Pågående rättsfall

Här kan du se alla våra pågående rättsfall. Längre ned finns samtliga fall sorterade efter kategori.

Bill Persson mot Partille kommun

| Pågående fall, Äganderätt | No Comments
Några dagar innan julafton 2017 fick den pensionerade sjömannen Bill Persson en faktura från Partille kommun på 793 961 kr. Fakturan avsåg kostnader som uppkommit för gator när kommunen beslutat att…

Rameez Hussain mot Migrationsverket

| Kompetensutvisning, Pågående fall | No Comments
Migrationsverket har beslutat att utvisa systemutvecklaren Rameez Hussain för att hans tidigare arbetsgivare för fem år sedan tecknade fel försäkringspaket. Med hjälp av Centrum för rättvisa har Rameez Hussain överklagat…

Arne Gavelin mot staten

| Pågående fall, Rättssäkerhet | No Comments
På bristfälligt underlag ställdes Arne Gavelin under förvaltarskap och fråntogs rätten att bestämma över sitt liv. Ett år senare visade det sig att han aldrig haft behov av förvaltare. Men då hade förvaltaren mot hans vilja redan sålt av stora delar av hans egendom. Med Centrum för rättvisas hjälp stämmer Arne…
Matilda och hennes ombud vid Centrum för rättvisa. Foto: Centrum för rättvisa

Matilda mot Socialnämnden i Ystads kommun

| Pågående fall, Rättssäkerhet | No Comments
Matilda och hennes ombud från Centrum för rättvisa. Foto: Centrum för rättvisa Ystads kommun har under lång tid hindrat 19-åriga Matilda från att träffa sina yngre syskon, som är omhändertagna…

Tiptapp mot Stockholms stad

| Yrkes- och näringsfrihet, Pågående fall | No Comments
I september 2018 förbjöd Stockholms stad delar av den populära återvinningsappen Tiptapp eftersom kommunen ansåg att renhållningslagstiftningen inte tillåter att enskilda hjälper varandra med att köra återvinning till återvinningscentralen. Men…

Evald Hellgren mot staten

| Yrkes- och näringsfrihet, Pågående fall | No Comments
Evald Hellgren bedrev en framgångsrik näringsverksamhet i Örträsk i Västerbotten när Naturvårdsverket felaktigt drog in tillståndet för hans populära vildsvinsfälla Sinkabirum. Två år senare fick han rätt i kammarrätten, som…

Felicia Hogrell mot Sveriges Lantbruksuniversitet

| Pågående fall, Yttrandefrihet | No Comments
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) anmäldes till Justitieombudsmannen (JO) av veterinärstudenten Felicia Hogrell. Statliga myndigheter får inte ingripa mot enskilda för att de använt sin grundlagsskyddade yttrandefrihet. Ändå utsattes Felicia Hogrell för…

Teddy Bondefalk mot Region Stockholm

| Personlig integritet, Pågående fall | No Comments
När Teddy Bondefalk under våren 2011 opererades av en kirurg vid Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm utfördes en annan operation än den han fått information om och samtyckt till. Teddy Bondefalk…

Ola Hjelm mot staten

| Pågående fall, Äganderätt | No Comments
År 2010 köpte Ola Hjelm en fastighet för 700 000 kronor i Norrtälje och kommunen gav honom undantag från strandskyddet för att bygga ett hus (s.k. strandskyddsdispens). Men när länsstyrelsen plötsligt…

Lars Erik Larsson mot staten

| Pågående fall, Äganderätt | No Comments
Pensionären Lars Erik Larsson från Uddevalla tvingades vänta i över ett halvår på att få sina pengar av Kronofogden, trots att lagen säger att utbetalning måste ske inom två veckor.…

Ali Omumi mot staten

| Pågående fall, Kompetensutvisning | No Comments
Migrationsverket utvisade ingenjören Ali Omumi ur Sverige på grund av att hans förrförra arbetsgivare saknade vissa försäkringar. Därefter hindrade Migrationsverket honom från att komma tillbaka till Sverige med hänvisning till…

Anne-Marie Kagarp mot staten

| Pågående fall, Äganderätt | No Comments
Anne-Marie Kagarp utsattes för felaktig löneutmätning hos Kronofogden trots att hon redan betalat av sin skuld. I vintras fälldes staten av Stockholms tingsrätt för överträdelse av hennes äganderätt och tvingades att…

Samir Sabri mot staten

| Rättssäkerhet, Pågående fall | No Comments
Samir Sabri blev som 15-åring oskyldigt dömd för mordet på sin styvmor och låstes in på ett psykiatriskt sjukhus. När han 30 år senare fick resning och friades från alla…

Grinnemo m.fl mot staten

| Rättssäkerhet, Pågående fall | No Comments
Forskarna och läkarna Karl-Henrik Grinnemo, Oscar Simonson och Matthias Corbascio slog tillsammans med en fjärde läkare larm och anmälde kirurgen Paolo Macchiarini. I ett beslut av Karolinska Institutet (KI) utpekades…

