Pågående

Här kan du se alla våra pågående rättsfall. Längre ned finns samtliga fall sorterade efter kategori.

Pågående fall

Micilin George mot staten

Miclin George drogs in i en rättsprocess mot staten eftersom Kronofogden felaktigt utmätte hennes bil för en annan persons skulder. Trots att hon fick rätt i domstolen vill staten inte…
Kompetensutvisning

Ali Omumi mot staten

Migrationsverket utvisade ingenjören Ali Omumi ur Sverige på grund av att hans förrförra arbetsgivare saknade vissa försäkringar. Därefter hindrade Migrationsverket honom från att komma tillbaka till Sverige med hänvisning till…
Äganderätt

Lars Erik Larsson mot staten

Kronofogden har i flera år har slarvat med enskildas pengar. Tusentals kan vara drabbade. Bland dem som hamnat i kläm finnsLars Erik Larsson. Trots att Justitieombudsmannen (JO) och Justitiekanslern (JK)…
Äganderätt

Anne-Marie Kagarp mot staten

Kronofogden har i flera år har slarvat med enskildas pengar. Tusentals kan vara drabbade. Bland dem som hamnat i kläm finns Anne-Marie Kagarp. Trots att Justitieombudsmannen (JO) och Justitiekanslern (JK)…
Äganderätt
Bill Persson mot Partille kommun
Pågående fall
Samir Sabri mot staten
Pågående fall
Tiptapp mot Stockholms stad
Äganderätt
Ola Hjelm mot staten
Pågående fall
Centrum för rättvisa mot Sverige
Pågående fall
Evald Hellgren mot staten
Äganderätt
Tommie och Lena Dahlström mot Vellinge kommun

Kompetensutvisning

Utländska arbetstagare som arbetar och försörjer sig själva ska inte bli utvisade ur Sverige på grund av bagatellartade fel eller misstag som beror på arbetsgivaren. Centrum för rättvisa utmanar Migrationsverkets kompetensutvisningar och har fått fram flera vägledande domar som stärkt rättssäkerheten för utländska arbetstagare i Sverige.
Läs rapporten ”Så fick pizzabagaren från Jokkmokk ett absurt system på fall”

Kompetensutvisning

Ali Omumi mot staten

Migrationsverket utvisade ingenjören Ali Omumi ur Sverige på grund av att hans förrförra arbetsgivare saknade vissa försäkringar. Därefter hindrade Migrationsverket honom från att komma tillbaka till Sverige med hänvisning till…
Kompetensutvisning

Muhammad Irfan mot staten

Doktoranden Muhammad Irfan var ett fåtal experiment från att vara klar med sin doktorsavhandling vid Karolinska Institutet när Migrationsverket beslutade sig för att utvisa honom ur Sverige. Orsaken var att…
Kompetensutvisning

Ali Omumi mot Migrationsverket

Migrationsverket satt i system att hindra utvisade arbetskraftsinvandrare från att komma tillbaka till sitt arbete i Sverige – med hänvisning till en påhittad regel som saknar stöd i lagen. En…
Kompetensutvisning

Danyar Mohammed mot Migrationsverket

Pizzabagaren Danyar Mohammed i Jokkmokk riskerar utvisning på grund av att arbetsgivaren gjorde en lönemiss på 460 kr. Nu ska hans fall prövas i högsta instans, och domen kan bli…
Kompetensutvisning
Andrei Myslivets mot Migrationsverket
Kompetensutvisning
Oleksandr Shpak & Altrim Beqiri mot Migrationsverket
Kompetensutvisning
Sameer Suhbat mot Migrationsverket
Kompetensutvisning
Yog Lamichhane mot Migrationsverket

Äganderätt

Centrum för rättvisa står upp för enskildas rätt till egendomsskydd. Egendomsskyddet handlar bland annat om att ingrepp i enskildas äganderätt får ske endast för att tillgodose angelägna allmänna intressen och under förutsättning att proportionalitetsprincipen respekteras.

Äganderätt

Boende i Folkesta mot Eskilstuna kommun

Eskilstuna kommuns planbeslut omvandlade bostadsområdet Folkesta till en spökstad. De fyra fastighetsägare som med hjälp av Centrum för rättvisa begärde skadestånd vid Eskilstuna tingsrätt har nu träffat en överenskommelse med…
Äganderätt

Lars Erik Larsson mot staten

Kronofogden har i flera år har slarvat med enskildas pengar. Tusentals kan vara drabbade. Bland dem som hamnat i kläm finnsLars Erik Larsson. Trots att Justitieombudsmannen (JO) och Justitiekanslern (JK)…
Äganderätt

Anne-Marie Kagarp mot staten

Kronofogden har i flera år har slarvat med enskildas pengar. Tusentals kan vara drabbade. Bland dem som hamnat i kläm finns Anne-Marie Kagarp. Trots att Justitieombudsmannen (JO) och Justitiekanslern (JK)…
Äganderätt

