Grinnemo m.fl mot Sverige

Av 2020-02-13 oktober 8th, 2021 Rättssäkerhet, Pågående fall

Forskarna som avslöjade en av Sveriges största medicinska skandaler stämplades själva som medskyldiga till forskningsfusk av Karolinska Institutet (KI), utan möjlighet att försvara sig mot anklagelserna eller överklaga. Beslutet fick allvarliga konsekvenser för deras forskarkarriärer. Med hjälp av Centrum för rättvisa har visselblåsarna anmält Sverige till Europadomstolen för att de inte har tillförsäkrats ett effektivt domstolsskydd mot ogrundade repressalier.

– Det är obegripligt att en myndighet kan rikta osakliga och ogrundade anklagelser mot en enskild person utan att man får någon möjlighet att försvara sig, säger professor Karl-Henrik Grinnemo, som är en av de klandrade forskarna. 

Fyra visselblåsare som avslöjat allvarliga missförhållanden och forskningsfusk på Karolinska Institutet (KI) och Karolinska Universitetssjukhuset (KS) anmälde sommaren 2021 Sverige till Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna i Strasbourg, Frankrike, för att de inte har tillförsäkrats ett effektivt domstolsskydd mot repressalier.

Karl-Henrik Grinnemo, Oscar Simonson och Matthias Corbascio avslöjade den s.k. Macchiarini-affären. Ett avslöjande som i The Washington Post har beskrivits som den största medicinska skandalen i Sveriges historia.

Parallellt med Macchiarini-affären uppdagade Katarina Le Blanc en annan skandal på KI. Ett sjuttiotal svårt sjuka patienter hade utan korrekta tillstånd behandlats med experimentella injektioner av moderkaksceller, i flera fall med hjärtattacker och hjärnblödningar som följd.

I ett beslut år 2018 slog KI fast att Paolo Macchiarini gjort sig skyldig till forskningsfusk. Men i samma beslut stämplade KI även visselblåsarna som medskyldiga till fusket, utan att de fått möjlighet att bemöta anklagelserna i domstol. Trots att beslutet fått allvarliga konsekvenser för deras forskarkarriärer fick det enligt lag inte överklagas.

Först vände sig visselblåsarna till Justitiekanslern och begärde skadestånd av staten för att deras rätt till domstolsprövning åsidosatts men nekades. Med hjälp av Centrum för rättvisa anmälde visselblåsarna den 8 juli 2021 Sverige till Europadomstolen för att få upprättelse.

 Rätten att kunna överklaga ingripande myndighetsbeslut till domstol är grundläggande i en rättsstatSamtidigt är det den rättighet som Sverige historiskt sett har haft svårast att respektera. I det här fallet är det uppenbart att forskarna borde ha fått anklagelserna om forskningsfusk prövade inför en oberoende instanssäger Alexander Ottosson, jurist på Centrum för rättvisa och ombud för visselblåsarna. 

2018

Förvaltningsrätten i Stockholm

Beslut

FR Avvisningsbeslut 2018-11-06

Förvaltningsrätten i Stockholm avvisar forskarnas överklagande av KI:s beslut. Enligt förvaltningsrätten får beslutet inte överklagas.

6 november, 2018

Kammarrätten i Stockholm

Överklagande Grinnemo m.fl.

KR Överklagande Grinnemo 2017-12-18

Grinnemo m.fl.:s överklagande till Kammarrätten i Stockholm.

18 december, 2018

Kammarrätten i Stockholm

Komplettering Grinnemo m.fl

KR Komplettering av överklagande 2018-12-21

Grinnemo m.fl.:s komplettering av överklagande till Kammarrätten i Stockholm.

21 december, 2018

2019

Kammarrätten i Stockholm

Komlettering Grinnemo m.fl.

KR Komplettering av överklagande 2019-01-09

Grinnemo m.fl.:s komplettering till Kammarrätten i Stockholm angående skäl för prövningstillstånd.

9 januari, 2019

Kammarrätten i Stockholm

Beslut

KR Beslut 2019-03-19

Kammarrätten i Stockholm beslutade att inte ge prövningstillstånd.

19 mars, 2019

Högsta förvaltningsdomstolen

Överklagande Grinnemo m.fl.

HFD Överklagande 2019-04-09

Grinnemo m.fl.:s överklagande till Högsta förvaltningsdomstolen.

9 april, 2019

Högsta förvaltningsdomstolen

Komplettering Grinnemo m.fl.

HFD Komplettering av överklagande 2019-05-22

Grinnemo m.fl.:s komplettering av överklagande till Högsta förvaltningsdomstolen.

22 maj, 2019

Högsta förvaltningsdomstolen

Beslut

HFD Beslut 2019-06-05

Högsta förvaltningsdomstolen beslutade att inte ge prövningstillstånd.

5 juni, 2019

2020

Justitiekanslern

Ansökan om skadestånd

JK Ansökan om skadestånd 2020-06-04

De fyra forskarna begär skadestånd av staten för att deras rätt till domstolsprövning enligt artikel 6 i Europakonventionen har överträtts.

4 juni, 2020

Sveriges läkarförbund

Utlåtande från Sveriges läkarförbund

Utlåtande från Sveriges läkarförbund 2020-06-04

Förbundet stödjer forskarnas JK-anmälan och anser det viktigt att det slås fast att de borde haft rätt att få oredlighetsbeslutet prövat i domstol.

4 juni, 2020

Sveriges Radio Ekot

"Visselblåsarna i Macchiarini-fallet kräver ersättning av staten"

Sveriges Radio Ekot rapporterar om forskarnas JK-ansökan.

4 juni, 2020

Expressen

"KI borde skämmas över sin jakt på visselblåsarna"

Expressens Linda Jerneck: "Låt oss hoppas att JK ger visselblåsarna upprättelse. Betydligt viktigare än pengarna de ber om, är signalen till andra forskare."

5 juni, 2020

Justitiekanslern

Beslut

JK Beslut 2021-02-24

Justitiekanslern avslår forskarnas skadeståndskrav.

24 februari, 2021

Europadomstolen

Klagomål till Europadomstolen

ED Klagomål Grinnemo 2021-07-08

Forskarna lämnar in klagomål till Europadomstolen.

8 juli, 2021

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!