Mannheimer Swartling

Mannheimer Swartling och Centrum för rättvisa har haft ett nära samarbete sedan år 2002. Mannheimer Swartling ställer upp pro bono med resurser och juridisk expertis i rättsfall som Centrum för rättvisa driver. Mannheimer Swartling har bistått med expertis i flera av de rättsfall som har prövats i Högsta domstolen. Partnersamarbetet innefattar även ett ömsesidigt erfarenhets- och kunskapsutbyte i konstitutionella och processuella frågor.

Mannheimer Swartling stödjer Centrum för rättvisa eftersom byrån anser att den som stor aktör och juridisk rådgivare har ett ansvar och en möjlighet att påverka och driva frågor som är viktiga för samhället i stort. Mannheimer Swartlings engagemang inom samhällsfrågor går under samlingsbegreppet Mannheimer Swartling i samhället.

Mannheimer Swartling är Nordens största affärsjuridiska advokatbyrå med ca 550 anställda. Advokatbyrån har nio kontor runtom i världen – i Stockholm, Göteborg, Malmö, Bryssel, Moskva, New York, Shanghai och Hongkong.

Besök Mannheimer Swartlings hemsida

Partners

Centrum för rättvisa har ett antal partners som tillhandahåller sina tjänster pro bono. Varmt tack till er – ni hjälper oss att hjälpa fler! Vill ditt företag stödja Centrum för rättvisa? Mejla vår administrativa chef, Alexandra Loyd.

C.A.G Datastöd

C.A.G är specialister inom IT-operations, Finansiella expertsystem och Digitaliseringstjänster. C.A.G bistår pro bono med IT-support.

Svalner Skatt

Svalner Skatt är Sveriges ledande oberoende skatterådgivningsbyrå. Svalner Skatt bistår pro bono med skatterådgivning.

Hannes Snellman

Hannes Snellman är en nordisk advokatbyrå med fokus på stora affärstransaktioner. Hannes Snellman bistår pro bono med juridisk rådgivning.