Pontus Göransson mot Göteborgs kommun

By 2011-01-14 mars 4th, 2020 Yrkes- och näringsfrihet

Kommunen kräver korvgubbe på olagliga avgifter

Pontus Göransson säljer korv från en vagn. Han har under tre års tid betalat förskottsfakturor till Göteborgs kommun för livsmedelskontroller som sedan inte utförts. Han är inte ensam – varje år betalar livsmedelsföretagare runt om i landet miljontals kronor för kontroller som inte utförs. Domstolarna ville dock inte ge honom en krona tillbaka.

Pontus Göransson har sålt korv på Avenyn i Göteborg sedan januari 2007. Under åren har han betalat tusentals kronor i kontrollavgifter till Göteborgs kommun, utan att det har utförts någon kontroll av hans verksamhet. I början av 2009 höjde kommunen kontrollavgiften för att hans verksamhet ansågs behöva mer kontroll. Pontus Göransson betalade avgiften, men överklagade samtidigt beslutet. Han förstod inte varför kommunen plötsligt skulle kontrollera mer – kommunen hade ju aldrig utfört någon kontroll alls.

Fick inga besked

Under hela 2009 försökte han förgäves få besked om hur det gick i hans ärende. När länsstyrelsen fick upp ögonen för fallet visade det sig att kommunen aldrig hade skickat vidare hans överklagande. Det dröjde alltså mer än ett år innan Pontus Göranssons höjda avgift prövades. 

Han fick dock nog av vad han upplevde som ”luftfakturor” från kommunen och krävde återbetalning av 5 400 kronor. Dessutom JO-anmälde han kommunen för den oacceptabla hanteringen av hans överklagande.

 JO kritiserade i ett beslut kommunen för att det dröjt mer än ett år innan överklagandet lämnas över till länsstyrelsen från kommunen.

En av många

Pontus Göransson är bara en av många livsmedelsföretagare som inte får den kontroll de betalar för. Enligt Livsmedelsverkets statistik blev hela 43 procent av Sveriges livsmedelsföretag utan kontroll under 2009. I en undersökning som branschtidningen Restaurangvärlden nyligen genomförde uppgav bara en av tio av de tillfrågade att kommunerna utför det arbete som de tar betalt för. Det rör sig uppskattningsvis om miljontals kronor som varje år betalas av företagare.

I juli 2011 kom beslutet från länsstyrelsen som ansåg att de debiterade avgifterna var befogade. I överklagandet skriver Centrum för rättvisa att det finns påtagliga brister både vad gäller regelbundenhet och effektivitet i fråga om kontrollerna. Varje verksamhet ska kontrolleras efter behov. I annat fall skulle kontrollernas och därmed avgifternas storlek bli godtycklig.

I november kom förvaltningsrätten till samma slutsats. Kammarrätten meddelade inte prövningstillstånd och det gjorde inte heller Högsta förvaltningsdomstolen. Därmed är fallet avslutat. Men själva principfrågan kvarstår och lever genom alla de övriga fall Centrum för rättvisa är med och driver runt om i Sverige. Just nu pågår prövningar i Skövde och Helsingborg.