Grinnemo m.fl mot Karolinska institutet

By 2020-02-13 mars 4th, 2020 Rättssäkerhet

Visselblåsarna som slog larm och anmälde kirurgen Paolo Macchiarinis artiklar om konstgjorda luftstrupar för forskningsfusk blev själva utpekade som oredliga och klandervärda i ett beslut av Karolinska Institutet. Beslutet går enligt högskoleförordningen inte att överklaga. Förvaltningsrätten ansåg att beslutet inte heller kunde överklagas med hänsyn till rätten till domstolsprövning i Europakonventionen. Varken kammarrätten eller Högsta förvaltningsdomstolen meddelade prövningstillstånd. Därmed har det slagits fast att forskare som utpekas som oredliga eller klandervärda av ett universitet inte har rätt att försvara sig mot anklagelserna i domstol. Tillsammans med Centrum för rättvisa tittar visselblåsarna nu på alternativ för att ta fallet vidare.

– Det är grundläggande i en rättsstat att enskilda som pekas ut som klandervärda av myndigheter måste få möjlighet att försvara sig mot anklagelserna i en rättvis rättegång inför en oberoende domstol. Högsta förvaltnings­domstolens beslut innebär att forskarna inte får den möjligheten i det här fallet, säger Rikard Samuelsson, jurist på Centrum för rättvisa och ombud för visselblåsarna Karl-Henrik Grinnemo, Oscar Simonson och Matthias Corbascio. Centrum för rättvisa företräder även forskaren Katarina Le Blanc, som också pekades ut som oredlig i KI:s beslut.

Det var sommaren 2018 som Karolinska Institutet tog ställning till den anmälan om forskningsfusk som riktats mot kirurgen Paolo Macchiarinis artiklar om konstgjorda luftstrupar. Karolinska Institutets beslut innebar att Paolo Macchiarini fälldes för forskningsfusk. Men i beslutet klandrades även Karl-Henrik Grinnemo, Oscar Simonson och Matthias Corbascio – tre av visselblåsarna som slog larm om missförhållandena till Karolinska Institutets rektor – samt Katarina Le Blanc och flera andra forskare. Anledningen var bl.a. att Karolinska Institutet ansåg att de borde ha upptäckt och agerat mot felaktigheterna i Macchiarinis forskning tidigare.

De utpekade forskarna ansåg att Karolinska Institutets beslut innehöll direkta felaktigheter och hade fattats i strid med lag. De överklagade därför beslutet till Förvaltningsrätten i Stockholm. I slutet av år 2018 beslutade förvaltningsrätten att inte pröva saken eftersom domstolen bedömde att beslutet inte fick överklagas. Detta trots att myndigheters beslut alltid ska kunna överklagas till domstol om det har sådana verkningar att det aktualiserar den enskildes fri- och rättighetsskydd enligt Europakonventionen.

Våren 2019 beslutade Kammarrätten i Stockholm att inte ge prövningstillstånd i målet och sommaren 2019 beslutade även Högsta förvaltningsdomstolen att inte pröva målet. Det betyder att förvaltningsrättens bedömning står fast och att forskare som utpekas som oredliga eller klandervärda av ett universitet inte har rätt att överklaga och försvara sig mot anklagelserna i domstol. Tillsammans med Centrum för rättvisa tittar visselblåsarna nu på alternativ för att ta fallet vidare.

2018

Karolinska Institutet

Beslut

1. KIs beslut, i vilket forskarna utpekas som oredliga och klandervärda (25 juni 2018)

Karolinska Institutets beslut där forskarna utpekas som oredliga och klandervärda.

25 juni, 2018

Förvaltningsrätten i Stockholm

Beslut

2. Förvaltningsrätten i Stockholms avvisningsbeslut (6 november 2018)

Förvaltningsrätten i Stockholms avvisningsbeslut.

6 november, 2018

Kammarrätten i Stockholm

Överklagan

3. Överklagande till Kammarrätten i Stockholm, 18 december 2018

Grinnemo m.fl överklagan till Kammarrätten i Stockholm.

18 december, 2018

Kammarrätten i Stockholm

Komplettering

4. Komplettering till kammarrätten med nya uppgifter (21 december 2018)

Grinnemo m.fl komplettering till Kammarrätten i Stockholm.

21 december, 2018

2019

Kammarrätten i Stockholm

Komlettering

5. Komplettering till kammarrätten angående skäl för prövningstillstånd (9 januari 2019)

Grinnemo m.fl komplettering till Kammarrätten i Stockholm angående skäl för prövningstillstånd.

9 januari, 2019

Kammarrätten i Stockholm

Beslut

6. Kammarrättens beslut att inte meddela prövningstillstånd, 19 mars 2019

Kammarrätten i Stockholms beslut att ej meddela prövningstillstånd.

19 mars, 2019

Högsta förvaltningsdomstolen

Överklagan

7. Överklagande av kammarrättens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen (9 april 2019)

Grinnemo m.fl överklagande till Högsta förvaltningsdomstolen.

9 april, 2019

Högsta förvaltningsdomstolen

Komplettering

8. Komplettering av överklagande till Högsta förvaltningsdomstolen (22 maj 2019)

Grinnemo m.fl komplettering av överklagande till Högsta förvaltningsdomstolen.

22 maj, 2019

Högsta förvaltningsdomstolen

Beslut

9. Högsta förvaltningsrättens beslut att inte meddela prövningstillstånd 5 juni 2019

Högsta förvaltningsdomstolens beslut att ej meddela prövningstillstånd.

5 juni, 2019