Per Dahlberg mot Helsingborgs kommun

By 2013-09-09 mars 4th, 2020 Yrkes- och näringsfrihet

Per Dahlberg tar strid mot avgifter utan motprestation

Restaurangägaren Per Dahlberg har under flera års tid tvingats betala tusentals kronor i avgifter till Helsingborgs kommun för kommunens tillsyn över alkoholserveringen på Per Dahlbergs restauranger. Men Dahlberg har inte fått den tillsyn han betalat för, vilket strider mot såväl grundlag som vanlig lag.

Till slut tröttnade Per Dahlberg på att bli fakturerad av kommunen för arbete som inte utförts. 2011 överklagade Dahlberg därför avgifterna för kommunens tillsyn över serveringstillstånden för Dahlbergs tre café- och restaurangverksamheter i Helsingborg. I sina överklaganden yrkar Dahlberg på nedsättning av respektive avgift eftersom kommunen inte tillhandahållit tillräcklig motprestation i form av tillsyn.

En förutsättning för kommunens avgiftsuttag är att avgiften motsvarar kommunens kostnad för tillsynen. Detta följer b.la. av regeringsformen, kommunallagen och alkohollagen. För det fall att avgiftsuttaget överskrider kostnaden tillsynsarbetet, som i Per Dahlbergs fall, är avgiften istället att anse som en skatt. Och kommunen får inte ta ut skatt utan beslut från riksdagen.

Avgifterna för kommunens tillsyn över Dahlbergs serveringstillstånd har överklagats till förvaltningsrätten, kammarrätten och Högsta förvaltningsdomstolen.

I skriftväxlingen har Dahlberg framhållit att även om kommunen inte har skyldighet att redovisa för hur tillsynsarbetet bedrivs minut för minut har kommunen likväl en skyldighet att kunna redovisa att det arbete de tagit betalt för också har utförts.

Under åren 2008-2012 utförde Helsingborgs kommun mycket begränsad tillsyn på plats hos Dahlbergs verksamheter. Exempelvis fick en av Dahlbergs restauranger totalt sex tillsynsbesök om sammanlagt 70 minuter. För detta har Dahlberg påförts tillsynsavgifter om 98 500 kr. Det ger en kostnad på ca 84 429 kr per timme eller ca 1 407 kr per minut.

Kommunen menar att utöver tillsynsbesöken på plats hos Dahlbergs serveringsställen bedriver kommunen också tillsynsarbetet internt på kommunkontoret. Omfattningen av detta arbete i förhållande till Dahlbergs avgifter har kommunen dock inte kunnat lämna närmare uppgifter om.

Per Dahlbergs fall har betydelse för alla andra Helsingborgskrögare som betalar motsvarande avgifter för kommunens tillsyn över krögarnas livsmedelshantering och serveringstillstånd. Per Dahlberg hoppas nu tillsammans med sin branschkollega Torbjörn Lagmark att det ska bli klarare vad som gäller:

– Hela branschen vinner på effektiv och regelbunden kontroll. Men det är inte rimligt att betala höga avgifter utan att få särskilt mycket tillbaka, säger de.

Högsta förvaltningsdomstolen

Högsta förvaltningsdomstolens beslut om ej PT 2013-09-16

Dahlbergs överklagande till Högsta förvaltningsdomstolen 20130527

Kammarrätten

Kammarrättens dom 20130502

Dahlbergs slutförande av talan 20130211

Dahlbergs yttrande 20121012

Dahlbergs yttrande 20120705

Kommunens yttranden hos kammarrätten

Kommunens yttrande 20121119

Kommunens yttrande 20120906

Kommunens yttrande 20120615

Förvaltningsrätten

Förvaltningsrättens dom 20120301