Natalie Staff

Jurist, Associate

Arbetslivserfarenhet

  • Forskningsstipendiat, Centrum för rättvisa, 2020-
  • Tingsnotarie, Örebro tingsrätt, 2018-2020
  • Biträdande jurist, Advokatfirman Lindahl, 2018
  • Juristhandläggare/notarie, Kronofogdemyndigheten, 2017-2018
  • Praktikant, Utrikesdepartementet, Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt, 2016-2017

Utbildning

  • Juristexamen, Örebro Universitet, 2017

Rättsfall med Natalie Staff

Hanna Larsson och Hans-Erik Sjöholm mot Falu kommun

I maj 2021 placerade Falu kommun femårige John Walter på HVB-hemmet Platea i Hagfors, trots att kommunen kände till att det fanns allvarliga säkerhetsbrister där. Drygt två veckor senare hittades han drunknad i en närliggande älv. Med hjälp av Centrum för rättvisa har nu John Walters föräldrar Hanna Larsson och Hans-Erik Sjöholm stämt Falu kommun. Den 25 mars hålls huvudförhandling i målet i Falu tingsrätt.

Arne Gavelin mot staten

På bristfälligt underlag ställdes Arne Gavelin under förvaltarskap och fråntogs rätten att bestämma över sitt liv. Ett år senare visade det sig att han aldrig haft behov av förvaltare. Men då hade förvaltaren mot hans vilja redan sålt av stora delar av hans egendom. Med Centrum för rättvisas hjälp har Arne Gavelin stämt staten och begärt skadestånd för det felaktiga förvaltarskapet.