Fawzia Barjawi mot Jordbruksverket

By 2009-05-28 mars 4th, 2020 Yrkes- och näringsfrihet

Förbjöds olagligen sälja juice, nu kräver hon skadestånd

Jordbruksverket har utan stöd i lag tvingat små butiker och importörer runt om i landet att sluta sälja vissa fruktjuicer. Dessutom har flera felaktigt tvingats betala straffavgifter på upp till 20 000 kronor. Nu kräver fem av de drabbade skadestånd och en ursäkt av myndigheterna.

I den så kallade retursystemsförordningen finns en bestämmelse som säger att dryck i plastflaskor och metallförpackningar ska återvinnas. Den som inte följer reglerna om återvinning straffas med en avgift. Så långt är alla med. Men längre ner i samma bestämmelse står att detta inte gäller mejeriprodukter och juicer. I fem kända fall har Jordbruksverket struntat i undantagsregeln när det gäller fruktjuicer från bland annat Iran. De som sålt juicen har tvingats upphöra med det och dessutom betala straffavgifter på upp till 20 000 kronor.

Men Fawzia Barjawi, en av de drabbade företagarna, fann sig inte i Jordbruksverkets beslut utan överklagade till Miljödomstolen – och fick rätt. De burkar som juicen säljs i var inte bara undantagna från skyldigheten att återvinna. Dessutom visade Jordbruksverkets egna utredningar att det inte finns något återvinningssystem som de aktuella förpackningarna kunde ingå i.

Långtgående skador
Flera av de drabbade företagarna kände oro och förvirring inför vilka regler som gällde. De hade ansträngt sig för att göra allting rätt, men ändå straffades de. Flera upplevde därför en avgift på upp till 20 000 kronor inte bara som ett ekonomiskt straff, utan som ett underkännande som företagare.

Några hade även gjort betydande ekonomiska förluster. Till exempel tvingades företaget Asian Impex AB i Uppsala sluta med import av juicerna. Resultatet blev 150 000 tomma juiceburkar med svensk text. Bolaget förlorade kunder. Skadorna uppgick till närmare 400 000 kronor.

Kränker mänskliga rättigheter
Jordbruksverket bröt inte bara mot den aktuella lagen om återvinning. Grundlagen kräver att regler och beslut som begränsar näringsfriheten måste möta angelägna allmänna intressen. Vidare är Europakonventionen tydlig med att myndigheter inte får straffa enskilda utan stöd i lag – men den aktuella avgiften är ett straff i lagens mening. Det är mot den bakgrunden som fem av de drabbade företagarna lämnade in sina skadeståndskrav till Justitiekanslern, JK i maj 2009. JK nekade företagarna skadestånd i ett beslut i maj i år. Företagarna överväger nu om de ska gå vidare till domstol med sina skadeståndskrav.