Opinion

Remiss
2021-05-04

Remissyttrande över betänkandet Tillgängliga stränder – ett mer differentierat strandskydd (SOU 2020:78)

Centrum för rättvisa har gett in ett remissyttrande över betänkandet Tillgängliga stränder – ett mer differentierat strandskydd (SOU 2020:78). Utredningen om översyn av strandskyddet lade fram sitt betänkande den 14…
Read More
Remiss
2021-04-23

Remissyttrande över delbetänkandet Föreningsfrihet och terroristorganisationer (SOU 2021:15)

Centrum för rättvisa har gett in ett remissyttrande över betänkandet Föreningsfrihet och terroristorganisationer (SOU 2021:15). 2020 års grundlagskommitté lade fram ett delbetänkande den 16 mars 2021. Delbetänkandet innehåller förslag på förändringar i…
Read More
Remiss
2021-03-26

Remissyttrande över betänkandet Försvarets radioanstalts internationella samarbete – en översyn av regelverket (SOU 2020:68)

Centrum för rättvisa har gett in ett remissyttrande över betänkandet Försvarets radioanstalts internationella samarbete – en översyn av regelverket (SOU 2020:68). Utredningen om regleringen av Försvarets radioanstalts internationella samarbete lade…
Read More
Remiss
2021-03-18

Remissyttrande över betänkandet En europeisk åklagarmyndighet i Sverige (SOU 2020:74)

Centrum för rättvisa har gett in ett remissyttrande över betänkandet En europeisk åklagarmyndighet i Sverige (SOU 2020:74). Den sk. Eppo-utredningen lade fram sitt betänkande 15 december 2020. Betänkandet innehåller förslag…
Read More
Remiss
2021-02-25

Remissyttrande över promemorian ”En utvidgad möjlighet för hovrätter att avgöra tvistemål på handlingarna”

Centrum för rättvisa har gett in ett remissyttrande över promemorian En utvidgad möjlighet för hovrätter att avgöra tvistemål på handlingarna – dvs utan muntlig förhandling. Justitiedepartementet har nyligen lämnat förslag…
Read More
Remiss
2020-12-14

Remissyttrande över betänkandet ”Grundlagsskadestånd” (SOU 2020:44)

Centrum för rättvisa har gett in ett remissyttrande över betänkandet "Grundlagsskadestånd – ett rättighetsskydd för enskilda" (SOU 2020:44). Kommittén om grundlagsskadestånd lade fram sitt betänkande den 19 augusti 2020. Betänkandets…
Read More
Remiss
2020-12-14

Remissyttrande över betänkandet ”Innovation genom information” (SOU 2020:55)

Centrum för rättvisa har gett in ett remissyttrande för att uppmana lagstiftaren att säkerställa ett tillräckligt skydd för enskildas personliga integritet när myndigheter lämnar ut deras personuppgifter digitalt. Under hösten…
Read More
Kommentar
2020-12-10

Coronapanedmin och grundlagen – är grundlagen hinder för hårdare restriktioner?

Sällan tidigare har den svenska grundlagen varit så diskuterad i media som under coronapandemin. De svenska åtgärderna i form av myndighets­rekommendationer, som formellt sett inte är bindande, har ofta satts…
Read More
Opinion
2020-12-01

Ny vinst för Centrum för rättvisa i Högsta domstolen stärker enskildas tillgång till rättvisa

Centrum för rättvisa har idag vunnit sitt tjugonde fall i högsta instans! Fallet handlar om den grundlagsskyddade rätten till rättvis rättegång och stärker enskildas möjligheter att anlita jurist för att försvara…
Read More
Opinion
2020-09-25

Idag ställs de svenska kompetensutvisningarna inför rätta

Stockholm den 21 september 2020. Det är dags för staten att ta ansvar för det rättshaveri som Migrationsverket orsakat. ABB-ingenjören Ali Omumi utvisades felaktigt ur Sverige på grund av ett…
Read More

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!