Göran Persson mot staten

By 2009-05-01 mars 4th, 2020 Rättssäkerhet

Myndighetsmiss kostade Göran jobbet

Göran Persson i Malmö har i 25 år tjänstgjort på fartyg utomlands. Men när Sjöfartsverket plötsligt ändrade hans behörighet förlorade han jobbet. Därefter tog det domstolarna nästan tre och ett halvt år att besluta om fallet skulle prövas.

Efter 25 års arbete i olika befattningar på fartyg i andra länder, framför allt i Arktis och Antarktis, skulle Göran Persson 2005 tillträda en ny tjänst som befälhavare (kapten). Följaktligen sade han upp sig från sitt gamla jobb.

Han behövde bara Sjöfartsverkets bekräftelse på sin behörighet – en rutinsak att döma av hur frågan hanterats dittills. Men beslutet blev en kalldusch för Göran Persson. Tvärtemot tidigare beslut fick han inte rätt att arbeta som befälhavare, och han kunde inte tillträda det nya jobbet.

Ändrade regler
År 2000 ändrade Sjöfartsverket utformningen av behörighetsbevisen för sjöfartspersonal på så vis att endast behörigheten enligt den svenska förordningen för sjöfartspersonal intygades. I tidigare intyg hade Sjöfartsverket även angett behörigheten enligt en internationell konvention på området (STCW), och det var intyget baserat på konventionen som hade gjort det möjligt för Göran Persson att ta arbeten som befälhavare.

Flera år i domstol
I oktober 2005 avslog Sjöfartsverket Göran Perssons ansökan om att intyga behörigheten enligt konventionen. Göran Persson överklagade beslutet. Sedan såväl länsrätten som kammarrätten avslagit överklagandet begärde Göran Persson i april 2006 prövningstillstånd i Regeringsrätten. Där tog det mer än tre år innan domstolen kom fram till att den inte ens skulle ta upp Göran Perssons fall till prövning.

Begär skadestånd
Sjöfartsverket har skadat Göran Persson genom att först besluta om att han har full behörighet och sedan ändra sig till att han har begränsad behörighet. Det kostade honom jobbet, och ger rätt till skadestånd enligt skadeståndslagen på grund av fel och försumlighet vid myndighetsutövning.

Dessutom är rätten till rättegång inom skälig tid är en mänsklig rättighet som skyddas i artikel 6 i Europakonventionen. Högsta domstolen har slagit fast att den som drabbas av oskäliga väntetider har rätt att få skadestånd i svensk domstol.

Mot denna bakgrund begärde Göran Persson med Centrum för rättvisa som ombud skadestånd hos Justitiekanslern. Enligt JK har Sjöfartsverket slarvat med det intyg som kostade Göran Persson jobbet. Men trots myndighetsmissen blir det inget skadestånd. JK ansåg att det handlade om ett sådant mindre allvarligt fel som staten inte behöver ta ansvar för enligt skadeståndslagen.

Däremot får Göran Persson skadestånd med 15 000 kr för den långa väntetiden i domstolarna.

– Det är inte rimligt att Göran Persson ska få ta smällen när det var Sjöfartsverkets miss som gjorde att han förlorade jobbet. Staten måste ta ansvar för sina övertramp och kompensera enskilda när det blir fel. Vi får nu överväga att gå vidare med fallet till domstol, avslutar Anna Rogalska-Hedlund.

 

Inlagor och beslut
– Skadeståndsbegäran till Justitiekanslern,
2009-09-08