This content is password protected. To view it please enter your password below:

Formulär för begäran om skadestånd

Här hittar du vanliga frågor och svar

 1. Uppgifter om dig som begär skadestånd

Här fyller du i uppgifter om dig som begär skadestånd. För att kunna ansöka om skadestånd måste du äga den fastighet som den långsamma handläggningen avser.

Om du vill finns det möjlighet för dig att fylla i uppgifter om ditt bankkonto för att underlätta för Justitiekanslern att betala ut ett eventuellt skadestånd. Om du inte fyller i dina bankontouppgifter kommer Justitiekanslern att kontakta dig om det blir aktuellt att betala ut ett skadestånd. Information om hur Centrum för rättvisa behandlar personuppgifter finns i vår personuppgiftspolicy.