Rättssäkerhet

Lydia och Fredrik mot Karolinska Universitetssjukhuset

När Lydia var 20 år gammal var hon tvungen att genomgå en stamcellstransplantation som gjorde henne steril. För att kunna bli biologisk förälder i framtiden bestämde hon sig för att plocka ut ägg som befruktades med hennes dåvarande sambos spermier. Hon vill nu använda dem för att bli förälder tillsammans med sin sambo Fredrik. Men Karolinska Universitetssjukhuset (Karolinska) har nekat henne att använda de befruktade äggen i ett beslut som inte får överklagas. Med hjälp av Centrum för rättvisa, som bedömde att Karolinska tolkade lagen fel, begärde Lydia och Fredrik en ny chans att bli föräldrar och Karolinska gav paret rätt.


– Vi blev väldigt förvånade över att Lydia inte godkändes för behandlingen, och har inte riktigt fått någon förklaring till beslutet. Vi längtar efter att bilda familj tillsammans och hoppas att Karolinska ändrar uppfattning så att vi kan få en chans att bli föräldrar, säger Lydia och Fredrik.

År 2007 diagnostiserades Lydia med leukemi, vid bara 20 års ålder. På grund av sjukdomen var hon tvungen att genomgå en stamcellstransplantation, som gjorde henne steril. För att inte gå miste om möjligheten att bli biologisk förälder i framtiden bestämde sig Lydia tillsammans med sin dåvarande sambo för att plocka ut ägg och fick rådet att dessa borde befruktas innan nedfrysning. Sedan dess har de befruktade äggen, som kallas embryon, varit nedfrysta och förvarats hos Karolinska.

Lydia och hennes dåvarande sambo separerade senare. För ett par år sedan tog hon kontakt med Karolinska och ansökte om att få använda de befruktade äggen, vilket hennes tidigare sambo samtyckte till. Men sjukhuset nekade henne behandlingen, och menade att det saknades rättsligt stöd för att godkänna den. Lydia fick inte någon mer utförlig motivering av beslutet, och Karolinskas beslut får enligt lagen om genetisk integritet inte överklagas.

Lydia och hennes nuvarande sambo Fredrik vill använda de nedfrysta embryona i ett försök att få barn tillsammans. Lydias tidigare sambo samtycker fortfarande till att paret använder embryona. Med hjälp av Centrum för rättvisa begärde de under våren 2022 att Karolinska skulle fatta ett nytt beslut som ger dem möjlighet att bli föräldrar. Karolinska ändrade i januari 2023 uppfattning och anser att de rättsliga krav som gäller för behandlingen är uppfyllda.

– Karolinskas beslut är ett erkännande av rätten att bestämma över sitt eget genetiska material, och vi hoppas att det kan fungera som vägledning för andra vårdinrättningar som ställs inför motsvarande frågeställningar, säger Paula Röttorp, senior jurist vid Centrum för rättvisa och ombud för Lydia och Fredrik tillsammans med juristerna Alexander Ottosson och Henrietta Cahn.