Natalie Staff

Jurist, Associate (föräldraledig)

Arbetslivserfarenhet

  • Forskningsstipendiat, Centrum för rättvisa, 2020-
  • Tingsnotarie, Örebro tingsrätt, 2018-2020
  • Biträdande jurist, Advokatfirman Lindahl, 2018
  • Juristhandläggare/notarie, Kronofogdemyndigheten, 2017-2018
  • Praktikant, Utrikesdepartementet, Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt, 2016-2017

Utbildning

  • Juristexamen, Örebro Universitet, 2017