Våra prejudikat

Centrum för rättvisas fall har många gånger avgjorts i högsta instans. Våra mål har avgjorts bland annat i Högsta domstolen, Högsta förvaltningsdomstolen, Migrationsöverdomstolen, regeringen och Europadomstolen. Avgöranden från högsta instans blir ofta prejudikat, vilket betyder att de blir vägledande för hur liknande fall ska bedömas i framtiden.

Högsta domstolen

Connie Dickinson mot Mälardalens högskola

Allan Eliasson mot staten

Henrik Gustavsson mot Byggnads

Daniel Ståhl m.fl. mot Rikspolisstyrelsen

Blake Pettersson mot staten

Kezban mot staten

Martin Sundahl mot staten

Mattias Jansson och Greger Thorsén mot staten

Josefine Midander och Cecilia Lönn mot staten

Högsta förvaltningsdomstolen

Boende i Östberga mot Boverket

Migrationsöverdomstolen

Andrei Myslivets mot Migrationsverket (MIG 2018:12)

Referat: XXXX XX
Datum för dom: XX april XXXX

Danyar Mohammed mot Migrationsverket (MIG 2017:25)

Referat: XXXX XX
Datum för dom: XX april XXXX

Regeringen

Ivan Rönnbäck mot Borlänge kommun

Referat: XXX XXX
Datum för dom: XX april XXXX

Barbro Lindau mot Höganäs kommun

Referat: XXX XXX
Datum för dom: XX april XXXX

Jerry och Frida Tillberg mot Burlövs kommun

Referat: XXX XX
Datum för dom: XX april XXXX

Europadomstolen

Lucky Dev mot Sverige (2014)

Referat: XXX XXX
Datum för dom: XX april 2014

Söderman mot Sverige (2013)

Referat: XXX XXX
Datum för dom: XX april 2013

Evaldsson m.fl. mot Sverige (2007)

Referat: XXX XXX
Datum för dom: XX april 2007