Tiptapp mot Stockholms stad

Av 2020-02-13 augusti 30th, 2021 Yrkes- och näringsfrihet, Pågående fall

I september 2018 förbjöd Stockholms stad delar av den populära återvinningsappen Tiptapp eftersom kommunen ansåg att renhållningslagstiftningen inte tillåter att enskilda hjälper varandra med att köra återvinning till återvinningscentralen. Men idag gav mark- och miljödomstolen Tiptapp rätt och upphävde kommunens förbud. ”Den av Tiptapp bedrivna verksamheten är inte olaglig eller på något annat sätt otillåten”, säger domstolen i sitt avgörande.

– Det är bra att domstolen klargör att renhållningslagstiftningen inte hindrar enskilda från att hjälpa varandra med återvinningen. Under processen har vi fått stöd av flera andra kommuner som också har tyckt att tjänsten borde vara tillåten och vi är glada över att nu ha fått domstolens besked i frågan. Tiptapps hundratusentals användare kan nu med gott samvete fortsätta att använda smarta tjänster för återvinning, återbruk och minskat bilberoende, säger Tim Bjelkstam, en av Tiptapps grundare.

Tiptapp är en tjänst som bland annat syftar till att öka återvinningen genom att underlätta för privatpersoner att hjälpa varandra med att köra återvinning och annat bråte till avfallsanläggningar. Efter att tjänsten lanserats i Stockholm år 2016 blev den på kort tid mycket populär och har därefter börjat användas i många andra städer runtom i landet.

Men i slutet av september 2018 förbjöd Stockholms stad Tiptapp att förmedla transporter till någon annan än de företag som kommunen anlitat för transport av avfall. Kommunen ansåg att renhållningslagstiftningen inte tillåter enskilda att hjälpa varandra med att köra återvinning till återvinningscentralen.

Med hjälp av Centrum för rättvisa överklagade Tiptapp förbudet till länsstyrelsen och sedan till mark- och miljödomstolen. Tiptapp har hävdat att förbudet saknar lagstöd och är en oproportionerlig inskränkning i företagets näringsfrihet. Under processen har Tiptapp även fått stöd av kommunerna Nacka, Gislaved och Rättvik samt nätverket Tillväxt och tillsyn, med 30 anslutna kommuner, som delade uppfattningen att renhållningslagstiftningen inte innebar något hinder mot företagets tjänst.

Mark- och miljödomstolen har idag gått på Tiptapps linje och upphävt kommunens förbud. Domstolen konstaterar att Tiptapps verksamhet inte är olaglig eller på något annat sätt otillåten. I den mån det ändå kan anses ha funnits anledning att vidta tillsynsåtgärder anser domstolen att ett förbud mot hela verksamheten varit alltför ingripande.

– Det här är en bra dom som inskärper vikten av den grundlagsskyddade näringsfriheten. För att en myndighet ska kunna förbjuda ett företag från att bedriva näringsverksamhet måste det krävas tydligt stöd i lagen, och något sådant har det inte funnits i det här fallet. Att mark- och miljödomstolen upphäver förbudsbeslutet är därför logiskt och riktigt, säger Fredrik Bergman, som är chef för Centrum för rättvisa och ombud för Tiptapp.

Kommunen har överklagat domen till Mark- och miljööverdomstolen som har lämnat prövningstillstånd.

2018

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Beslut

Miljö- och hälsokyddsnämndens beslut 2018-09-25

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut.

25 september, 2018

Länsstyrelsen Stockholm

Överklagande Tiptapp

LST Överklagande Tiptapp 2018-11-30

Tiptapps överklagande till Länsstyrelsen Stockholm 2018.

30 november, 2018

2019

Länsstyrelsen Stockholm

Yttrande Stockholms stad

LST Svarsskrift Kommunen beslut och yttrande 2019-06-11

Kommunens yttrande.

11 juni, 2019

Länsstyrelsen Stockholm

Beslut

LST beslut 2019-10-23

Länsstyrelsens beslut att avslå Tiptapps överklagande.

23 oktober, 2019

Mark- och miljödomstolen

Överklagande Tiptapp

MD Överklagande Tiptapp 2019-12-09

Tiptapps överklagande till mark- och miljödomstolen.

9 december, 2019

2020

Mark- och miljödomstolen

Yttrande Stockholms stad

MD Svarsskrift Kommunen (Yttrande) 2020-02-19

Kommunens yttrande.

19 februari, 2020

Mark- och miljödomstolen

Yttrande Tiptapp

MD Yttrande Tiptapp 2020-03-26

Tiptapps yttrande.

26 mars, 2020

Mark- och miljödomstolen

Mark- och miljödomstolens dom

Mark- och miljödomstolens dom 2020-05-26

Mark- och miljödomstolen gav Tiptapp rätt och upphävde kommunens förbud. ”Den av Tiptapp bedrivna verksamheten är inte olaglig eller på något annat sätt otillåten”, säger domstolen i sitt avgörande.

26 maj, 2020

Breakit

"Tiptapp får rätt mot Stockholms stad - får frakta sopor"

Breakit rapporterar om domen. "Efter två års kamp – nu har återvinnings-appen Tiptapp fått rätt mot Stockholms stad."

26 maj, 2020

Svenska Dagbladet

"Tag Tiptapp till tippen"

OBS! Bakom betalvägg.

"Tänk om det fanns någon som kunde ta med andras grovsopor och överblivna prylar när de ändå åker till tippen eller återvinningen. De kunde gärna få en slant. Men det är nog förbjudet."

26 maj, 2020

Mark- och miljööverdomstolen

Överklagande Stockholms stad

MÖD Överklagande Kommunen 2020-08-26

Kommunen överklagar mark- och miljödomstolens dom.

26 augusti, 2020

Mark- och miljööverdomstolen

Prövningstillstånd

MÖD Prövningstillstånd 2020-10-21

Mark- och miljööverdomstolen ger prövningstillstånd.

20 oktober, 2020

Mark- och miljööverdomstolen

Svarsskrift Tiptapp

MÖD Svarsskrift Tiptapp 2020-11-12

Tiptapps yttrande över kommunens överklagande.

12 november, 2020

Mark- och miljööverdomstolen

Yttrande Stockholms stad

MÖD Yttrande Kommunen 2020-11-23

Kommunens yttrande över huvudförhandling och syn.

23 november, 2020

2021

Mark- och miljööverdomstolen

Remissyttrande Naturvårdsverket

MOD Remissyttrande Naturvardsverket 2021-03-31

Naturvårdsverket avger remissyttrande och instämmer i kommunens bedömning att Tiptapp är att betrakta som mäklare samt att det finns skäl att förbjuda bolagets verksamhet.

31 mars, 2021

Mark- och miljööverdomstolen

Yttrande Tiptapp

MÖD Yttrande Tiptapp 2021-04-29

Tiptapp yttrar sig över Naturvårdsverkets remissyttrande.

29 april, 2021

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!