Matilda mot Socialnämnden i Ystads kommun

Av 2021-04-28 oktober 1st, 2021 Pågående fall, Rättssäkerhet
Matilda och hennes ombud vid Centrum för rättvisa. Foto: Centrum för rättvisa

Matilda och hennes ombud från Centrum för rättvisa. Foto: Centrum för rättvisa

Ystads kommun har utan motivering hindrat 19-åriga Matilda från att träffa sina yngre syskon, som är omhändertagna enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Med hjälp av Centrum för rättvisa överklagade Matilda kommunens beslut till domstol. Förvaltningsrätten avvisade dock överklagandet med hänvisning till att Matilda saknar rätt att överklaga beslutet. Enligt domstolen finns inget rättsligt skydd för syskonens relation eftersom Matilda är myndig. Förvaltningsrättens beslut har överklagats till Kammarrätten.

– Det finns en lucka i lagen som gör att sociala myndigheter, som i Matildas fall, kan hålla syskon separerade från varandra under obestämd tid utan att detta kan överprövas i domstol. En sådan ordning riskerar att leda till godtycklig maktutövning och står sannolikt i strid med Europakonventionens rätt till skydd för familjelivet, säger Alexander Ottosson, jurist och ombud för Matilda tillsammans med juristerna Erica Wide och Frida Andersson.

År 2018 beslutade socialnämnden vid Ystads kommun att omhänderta Matilda och hennes tre syskon enligt LVU. Anledningen var att kommunen bedömde att föräldrarna hade brustit i sin omsorg. Omhändertagandet innebar att syskonen separerades från varandra och placerades i familjehem i olika delar av landet. Sedan drygt ett år tillbaka är Matilda myndig och inte längre omhändertagen. Idag har hon flyttat hemifrån, studerar vid konsthögskola och arbetar vid sidan av studierna. 

Men trots att omhändertagandet gäller endast i relation till föräldrarna har socialtjänsten utan motivering hindrat Matilda och hennes yngre syskon från att ha kontakt med varandra. Socialtjänsten tillåter endast Matilda att ha sporadisk telefonkontakt med sina syskon vid tidpunkter som socialtjänsten bestämmer. Sedan januari 2020 har hon endast vid tre tillfällen fått träffa två av sina syskon, och nyligen vid ett tillfälle sin yngsta bror. Under femton månaders tid fick Matilda överhuvudtaget inte träffa eller prata med sin yngsta bror.

Matilda har vid upprepade tillfällen begärt att få ha mer kontakt med sina syskon eller att socialtjänsten i vart fall ska förklara varför kontakten inte tillåts. Socialtjänsten har dock motsatt sig ytterligare kontakt och i strid med förvaltningslagen nekat Matilda ett motiverat beslut med hänvisning till att beslutet enligt LVU ändå inte kan överklagas.

Först efter det att Matilda anlitat juridiskt biträde – och efter ytterligare påstötningar under fem månaders tid – fattade kommunen i mars 2021 ett skriftligt beslut där Matildas begäran om ytterligare umgänge och kontakt med sina syskon avslås utan närmare motivering.

Centrum för rättvisa hjälpte Matilda att överklaga kommunens beslut till domstol, men i maj 2021 avvisade Förvaltningsrätten i Malmö överklagandet. Det innebär att Matilda inte ges rätt att få kontaktbegränsningarna överprövade i domstol. Enligt förvaltningsrätten saknar syskonen rättsligt skydd för sin relation eftersom Matilda är myndig och inte kan anses ha en tillräcklig familjegemenskap med sina syskon. Detta trots att Matilda har växt upp tillsammans med dem och aktivt har försökt upprätthålla kontakten sedan syskonen omhändertogs.

Förvaltningsrättens beslut är över överklagat till kammarrätten.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!