Aktuellt

Sök Legal Intensive 2022


Är du juriststudent och nyfiken på hur man kan stärka skyddet för enskildas fri- och rättigheter i Sverige genom banbrytande rättsprocesser? Ansök till Centrum för rättvisa Legal Intensive – en endagskurs i strategisk processföring för fri- och rättigheter!

Genom Centrum för rättvisas årligen återkommande endagskurs Legal Intensive får 16 juriststudenter från hela landet chansen att lära sig mer om strategisk processföring och att använda juridiken som verktyg för samhällsförändring.

Temat för årets upplaga är skyddet för visselblåsare i Europakonventionen. Kursen ger dig som juriststudent en möjlighet att fördjupa dina kunskaper i fri- och rättighetsfrågor ur ett praktiskt perspektiv och diskutera med andra rättighetsintresserade juriststudenter. Du kommer också att kunna ställa frågor till våra medarbetare om hur det är att arbeta med rättighetsjuridik, samt få träffa en av våra klienter. Kursen avslutas med ett rättegångsspel, som är uppbyggt kring ett fiktivt visselblåsarfall.

Kursprogrammet innehåller följande:

  • Interaktiva föreläsningar om strategisk processföring i mål om fri- och rättigheter samt om skyddet för visselblåsare enligt Europakonventionen.
  • Klientträff med en av visselblåsarna som avslöjade den s.k. Macchiariniaffären och som med hjälp av Centrum för rättvisa har drivit sitt fall till Europadomstolen.
  • Rättegångsspel där du får praktisera dina nya kunskaper under ledning av våra jurister.

Centrum för rättvisa Legal Intensive är en exklusiv intensivkurs med ett begränsat antal platser och äger rum lördagen den 12 mars 2022 kl. 09.30–17.30 via Zoom.

Kursen riktar sig till studenter på juristprogrammet som under vårterminen 2022 läser termin fyra eller högre. Din ansökan ska innehålla betygskopia samt ett personligt brev där du berättar varför du är nyfiken på strategisk processföring för mänskliga rättigheter. Ansökan märks med ”Legal Intensive” och mailas till [email protected] senast onsdagen den 23 februari kl. 23.59.

Vi ser fram emot din ansökan!