Martin Sundahl mot staten

By 2009-04-01 mars 4th, 2020 Rättssäkerhet

 

Väntan i Regeringsrätten knäckte Martins filmföretag

Martin Sundahl behövde ett tillstånd från polisen för att kunna förvekliga sitt filmföretag. Han fick tillståndet – men först efter en mer än fyra år lång process som knäckt hans företag. Han fick rätt till skadestånd och Högsta domstolen slog fast principen att enskilda har rätt att stämma staten i fråga om brott mot Europakonventionen utan att riskera dyra rättegångskostnader.

Martin Sundahl i Almunge har en bakgrund som ljudtekniker, dokumentärfilmare och specialeffektsproducent. När han startade företaget Gunsmoke Movie Productions var hans affärsidé specialeffekter med hjälp av svartkrutsrevolvrar.

Väntan på tillstånd

För att få inneha en svartkrutsrevolver måste man ha tillstånd av polismyndigheten. Martin Sundahl ansökte därför i juli 2003 om ett sådant tillstånd hos Polismyndigheten, som avslog hans ansökan (oktober 2003). Men Martin Sundahl överklagade och fick rätt i både Länsrätten (februari 2004) och Kammarrätten (juli 2004 sedan Polismyndigheten överklagat dit). Men Polismyndigheten gav sig inte, utan överklagade till Regeringsrätten. Först i slutet av augusti 2007 beslutade Regeringsrätten att inte meddela prövningstillstånd – och det dröjde ända till november 2007 innan tillståndet utfärdades av polisen.

Grusade planer
Handläggningstiden blev alltså totalt fyra år och fyra månader, varav hela tre år och en månad var väntan i Regeringsrätten. Tillståndet var en förutsättning för att Martin Sundahl skulle kunna förverkliga sitt företag. Den långa väntetiden fick allvarliga konsekvenser: Martin Sundahls företagsplaner grusades.

Skadeståndsnivån
Rätten till rättegång inom skälig tid är en mänsklig rättighet som skyddas i artikel 6 i Europakonventionen. Högsta domstolen har slagit fast att den som drabbas av oskäliga väntetider har rätt att få skadestånd i svensk domstol. I maj 2008 beslutade Justitiekanslern att utge skadestånd om 10 000 kronor till Martin Sundahl – men det är för lågt om man ser till praxis från Europadomstolen och Högsta domstolen.

I mars 2009 stämde Martin Sundahl staten med Centrum för rättvisa som ombud i syfte att få den viktiga principfrågan om nivån på skadeståndet prövad.  Justitiekanslern, JK, hade sedan tidigare beviljat ett skadestånd på 10 000 kr. Stockholms tingsrätt höjde skadeståndet till det dubbla i sin dom den 21 oktober. JK valde att överklaga domen och Svea hovrätt fastställde den 18 juni tingsrättens dom.

Den 13 juli 2011 meddelade Högsta domstolen prövningstillstånd i målet. Den 8 februari 2012 hölls huvudförhandling i målet. Och den 11 april föll domen. HD valde att inte höja skadeståndet. Däremot lät domstolen staten stå för sina egna rättegångskostnader. Detta kan få följder framöver för alla som kräver staten på ersättning. Det kommer inte att vara förenat med samma ekonomiska risker att stämma staten.

 

Clarence Crafoord, ombud, inför huvudförhandlingen i hovrätten: