Tommie och Lena sökte bygglov – tvingades skänka mark till Vellinge kommun

Av 2017-07-05 mars 4th, 2020 Aktuellt
Tommie och Lena tvingades avstå mark till Vellinge kommun utan ersättning – som villkor för bygglov. Foto: Centrum för rättvisa

Vellinge kommun har ställt ett trettiotal småhusägare inför ett olagligt ultimatum: ge bort en del av din tomt till kommunen eller få avslag på din bygglovsansökan. I avtalen som kommunen pressade fram tvingades småhusägarna dessutom betala förrättningskostnaderna för marköverföringen – de blev alltså tvungna att betala för att ge bort sin egen mark.

Tommie och Lena Dahlström i Höllviken hör till de drabbade. För att få bygglov för sitt nya hus tvingades de att ge bort 52 kvadratmeter av sin tomt till kommunen och att betala förrättningskostnaderna på 26 000 kr. Med hjälp av Centrum för rättvisa begär de nu att Vellinge kommun lämnar tillbaka marken och betalar ersättning för kostnaderna.

– Vi trodde först att kommunen skämtade när den sa att vi var tvungna att ge bort en del av vår uppfart till kommunen för att få bygglov för huset. När vi förstod att kommunen menade allvar och att vi dessutom tvingades betala 26 000 kr i förrättningskostnader för att förlora marken blev vi förbannade. Men vi var tvungna att gå med på kraven, annars skulle vi inte få bygglov, säger Tommie och Lena Dahlström.

Vellinge kommun satte i system att kräva gratis mark i utbyte mot bygglov

Tommie Dahlström och juristen Lisa Linder. Foto: Centrum för rättvisa

Under 2016 avslöjade tidningen Sydsvenskan att Vellinge kommun, bara under de senaste fem åren, har tvingat till sig mark från ett trettiotal småhusägare i Vellinge. Kommunen har gjort detta genom att villkora bygglov med att småhusägarna ger bort en del av sin mark till kommunen. Enligt avtalen som småhusägarna har pressats att skriva under har ägarna också varit skyldiga att betala förrättningskostnaderna för att överföra marken till kommunen.

Detta trots att lagen säger att kommuner är skyldiga att betala marknadsmässig ersättning om de tvingar till sig mark av enskilda, och att det är den som får nytta av en marköverföring som ska betala kostnaderna hos Lantmäteriet.

Olagliga villkor för bygglov – kommunen tvingade till sig gratis mark från Tommie och Lena

Makarna Tommie och Lena Dahlström köpte för några år sedan en fastighet i Höllviken i Vellinge kommun. De hade sedan tidigare bott i kommunen och ville nu köpa en fastighet där de kunde bygga ett nytt hus för åretruntboende. Innan köpet hörde de sig för med kommunen om vad som gällde i fråga om bygglov för fastigheten. De fick som svar att vanliga regler gällde, några särskilda inskränkningar nämndes inte.

Men när Tommie och Lena skulle ansöka om bygglov krävde kommunenatt de skulle avstå 52 kvadratmeter av sin tomt till kommunen och dessutom betala kostnaderna för detta hos Lantmäteriet. Enligt kommunen var skälet att en del av fastigheten inte stämde överens med detaljplanen. Detta berodde i sin tur på att detaljplanen aldrig har stämt överens med de verkliga förhållandena i bostadsområdet.

Tommie och Lena protesterade men tvingades gå med på kommunens ultimatum – annars skulle de inte få bygglov. På kommunens instruktioner ansökte de därför om fastighetsreglering hos Lantmäteriet grundat på avtaletmed kommunen. Genom fastighetsregleringen överfördes 52 kvadratmeter mark från makarnas fastighet till kommunens gatufastighet. De tvingades också att betala kostnaderna för fastighetsregleringen på 26 000 kr.

Experter sågade kommunens olagliga villkor för bygglov

Kommunen_webb

Tommie och Lena överlämnar sitt krav till Vellinge kommun. Foto: Centrum för rättvisa

I samband med tidningen Sydsvenskans avslöjande om Vellinge kommuns agerande kritiserades det av flera experter, bland annat av företrädare för Lantmäteriet och framstående experter inom fastighetsrätt.

Till följd av kritiken tillsatte kommunen en intern utredning, som resulterade i att kommunstyrelsen den 27 februari 2017 beslutadeatt ändra riktlinjerna för handläggning av bygglovsansökningar i situationer som dessa. Enligt kommunens nya riktlinjer ska kommunen inte längre kräva gratis mark i utbyte mot bygglov. Men kommunen har hittills inte velat erkänna att den gjort fel. Nu kan det bli en rättslig prövning.

Makarnas krav till kommunen: lämna tillbaka marken – annars ses vi i tingsrätten

Med hjälp av Centrum för rättvisa har Tommie och Lena överlämnat ett krav till kommunen. Kravet går ut på att kommunen ska ge tillbaka marken och betala ersättning för förrättningskostnaderna. Kommunen har fått på sig till den 31 augusti 2017 att bestämma om den vill göra rätt för sig frivilligt. Om Vellinge kommun inte tillmötesgår makarna Dahlströms begäran kommer ärendet att gå vidare till domstol.

– Kommunen har inte haft stöd i lagen för att villkora Tommies och Lenas bygglov med att de skulle avstå mark till kommunen utan ersättning och dessutom betala förrättningskostnaderna. Det är därför rimligt och logiskt att kommunen ger tillbaka marken och ersätter dem för kostnaderna, säger Fredrik Bergman, chefsjurist på Centrum för rättvisa, som tillsammans med Lisa Linder, jurist på Centrum för rättvisa, är ombud för makarna Dahlström.

För frågor om fallet, kontakta chefsjuristen Fredrik Bergman på 070-82 19 655 eller fredrik.bergman@centrumforrattvisa.se.

_________________________________

Klicka här för att läsa makarna Dahlströms kravbrev till kommunen.
Klicka här för att läsa kommunens krav på markavstående som villkor för bygglov.
Klicka här för att läsa avtalet om markavstående som kommunen tog fram.

Läs Sydsvenskans rapportering om fallet här:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!