Lennart Johansson mot staten

Av 2012-04-24 mars 4th, 2020 Rättssäkerhet

Han fick 10 000 för över fyra års väntan


Har en person som tvingats vänta i över fyra år på en prövning av en tvist med en byggfirma rätt till skadestånd? Nej, inte enligt Justitiekanslern, JK. Inte ens det faktum att domstolen varit helt passiv i ett år och fyra månader eller att JO kritiserat domstolen hade betydelse. Men när Lennart Johansson sedan stämde staten slogs det fast att han hade utsatts för en kränkning av rätten till rättegång inom skälig tid, och han fick skadestånd – trots JK:s överklagande.

 

Lennart Johansson är en av tusentals svenskar som varje år fastnar i rättvisans maskineri. Det började med ett hantverkaruppdrag – han behövde renovera huset och tog in en firma som skulle göra jobbet. Men hantverkaruppdraget blev inte fackmannamässigt utfört och Lennart Johansson hamnade i tvist med byggfirman, en tvist som togs till domstol.

För domstolen tog det hela fyra år och tre månader att pröva Lennart Johanssons fall.

– Kontakten med domstolsvärlden lämnade mig med en känsla av maktlöshet. Jag hade tidigare haft tron att om man får problem, om det inte går att komma överens, kan man alltid vända sig till en domstol som kan reda ut konflikten. Jag trodde aldrig att det skulle ta över fyra år innan det slutligen var över, säger Lennart Johansson.

Fick 10 000 kr, efter kamp mot JK

Till slut förliktes parterna i byggtvisten och notan blev dyr för Lennart Johansson. Efteråt kände han att han ville att staten skulle göra rätt för sig eftersom domstolen dragit ut så på tiden. Efter att JO hade uttalat kritik mot den långsamma handläggningen av Lennart Johanssons fall vände han sig till JK för att få gottgörelse – men JK sa blankt nej. När Lennart Johansson sedan stämde staten och vann i första instans, överklagade JK till hovrätten. Men även i hovrätten fick Lennart Johansson rätt mot staten, och slutligen 10 000 kr i skadestånd för den kränkning av rätten till rättegång inom skälig tid (enligt artikel 6.1 i Europakonventionen) som han utsatts för.

– Eftersom JK:s utgångspunkt för processföringen var att inte gå med på något skadestånd alls innebär hovrättens dom en stor framgång för Lennart Johansson. Långsam handläggning drabbar många människor i Sverige och det är viktigt att dessa får upprättelse så att förtroendet för rättsväsendet upprätthålls, säger Sebastian Scheiman som var ombud i fallet tillsammans med Clarence Crafoord.

Viktigt att enskilda som har rätt också får rätt

Centrum för rättvisa har under många år kämpat för att människor ska få rätt till skadestånd när de drabbats av domstolarnas långa handläggningstider. Efter år 2012, då Högsta domstolen bestämde skadeståndsnivåerna i två avgöranden där Centrum för rättvisa var ombud, har rättsläget klarnat något. Också när det gäller rättegångskostnaderna har enskilda fått besked med innebörden att de ska kunna stämma staten utan att riskera en massa rättegångskostnader vid förlust.

Men som JK:s hållning i fallet med Lennart Johansson visar är det fortfarande svårt för enskilda att få upprättelse när deras rätt till rättegång inom skälig tid kränkts. Justitiekanslerns främsta invändning i processen var att Lennart Johansson var den huvudsakliga orsaken till fördröjningen. Därför tyckte JK att inget skadestånd överhuvudtaget borde utgå till Lennart Johansson.

Lennart Johansson menar att den bedömningen är helt ogrundad. Han har från första början medgett att han själv bidragit till viss fördröjning genom att bland annat begära anstånd i början av processen. Den stora merparten av fördröjningen måste däremot lastas domstolen som under flera längre perioder lät målet ligga utan åtgärder.

– Hovrätten gick på Lennart Johanssons linje – och Lennart Johansson fick skadestånd, trots att JK inte ville det. Kanske finns det andra som likt Lennart Johansson nekats skadestånd av JK, trots att de egentligen har rätt till det, avslutar Sebastian Scheiman.

Fallet i domstol

2014-06-18 Svea hovrätts dom i mål Lennart Johansson mot staten

2013-09-02 Lennart Johanssons yttrande över överklagandet

20130703 Svea hovrätts beslut att meddela prövningstillstånd

130607 Lennart Johanssons anslutningsöverklagande till hovrätten

JK överklagande av domen från Södertörns tingsrätt

Dom Lennart Johansson Södertörns tingsrätt 2013-05-10

2012-12-12 yttrande Lennart Johansson

20012-12-18 JK:s yttrande

Yttrande över protokoll JK 20121115

Protokoll muntlig förberedelse 20121108

Lennart Johanssons yttrande

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!