Bill Persson mot Partille kommun

Tre dagar innan julafton 2017 fick den pensionerade sjömannen Bill Persson en faktura från Partille kommun på 793 961 kr. Fakturan avsåg kostnader som uppkommit för gator när kommunen beslutat att…
Äganderätt
Ola Hjelm mot staten
Äganderätt
Tommie och Lena Dahlström mot Vellinge kommun
Äganderätt
Ola Hjelm mot Sverige
Äganderätt
Rolf och Regina Johansson mot Partille kommun
Äganderätt
Lars-Erik Jevås och Christina Nilsson mot Partille kommun
Äganderätt
Patrik Ardefelt mot Länsstyrelsen Dalarna
Äganderätt
Anna-Karin Lundberg mot Tyresö kommun
Äganderätt
Bröderna Nigell mot Järfälla kommun

Rättssäkerhet

Centrum för rättvisa driver fall som aktualiserar enskildas rättssäkerhet. Det handlar bland annat om att staten måste kunna hållas ansvarig vid felaktig myndighetsutövning och att enskilda i praktiken ska ha möjlighet att tillvarata sina rättigheter.

Pågående fall

Micilin George mot staten

Miclin George drogs in i en rättsprocess mot staten eftersom Kronofogden felaktigt utmätte hennes bil för en annan persons skulder. Trots att hon fick rätt i domstolen vill staten inte…
Pågående fall

Samir Sabri mot staten

Samir Sabri blev som 15-åring oskyldigt dömd för mordet på sin styvmor och låstes in på ett psykiatriskt sjukhus. När han 30 år senare fick resning och friades från alla…
Rättssäkerhet

Grinnemo m.fl mot Karolinska institutet

Visselblåsarna som slog larm och anmälde kirurgen Paolo Macchiarinis artiklar om konstgjorda luftstrupar för forskningsfusk blev själva utpekade som oredliga och klandervärda i ett beslut av Karolinska Institutet. Beslutet går…
Rättssäkerhet

Allan Eliasson mot staten

Allan Eliasson från Göteborg var felaktigt fråntagen sitt svenska medborgarskap i strid med grundlagen i 23 år. I tingsrätten och hovrätten tillerkändes han skadestånd av staten med 150 000 kronor…
Rättssäkerhet
Lucky Dev mot Sverige
Rättssäkerhet
Connie Dickinson mot Mälardalens högskola
Rättssäkerhet
Lennart Johansson mot staten
Rättssäkerhet
Christopher Gillberg mot Sverige
Rättssäkerhet
Blake Pettersson mot staten
Rättssäkerhet
Göran Persson mot staten
Rättssäkerhet
Martin Sundahl mot staten
Rättssäkerhet
Mattias Jansson och Greger Thorsén mot staten

Personlig integritet

Centrum för rättvisa driver fall som slår vakt om den personliga integriteten. Begränsningar i denna rättighet får ske endast i den utsträckning det är nödvändigt i ett demokratiskt samhälle och är förenligt med proportionalitetsprincipen.

Pågående fall

Centrum för rättvisa mot Sverige

Sommaren 2008 anmälde Centrum för rättvisa den s.k. FRA-lagen till Europadomstolen. Detta eftersom det var tveksamt om den levde upp till Europakonventionens krav för att skydda enskildas integritet. FRA-lagen ger…
Personlig integritet

Alan McCabe mot Stockholms läns landsting

Tim och Alan McCabe slåss för att få upprättelse för Ingrid som balsamerades utan familjens godkännande. Nu har de äntligen fått den upprättelse de sökt genom att Stockholms läns landsting i en förlikning åtagit…
Personlig integritet

Vårdtagare mot Västerbottens läns landsting

Patient får 10 000 kronor för kränkt integritet Enligt en dom från Umeå tingsrätt får en person i Västerbotten 10 000 kronor i skadestånd från landstinget. Landstinget hade under fyra års…
Personlig integritet

Sjukhusfilmningen i Uppsala läns landsting

Landstinget fälldes för att ha tillåtit att dödskamp blev dokusåpa En svårt sjuk patient filmades när han vårdades i livets slutskede på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Landstinget tillät och medverkade…

Yrkes- och näringsfrihet

Ingen ska stoppas från att utöva ett yrke eller driva företag av regleringar eller myndighetsbeslut som inte har klart stöd i lag.

Pågående fall

Tiptapp mot Stockholms stad

I september 2018 beslutade Stockholms stad att förbjuda delar av den populära återvinningsappen Tiptapp eftersom kommunen ansåg att miljöbalkens regler inte tillåter enskilda att hjälpa varandra med att köra återvinning…
Pågående fall

Evald Hellgren mot staten

Evald Hellgren bedrev en framgångsrik näringsverksamhet i Örträsk i Västerbotten när Naturvårdsverket felaktigt drog in tillståndet för hans populära vildsvinsfälla Sinkabirum. Två år senare fick han rätt i kammarrätten, som…
Yrkes- och näringsfrihet

Iouliana Ntemo och Eva-Maria Thiel mot Socialstyrelsen

Sjuksköterskor hindras att jobba Den långsamma handläggningen vid Socialstyrelsen gör att personer som har haft rätt utbildning för att kunna utöva sjuksköterskeyrket i Sverige istället har gått arbetslösa. Deras inträde…
Yrkes- och näringsfrihet

