Barbro Lindau mot Höganäs kommun

Av 2009-01-08 juni 2nd, 2021 Äganderätt

Kommunen ville tvångsinlösa släkthus för att bygga ut köpcenter

Barbro Lindau sålde släktens hus till sin systerdotter och hennes man. Då klev Höganäs kommun in och utövade sin förköpsrätt med stöd av en lag som kort därefter avskaffades. Dessutom utnyttjade kommunen det låga pris som var satt på grund av släktförhållandet och ville endast betala drygt halva marknadspriset. Olagligt, enligt regeringen som rev upp kommunens beslut. Till slut betalade kommunen dessutom ut ersättning för kränkningen.

Huset har funnits i Barbro Lindaus släkt sedan 1920-talet. Själv flyttade hon in för mer än 30 år sedan. Barbro Lindau har inga egna barn, men genom att sälja till sin systerdotter Anna Schwanbom Ljustander och hennes familj ville hon se till att huset stannar i släkten. De kom överens om ett pris på 1 200 000 kronor, cirka 800 000 kr under marknadsvärdet. Detta bland annat för att den unga familjen skulle ha råd att renovera huset.

Men innan affären hann gå igenom kom chockbeskedet. Höganäs kommun hävdade sin förköpsrätt. Denna rätt innebär att kommuner i vissa situationer kan kliva in i en husaffär och tvångsköpa fastigheten till det pris som säljare och köpare kommit överens om. Men Barbro Lindau hade aldrig sålt om hon visste att kommunen kunde gå in som köpare, i synnerhet inte till det låga familjepriset. Kommunföreträdare gjorde inte heller någon hemlighet av att de var nöjda med det låga priset. I media har det hetat att man fått huset för en ”rätt liten köpesumma”.

Skyddas av äganderätten
Familjen engagerade Centrum för rättvisa som ombud och överklagade kommunens beslut till Länsstyrelsen. Förköpsrätten kan endast utnyttjas när det gäller fastigheter som sålts på den öppna marknaden till ett marknadsmässigt pris. Lagen skyddar den typ av försäljningar inom familjen som det handlade om i Barbros fall.

Dessutom skyddar grundlagen människors hem. Tvångsinlösen får endast ske för att tillgodose angelägna allmänna intressen och som en sista utväg när det inte finns andra rimliga alternativ. Till saken hör även att förköpslagen avskaffade den 1 maj i år – den anses ha spelat ut sin roll och har medfört betydande rättssäkerhetsproblem för enskilda.

Länsstyrelsen ställde sig bakom familjen och menade att kommunens beslut stred mot lagen. Men kommunen drog inte tillbaka beslutet om förköp. I oktober i år prövade regeringen fallet. Barbro Lindau har rätt att behålla sitt hus. Därmed revs kommunens beslut upp och rättstvisten fick ett definitivt slut.

Stämde kommunen

I mars 2011 lämnade Barbro Lindau över sin stämningsansökan med begäran om skadestånd till tingsrätten i Helsingborg. För Barbro Lindau innebar kommunens agerande total rättsosäkerhet och ovisshet om framtiden. Hon hade dessutom redan köpt en ersättningsbostad och stod plötsligt med dubbla boendekostnader. Kommunen drev frågan om förköp trots att det var uppenbart att lagens villkor inte var uppfyllda. Den vårdslösheten innebär en skyldighet att betala skadestånd.

Den 7 september 2011 gick kommunen med på att förlikas under den muntliga förberedelsen i Helsingborgs tingsrätt. Barbro Lindau fick därmed 55 000 kronor i ersättning plus en fika med Höganäs högsta kommunalråd framöver.

Fallet i media (i urval)
”Kommunen förstörde deras husdröm”
Helsingborgs Dagblad 8 juli 2010
”Skona oss från en outlet i trädgården”
Expressen, 16 augusti 2010
”Höganäs förlorar förköpstvist”
Helsingborgs Dagblad, 29 oktober 2010
”En glädjens dag i släkthuset”
Helsingborgs Dagblad, 1 november 2010
”Kommunen gav sig i förköpstvisten – betalar 55 000 kronor”
Helsingborgs Dagblad, 7 september 2011

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!