Aktuellt

Sök till Projekt rättegång och följ med oss till Högsta domstolen!


Nu har du som läser juristprogrammet chansen att få en unik inblick i ett av Centrum för rättvisas fall genom att följa med oss före, under och efter huvudförhandlingen i Högsta domstolen. Fallet handlar om Samir Sabri, som vid 15 års ålder blev oskyldigt dömd för ett mord och begärde skadestånd för det felaktiga frihetsberövandet.

Om fallet

Samir Sabri blev som 15-åring oskyldigt dömd för mordet på sin styvmor efter att under hot ha tvingats att ta på sig ansvaret. Efter 30 år fick han resning och friades från alla anklagelser. Med hjälp av Centrum för rättvisa stämde Samir Sabri staten och begärde skadestånd för det felaktiga frihetsberövandet. Staten motsatte sig att betala skadestånd och påstod att anspråket var preskriberat. Enligt staten skulle Samir Sabri ha begärt skadestånd 20 år innan han fick resning. Staten anser även att Samir Sabri inte har rätt till ersättning eftersom han felaktigt erkände brottet.

I en dom i juni 2020 kom Stockholms tingsrätt fram till att Samir Sabris anspråk inte hade preskriberats. Men tingsrätten avslog ändå hans begäran om skadestånd eftersom Samir Sabri enligt tingsrätten själv hade orsakat frihetsberövandet genom att erkänna brottet. Svea hovrätt ändrade i juli förra året tingsrättens dom och tillerkände Samir Sabri skadestånd med 1,2 miljoner kronor. Nu ska Högsta domstolen avgöra om han har rätt till skadestånd.

Läs mer om fallet här: https://centrumforrattvisa.se/samir-sabri-mot-staten/

Vad är Projekt rättegång?

Projekt rättegång ger juriststudenter möjlighet att följa med bakom kulisserna på Centrum för rättvisas rättsfall. I det här fallet får en grupp juriststudenter möjlighet att följa med oss innan, under och efter huvudförhandlingen i målet Samir Sabri mot staten. Vi träffas kvällen innan på Centrum för rättvisas kontor i Gamla stan, där vi tillsammans går igenom målet och diskuterar rättsfrågorna som aktualiseras. Dagen efter möts vi utanför Högsta domstolen och går på huvudförhandlingen. Efteråt tar vi oss tillbaka till kontoret där vi diskuterar och analyserar förhandlingen.

När?

Måndagen den 2 maj kl. 17.00–19.00: Introduktionsseminarium där vi bjuder på middag.

Tisdagen den 3 maj kl. 09:00–17:00: Huvudförhandling i Högsta domstolen samt avslutningsseminarium. Vi bjuder på lunch under förhandlingspausen och fika på avslutningsseminariet.

Hur?

Skicka din ansökan till [email protected] senast söndagen den 24 april. Ansökan ska innehålla ett kortare personligt brev där det framgår varför du vill delta, uppgift om lärosäte och termin samt ett telefonnummer som vi kan nå dig på. Märk din ansökan med ”Projekt rättegång” i ämnesraden.

Var?

Introduktionsseminariet hålls på Centrum för rättvisas kontor i Gamla stan. Adressen är Skeppsbron 20, 111 30 Stockholm.

Huvudförhandlingen hålls i Högsta domstolen. Adressen är Riddarhustorget 8, 111 28 Stockholm.

Efter huvudförhandlingen beger vi oss till Centrum för rättvisas kontor för ett avslutningsseminarium.

Har du några frågor? Hör av dig till [email protected].

Vi ser fram emot din ansökan!