Mikael Andersson mot Skövde kommun

By 2011-12-18 mars 4th, 2020 Yrkes- och näringsfrihet

Gatukök kräver pengarna tillbaka för tillsyn som aldrig utförts

Under flera år betalade Mikael Andersson 10 000-tals kronor till kommunen för kontroll av hans gatukök i Skövde. Efter att i ett par års tid inte ha fått några besök av kommunen över huvud taget tjatade Mikael Andersson till sig ett besök. Totalt fick han max fyra timmars granskning. Men han fick betala för 24 timmars livsmedelskontroll.  

Mikael Andersson fick tillstånd att bedriva gatukök (se bilden) i december 2007. I samband med godkännandet utfördes ett par timmars granskning av köket. Kommunen bestämde därutöver att gatuköket skulle granskas i åtta timmar per år. Något besök i gatuköket blev det emellertid vare sig under 2008 eller 2009. Ändå debiterades Mikael Andersson närmare 800 kronor i timmen varje år, totalt cirka 20 000 kronor.

Först efter att Mikael Andersson 2010 själv ringde och krävde av kommunen att de skulle komma och utföra sin kontroll kom inspektörerna ut och arbetade i max två timmar. Därmed kom kommunens upp i fyra timmars granskning. Av de 24 debiterade timmarna.

Krav på återbetalning

Nu har han vänt sig till kommunen med krav på återbetalning av drygt 15 000 kronor i erlagda kontrollavgifter. I flera fall har kommuner runt om i landet försvarat sig med att kontroller kan spridas ut på flera år och att man därmed kan ”ta igen” de år som inga kontroller skett. Men i detta fall har Mikael Andersson valt att avveckla sin gatuköksverksamhet. Därför finns det inte några möjligheter för kommunen att göra fler inspektioner.

600 procents överdebitering

Varje kontroll har tagit, högt räknat, två timmar inkluderat för- och efterarbete. Även om kommunen skulle utföra en kontroll varje år skulle Mikael Andersson alltså ha sex ”innestående” kontrolltimmar per år, vilket skulle innebära att Mikael Andersson är överdebiterad med 400 procent av Kommunen (åtta debiterade timmar jämfört med två utförda kontrolltimmar). I detta fall är det än värre, Mikael Andersson är överdebiterad med 600 procent jämfört med vad han fått motprestation för från Kommunen (24 debiterade timmar jämfört med de totalt 4 utförda kontrolltimmarna).

Miljö- och hälsoskyddskontoret har debiterat årsavgifterna med hänvisning till förordningen (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter (”Avgiftsförordningen”) samt kommunfullmäktiges beslut om fastställande av timtaxa för livsmedelskontroll. Enligt 10 § Avgiftsförordningen får avgiften sättas ned eller efterskänkas om det finns särskilda skäl. Mikael Andersson anser att det föreligger sådana skäl.

Ett generellt problem är att få företagare vågar överklaga kontrollavgifterna eller begära pengar tillbaka av rädsla för att stöta sig med livsmedelsinspektörerna och därmed få problem med sina tillstånd. Om Mikael Anderssons talan skulle vinna bifall skulle det i så fall innebära ett genombrott mot den här typen av kommunala övertramp. Såvitt känt har frågan om återbetalning för uteblivna kontroller aldrig tidigare prövats i domstol.

Brev till kommunstyrelsen i Skövde 2014-12-04

Högsta domstolens beslut ej PT 2014-10-28

Dom från Göta hovrätt 2013-11-20

Kompletterat överklagande till hovrätten 2013-03-04

Hovrättens beslut om prövningstillstånd 20130228

Tingsrättens dom 2012-10-24

Skaraborgs tingsrätts beslut angående avvisning av talan 2012-08-13

Yttrande Mikael Andersson i avvisningsfrågan m.m. 2012-06-21

Kommunens yttrande i avvisningsgrågan 2012-06-21

Yttrande över svaromål 2012-03-08

Kommunens svaromål 2012-02-24

Stämningsansökan 2012-01-18

Detta har hänt i fallet

SR P4 Skaraborg, 2013-11-20, ”Gatuköksägare förlorade mot kommunen”

Skövde Nyheter, 2012-01-18, ”Stämmer kommunen för ’luftfakturor'”