Tingsrätten: Fritt fram för filmning på sjukhus utan patients tillstånd – fallet överklagas till Svea hovrätt

Av 2013-12-23 mars 4th, 2020 Aktuellt

sjukhustvUppsala tingsrätt slog idag fast att landstinget i Uppsala inte kan hållas ansvarigt för att en dödssjuk man filmades och visades på tv. Tingsrätten menar att de sjuksköterskor som lämnat ut sekretessbelagda uppgifter har meddelarfrihet. Tingsrättens resonemang går emot Högsta domstolens praxis som säger att myndigheter inte kan åberopa yttrandefrihet för att undgå ansvar. Domen kommer att överklagas till hovrätten.

– Alla som tycker det är viktigt med trygghet när man uppsöker svensk sjukvård bör intressera sig för den här utgången. Rättsläget i och med domen innebär att det är fritt fram för landstingen att låta kommersiella tv-bolag filma patienter utan tillstånd, säger Anna Rogalska Hedlund, som tillsammans med Clarence Crafoord och Sebastian Scheiman är ombud i fallet.

Fallet gäller en cancersjuk man som vårdades på sjukhuset under sina sista dagar i livet. Mannen filmades då av ett tv-team från produktionsbolaget Titan utan tillstånd. Inslaget sändes sedan i tv-serien ”Sjukhuset” på TV3. De anhöriga informerades inte om filmningen. Ett par veckor efter att mannen avlidit visades hans dödskamp på tv inför 350 000 tittare. Landstinget säger sig ha tjänat mångmiljonbelopp på tv-serien.

Tingsrätten anser att yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) är tillämplig. Redan där gör tingsrätten ett tankefel eftersom rättigheterna  i YGL är till för att skydda enskilda medborgare och ett landsting är inte en enskild medborgare. Detta har konstaterats av Högsta domstolen och även bekräftas av Justitieombudsmannen, Justitiekanslern och Datainspektionen. Trots att denna praxis åberopas av de anhöriga omnämns inte denna praxis i tingsrättens dom.

– Den här domen kommer nu att överklagas till hovrätten, avslutar Anna Rogalska Hedlund.

– Läs hela tingsrättens dom här.

– Läs mer om fallet här.