Centrum för rättvisa mot Sverige

| Personlig integritet, Pågående fall | No Comments
Sommaren 2008 anmälde Centrum för rättvisa den s.k. FRA-lagen till Europadomstolen. Detta eftersom det var tveksamt om den levde upp till Europakonventionens krav för att skydda enskildas integritet. FRA-lagen ger…

Kompetensutvisning

Centrum för rättvisa står upp för arbetskraftsinvandrares rättssäkerhet och utmanar Migrationsverkets kompetensutvisningar. Utländska arbetstagare som arbetar och försörjer sig själva ska inte bli utvisade ur Sverige på grund av bagatellartade fel eller misstag som beror på arbetsgivaren.

Rameez Hussain mot Migrationsverket

| Kompetensutvisning, Pågående fall | No Comments
Migrationsverket har beslutat att utvisa systemutvecklaren Rameez Hussain för att hans tidigare arbetsgivare för fem år sedan tecknade fel försäkringspaket. Med hjälp av Centrum för rättvisa har Rameez Hussain överklagat…

Ali Omumi mot staten

| Pågående fall, Kompetensutvisning | No Comments
Migrationsverket utvisade ingenjören Ali Omumi ur Sverige på grund av att hans förrförra arbetsgivare saknade vissa försäkringar. Därefter hindrade Migrationsverket honom från att komma tillbaka till Sverige med hänvisning till…

Muhammad Irfan mot staten

| Kompetensutvisning | No Comments
Doktoranden Muhammad Irfan var ett fåtal experiment från att vara klar med sin doktorsavhandling vid Karolinska Institutet när Migrationsverket beslutade sig för att utvisa honom ur Sverige. Orsaken var att…

Äganderätt

Centrum för rättvisa försvarar enskildas rätt till egendomsskydd. Egendomsskyddet handlar bland annat om att ingrepp i enskildas äganderätt får ske endast för att tillgodose angelägna allmänna intressen och under förutsättning att proportionalitetsprincipen respekteras.

Boende i Folkesta mot Eskilstuna kommun

| Äganderätt | No Comments
Eskilstuna kommuns planbeslut omvandlade bostadsområdet Folkesta till en spökstad. De fyra fastighetsägare som med hjälp av Centrum för rättvisa begärde skadestånd vid Eskilstuna tingsrätt träffade i oktober 2019 en överenskommelse…

Lars Erik Larsson mot staten

| Pågående fall, Äganderätt | No Comments
Pensionären Lars Erik Larsson från Uddevalla tvingades vänta i över ett halvår på att få sina pengar av Kronofogden, trots att lagen säger att utbetalning måste ske inom två veckor.…

Anne-Marie Kagarp mot staten

| Pågående fall, Äganderätt | No Comments
Anne-Marie Kagarp utsattes för felaktig löneutmätning hos Kronofogden trots att hon redan betalat av sin skuld. I vintras fälldes staten av Stockholms tingsrätt för överträdelse av hennes äganderätt och tvingades att…

Bill Persson mot Partille kommun

| Pågående fall, Äganderätt | No Comments
Några dagar innan julafton 2017 fick den pensionerade sjömannen Bill Persson en faktura från Partille kommun på 793 961 kr. Fakturan avsåg kostnader som uppkommit för gator när kommunen beslutat att…

Ola Hjelm mot staten

| Pågående fall, Äganderätt | No Comments
År 2010 köpte Ola Hjelm en fastighet för 700 000 kronor i Norrtälje och kommunen gav honom undantag från strandskyddet för att bygga ett hus (s.k. strandskyddsdispens). Men när länsstyrelsen plötsligt…

Rättssäkerhet

Centrum för rättvisa står upp för enskildas rättssäkerhet. Det handlar bland annat om att säkerställa att enskilda i praktiken har möjlighet att tillvarata sina rättigheter inom rimlig tid och att staten måste kunna hållas ansvarig för felaktig myndighetsutövning.

Matilda och hennes ombud vid Centrum för rättvisa. Foto: Centrum för rättvisa

Matilda mot Socialnämnden i Ystads kommun

| Pågående fall, Rättssäkerhet | No Comments
Matilda och hennes ombud från Centrum för rättvisa. Foto: Centrum för rättvisa Ystads kommun har under lång tid hindrat 19-åriga Matilda från att träffa sina yngre syskon, som är omhändertagna…

Arne Gavelin mot staten

| Pågående fall, Rättssäkerhet | No Comments
På bristfälligt underlag ställdes Arne Gavelin under förvaltarskap och fråntogs rätten att bestämma över sitt liv. Ett år senare visade det sig att han aldrig haft behov av förvaltare. Men då hade förvaltaren mot hans vilja redan sålt av stora delar av hans egendom. Med Centrum för rättvisas hjälp stämmer Arne…

