centrum för rättvisa hjälper enskilda att tillvarata sina grundläggande rättigheter genom att driva principiellt viktiga rättsfall i domstol. I de flesta fallen har våra klienter fått rätt och vi har vunnit 22 gånger i de högsta juridiska instanserna, varav tio gånger i Högsta domstolen. 

Genom Centrum för rättvisas Legal Intensive får juriststudenter från hela landet chansen att fördjupa sina kunskaper i strategisk processföring. Som kursdeltagare får du först ta del av våra expertföreläsningar och därefter möjlighet att omedelbart sätta dina nya kunskaper på prov genom ett interaktivt rättegångsspel i smågrupper med individuell feedback.

Kursprogrammet innehåller:

  • Interaktiva föreläsningar om strategisk processföring i mål om fri- och rättigheter.
  • Klientträff med Samir Sabri som vid 15 års ålder felaktigt dömdes för mord och därefter nekades ersättning för den felaktiga brottmålsdomen, och som nu har tagit sitt fall till Europadomstolen med hjälp av Centrum för rättvisa. 
  • Rättegångsspel där du får praktisera dina nya kunskaper under ledning av våra jurister.

Centrum för rättvisas Legal Intensive är en exklusiv intensivkurs med ett begränsat antal platser. Legal Intensive äger rum på Centrum för rättvisas kontor i Gamla stan.

Kursen riktar sig till studenter på juristprogrammet som under vårterminen 2023 läser termin fyra eller högre. Din ansökan ska innehålla betygskopia samt ett personligt brev där du berättar varför du är nyfiken på strategisk processföring för mänskliga rättigheter. Meddela oss även vilken dag du vill delta i kursen.

Vi ser fram emot din ansökan!

I vår personuppgiftspolicy kan du läsa om hur vi behandlar dina personuppgifter. Du kan ta del av den här.