Uppsatstävling: 25  000 kr till bästa examensuppsats om fri- och rättigheter

Av 2018-10-01 februari 9th, 2021 Aktuellt

Har du skrivit examensuppsats i juridik om fri– och rättigheter? Ansök om 2018års Midander-Lönnstipendium senast den 19 oktober 2018. 

För att uppmuntra och uppmärksamma studier av fri- och rättigheter delar Centrum för rättvisa varje år ut Midander-Lönnstipendiet till den sökande som har skrivit den bästa examensuppsatsen i juridik om individuella fri- och rättigheter. 

Stipendiet uppgår till 25 000 kronor och uppsatsens ämne kan vara processrätt, skadeståndsrätt, EU-rätt, förvaltningsrätt, konstitutionell rätt och så vidare men kärnfrågan måste vara tydligt relaterad till individuella fri- och rättigheter.  

Ansökan ska innehålla uppsats och betygskopia. Uppsatsen ska omfatta 30 hp. Du skickar ansökan per e-post till alexandra.loyd@centrumforrattvisa.sesenast den 19 oktober 2018. Vill du tipsa om en uppsatsförfattare som borde få stipendiet? Maila författarens namn och lärosäte till alexandra.loyd@centrumforrattvisa.se.

Läs mer om stipendiet här.

Behandling av personuppgifter
Centrum för rättvisa är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som du skickar till oss i samband med din ansökan. Mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter finns i vår personuppgiftspolicy.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!