Rauha och Rudolf Karlsson mot staten

| Rättssäkerhet | No Comments
Rauha och Rudolf Karlsson ville bygga en liten bastu på sin fritidsfastighet och beviljades strandskyddsdispens av kommunen. Men när länsstyrelsen i Stockholm bestämde sig för att granska ärendet blev det liggande i närmare tre års tid. Efter att Rauha och Rudolf Karlsson stämt staten…

Miclin George mot staten

| Rättssäkerhet | No Comments
Fembarnsmamman Miclin George drogs in i en rättsprocess mot staten när Kronofogden felaktigt utmätte hennes bil för en annan persons skulder. Trots att hon vann mot staten i domstol ville…

Samir Sabri mot staten

| Rättssäkerhet, Pågående fall | No Comments
Samir Sabri blev som 15-åring oskyldigt dömd för mordet på sin styvmor och låstes in på ett psykiatriskt sjukhus. När han 30 år senare fick resning och friades från alla…

Grinnemo m.fl mot staten

| Rättssäkerhet, Pågående fall | No Comments
Forskarna och läkarna Karl-Henrik Grinnemo, Oscar Simonson och Matthias Corbascio slog tillsammans med en fjärde läkare larm och anmälde kirurgen Paolo Macchiarini. I ett beslut av Karolinska Institutet (KI) utpekades…

Blake Pettersson mot staten

| Rättssäkerhet | No Comments
Blake Pettersson berövades felaktigt sitt svenska medborgarskap i strid med grundlagen. Fyra och ett halvt år senare fick han rätt mot myndigheterna, men blev helt utan ersättning. Med Centrum för…

Personlig integritet

Centrum för rättvisa försvarar den personliga integriteten. Begränsningar får ske endast om det är nödvändigt i ett demokratiskt samhälle och under förutsättning att proportionalitetsprincipen respekteras.

Teddy Bondefalk mot Region Stockholm

| Personlig integritet, Pågående fall | No Comments
När Teddy Bondefalk under våren 2011 opererades av en kirurg vid Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm utfördes en annan operation än den han fått information om och samtyckt till. Teddy Bondefalk…

Centrum för rättvisa mot Sverige

| Personlig integritet, Pågående fall | No Comments
Sommaren 2008 anmälde Centrum för rättvisa den s.k. FRA-lagen till Europadomstolen. Detta eftersom det var tveksamt om den levde upp till Europakonventionens krav för att skydda enskildas integritet. FRA-lagen ger…

Yrkes- och näringsfrihet

Centrum för rättvisa står upp för enskildas yrkes- och näringsfrihet. Ingen ska stoppas från att utöva ett yrke eller driva företag utom när det krävs av hänsyn till ett angeläget allmänt intresse och under förutsättning att proportionalitetsprincipen respekteras.

Tiptapp mot Stockholms stad

| Yrkes- och näringsfrihet, Pågående fall | No Comments
I september 2018 förbjöd Stockholms stad delar av den populära återvinningsappen Tiptapp eftersom kommunen ansåg att renhållningslagstiftningen inte tillåter att enskilda hjälper varandra med att köra återvinning till återvinningscentralen. Men…

Evald Hellgren mot staten

| Yrkes- och näringsfrihet, Pågående fall | No Comments
Evald Hellgren bedrev en framgångsrik näringsverksamhet i Örträsk i Västerbotten när Naturvårdsverket felaktigt drog in tillståndet för hans populära vildsvinsfälla Sinkabirum. Två år senare fick han rätt i kammarrätten, som…

Föreningsfrihet

Centrum för rättvisa står upp för föreningsfriheten. Ingen ska stoppas från att gå med i fack eller arbetsgivarorganisationer – men ingen ska heller tvingas att gå med i eller stödja sådana föreningar mot sin vilja.

Likabehandling

Centrum för rättvisa försvarar rätten till likabehandling. Ingen ska behöva bli bortsorterad från högskolan eller arbetslivet på grund av kön eller etnisk bakgrund. 

Foto Camilla Gislow

Familjen Burston mot staten

| Likabehandling | No Comments
Under tio års tid innehöll svensk lagstiftning regler som diskriminerade homosexuella föräldrar. Reglerna gjorde att homosexuella par inte kunde få sitt föräldraskap fastställt på samma villkor som heterosexuella par när…

Yttrandefrihet

Centrum för rättvisa försvarar enskildas yttrandefrihet. En stark yttrandefrihet är en förutsättning för demokrati och samhällsutveckling.

Felicia Hogrell mot Sveriges Lantbruksuniversitet

| Pågående fall, Yttrandefrihet | No Comments
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) anmäldes till Justitieombudsmannen (JO) av veterinärstudenten Felicia Hogrell. Statliga myndigheter får inte ingripa mot enskilda för att de använt sin grundlagsskyddade yttrandefrihet. Ändå utsattes Felicia Hogrell för…