Aktuellt

Karolinska backar efter Centrum för rättvisas insats: Lydia får möjlighet att bli biologisk förälder

För ett par år sedan vände sig Lydia till Karolinska Universitetssjukhuset (Karolinska) för att hon ville använda sina egna nedfrysta ägg för att få barn. Karolinska sa nej och menade att det saknades ”rättsligt stöd” för behandlingen. Sjukhusets beslut fick inte överklagas. Med hjälp av Centrum för rättvisa, som bedömde att Karolinska tolkade lagen fel, begärde Lydia och hennes sambo Fredrik en ny chans att bli föräldrar. I ett nytt beslut har Karolinska nu gett paret rätt.


– Vi är så glada att Karolinska äntligen ändrat sig. De embryon som förvaras hos sjukhuset är min enda chans att få biologiska barn och det kändes hemskt att nekas den chansen utan någon förklaring, säger Lydia.

År 2007 diagnostiserades Lydia med leukemi, vid bara 20 års ålder. På grund av sjukdomen genomgick hon en stamcellstransplantation, som gjorde henne steril. För att inte gå miste om möjligheten att bli biologisk förälder i framtiden bestämde sig Lydia tillsammans med sin dåvarande sambo för att plocka ut ägg och fick rådet att dessa borde befruktas innan nedfrysning. Sedan dess har de befruktade äggen, som kallas embryon, varit nedfrysta och förvarats hos Karolinska.

Lydia och hennes dåvarande sambo separerade senare. Efter några år tog hon kontakt med Karolinska och ansökte om att få använda embryona, vilket hennes tidigare sambo samtyckte till. Men sjukhuset nekade henne behandlingen och menade att det saknades rättsligt stöd för att godkänna den. Lydia fick inte någon mer utförlig motivering av beslutet, och Karolinskas beslut får enligt lagen om genetisk integritet inte överklagas.

Lydia och hennes nuvarande sambo Fredrik vill få möjlighet att använda de nedfrysta embryona i ett försök att få barn tillsammans, och den tidigare sambon samtycker fortfarande till att embryona används. Med hjälp av Centrum för rättvisa begärde Lydia och Fredrik under våren 2022 att Karolinska skulle fatta ett nytt beslut som ger dem möjlighet att bli föräldrar. Karolinska har nu ändrat uppfattning och anser att de rättsliga krav som gäller för behandlingen är uppfyllda.

– Karolinskas beslut är ett erkännande av rätten att bestämma över sitt eget genetiska material, och vi hoppas att det kan fungera som vägledning för andra vårdinrättningar som ställs inför motsvarande frågeställningar, säger Paula Röttorp, senior jurist vid Centrum för rättvisa och ombud för Lydia och Fredrik tillsammans med juristerna Alexander Ottosson och Henrietta Cahn.

Kontakt