Per Dahlberg mot Helsingborgs kommun

Per Dahlberg tar strid mot avgifter utan motprestation Restaurangägaren Per Dahlberg har under flera års tid tvingats betala tusentals kronor i avgifter till Helsingborgs kommun för kommunens tillsyn över alkoholserveringen på Per Dahlbergs restauranger. Men Dahlberg…
Yrkes- och näringsfrihet
Alexandra Olsen m.fl. mot Halmstads kommun
Yrkes- och näringsfrihet
Felix Warren mot Socialstyrelsen
Yrkes- och näringsfrihet
Alex Matservice mot Norrorts åklagarkammare i Stockholm
Yrkes- och näringsfrihet
Martin Ahlström mot Socialstyrelsen
Yrkes- och näringsfrihet
Mikael Andersson mot Skövde kommun
Yrkes- och näringsfrihet
Torbjörn Lagmark mot Helsingborgs kommun
Yrkes- och näringsfrihet
Marian Gheorghe mot Migrationsverket
Yrkes- och näringsfrihet
Kezban mot staten
Yrkes- och näringsfrihet
Pontus Göransson mot Göteborgs kommun
Yrkes- och näringsfrihet
Agneta Folcker mot Stockholms Stad
Yrkes- och näringsfrihet
Fawzia Barjawi mot Jordbruksverket
Yrkes- och näringsfrihet
Göran Persson mot Sjöfartsverket
Yrkes- och näringsfrihet
Sebastian Jonsson mot Fastighetsmäklarnämnden
Yrkes- och näringsfrihet
Tommy Limby Sport mot Orsa kommun
Yrkes- och näringsfrihet
Matei Amo mot Stockholms Stad

Föreningsfrihet

Ingen ska stoppas från att gå med i fack eller arbetsgivarorganisationer – men ingen ska heller tvingas att gå med i eller stödja sådana föreningar mot sin vilja.

Föreningsfrihet

Henrik Gustavsson mot Byggnads

År 2006 krossade Byggnads Henrik Gustavssons företag med olagliga stridsåtgärder. Sedan dess har han med Centrum för rättvisas hjälp drivit en uppmärksammad process för att få rätt mot fackförbundet. Henrik…
Föreningsfrihet

Colorelit mot Målaremästarna

De fick stopp på olaglig semesterkassa Visbyföretaget Colorelit Måleri AB och dess tre anställda lämnade i januari 2011 i en anmälan till Datainspektionen med anledning av att fackföreningen Måleribranschen vill…
Föreningsfrihet

Sofia Appelgren mot Hotell- och Restaurangfacket

Blockad mot salladsbar – trots bättre anställningsvillkor I december 2006 försattes salladsbaren Wild’n Fresh i Göteborg i blockad av Hotell- och restaurangfacket, HRF. Varken ägaren eller hennes anställda ville teckna…
Föreningsfrihet

Stefan Nilsson m.fl. mot Kommunal och SLA

De begär skadestånd – tvingades betala olagliga granskningsavgifter Sex trädgårdsanläggare i Bjuv och Helsingborg har skickat stämningsansökningar till Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet, SLA, och Svenska Kommunalarbetareförbundet, Kommunal. De har tvingats betala…
Föreningsfrihet
Bjersér m.fl. mot Hansen Conference & Event/Almega

Likabehandling

Ingen ska behöva bli bortsorterad från högskolan eller arbetslivet på grund av kön eller etnisk bakgrund. 
Läs en sammanställning av Centrum för rättvisas fall på likabehandlingsområdet 

Likabehandling

Lina Forsman m.fl. mot Karlstad universitet

Karlstads universitet kvoterade in män – fälldes för diskriminering Lina Forsman, Åsa Hildebrand-Johansson och Maria Wilson sökte till sjuksköterskeprogrammet vid Karlstads universitet höstterminen 2005. De nekades plats på utbildningen, trots…
Likabehandling

Hanna Svederborn m.fl. mot SLU

När Hanna Svederborn för andra året i rad missade veterinärutbildningen fick hon klart för sig att män gavs förtur. Hon anmälde SLU till Jämställdhetsombudsmannen, JämO, som gav henne rätt. Det…
Likabehandling

Elin Spets m.fl. mot Örebro universitet

Örebro universitet kvoterade in män – fälldes för diskriminering Elin Spets, Helen Karlsson och Caroline Nilsson sökte till hälsoutvecklarprogrammet vid Örebro universitet höstterminen 2005. De nekades plats på utbildningen sedan…
Likabehandling

Cecilia och Josefine mot Uppsala universitet

Högsta domstolen fällde Uppsala universitet för olaglig etnisk diskriminering Cecilia Lönn och Josefine Midander nekades plats på juristutbildningen vid Uppsala universitet trots bättre betyg än sökande som antagits på en…
Likabehandling
Daniel Ståhl m. fl. mot Polismyndigheten
Likabehandling
Eivind Torp mot Mittuniversitetet
Likabehandling
Simon Wallmark mot Södertörns brandförsvarsförbund
Likabehandling
Olivia Rozum m.fl. mot SLU
Likabehandling
Elin Sahlin mot Lunds universitet