Category

Student

Sök till nästa omgång av Projekt rättegång!

By Aktuellt, Student

Nu har du som läser juristprogrammet chansen att få en unik inblick i ett av Centrum för rättvisas ärenden genom att följa med oss före, under och efter huvudförhandlingen i ett av våra rättsfall. Den här gången handlar det om syskonen Leif och Anita Lignell. Deras barndomshem riskerar att tvångsinlösas av Östersunds kommun i syfte att bereda plats åt ett närliggande köpcentrum.

Vad handlar fallet om?

Under tidigt 1960-tal köpte syskonen Lignells far en fastighet med tillhörande bostadshus i landsbygdsområdet Lillänge i Östersunds kommun. Såväl Leif som Anita Lignell har tillbringat en stor del av sin barndom och uppväxt i det röda huset som än idag finns på fastigheten. Sedan familjen Lignell köpte huset har Östersunds kommun gradvis omvandlat området Lillänge från ett landsbygdsområde till ett handelsområde. Från att ha legat i ett område med gårdar och lantbruk omges huset idag av ett köpcentrum och tillhörande parkeringsplats.

Familjen Lignell har inte motsatt sig att området har förändrats på det sätt som skett, men varit mån om att få behålla sitt hem. I kontakter med familjen har kommunen lovat att huset ska få stå kvar. I beskrivningen till den aktuella detaljplanen anges att fastigheten får nyttjas för boende ”så länge fastighetsägaren önskar”.

Men trots detta löfte ansökte Östersunds kommun i april 2020 om att tvångsinlösa marken eftersom kommunen anser att den behövs för att utveckla handelsområdet. Mark- och miljödomstolen vid Östersunds tingsrätt beviljade kommunens ansökan utan att göra någon egentlig avvägning mellan kommunens och Leif och Anita Lignells intresse av marken. Nu ska Mark- och miljööverdomstolen avgöra om Östersunds kommun får tvångsinlösa syskonens fastighet.

Läs mer om fallet här: https://centrumforrattvisa.se/syskonen-lignells-mot-ostersunds-kommun/

Vad är Projekt rättegång?

Projekt rättegång ger juriststudenter möjlighet att följa med bakom kulisserna på Centrum för rättvisas rättsfall. I det här fallet får en grupp juriststudenter möjlighet att följa med oss innan, under och efter huvudförhandlingen i målet Leif och Anita Lignell mot Östersunds kommun. Vi träffas kvällen innan på Centrum för rättvisas kontor i Gamla stan, där vi tillsammans går igenom målet, rättsfrågorna och våra förberedelser inför huvudförhandlingen. Dagen efter möts vi utanför Mark- och miljööverdomstolen och går på huvudförhandlingen. Efteråt tar vi oss tillbaka till kontoret där vi diskuterar och analyserar förhandlingen.

När?

Måndagen den 26 september kl. 17.00–19.00: Introduktionsseminarium där vi bjuder på middag.

Tisdagen den 27 september kl. 09:00–17:00: Huvudförhandling i Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt samt avslutningsseminarium. Vi bjuder på lunch under förhandlingspausen och fika på avslutningsseminariet.

Hur?

Skicka din ansökan till info@centrumforrattvisa.se senast söndagen den 18 september. Ansökan ska innehålla ett kortare personligt brev där det framgår varför du vill delta, uppgift om lärosäte och termin samt ett telefonnummer som vi kan nå dig på. Märk din ansökan med ”Projekt rättegång” i ämnesraden.

Var?

Introduktionsseminariet hålls på Centrum för rättvisas kontor i Gamla stan. Adressen är Skeppsbron 20, 111 30 Stockholm.

Huvudförhandlingen hålls i Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt. Adressen är Birger Jarls torg 16, 103 17 Stockholm.

Efter huvudförhandlingen beger vi oss till Centrum för rättvisas kontor för ett avslutningsseminarium.

Har du några frågor? Hör av dig till henrietta.cahn@centrumforrattvisa.se.

Vi ser fram emot din ansökan!

Nytt avsnitt av Centrum för rättvisas podd!

By Aktuellt, Student

I det andra avsnittet av Centrum för rättvisas podd pratar Emilia och Alexander med Fredrik Bergman, chef för Centrum för rättvisa, om ett av våra mest uppmärksammade fall – pizzabagaren Danyar Mohammed från Jokkmokk. Danyar skulle utvisas på grund av att han hade fått 460 kronor för lite i lön men vann istället i Migrationsöverdomstolen på luciadagen år 2017. Luciadomen har fått stor betydelse för problemet med att arbetstagare utvisades från Sverige på grund av bagatellartade misstag.

Du hittar podden på Acast, Spotify och Apples Podcaster

 

Centrum för rättvisa startar podd för juriststudenter!

By Aktuellt, Student

Idag släpps det första avsnittet av Centrum för rättvisas podd. Podden riktar sig i första hand till juriststudenter, men även till andra som är intresserade av individens fri- och rättigheter och juridikens roll i samhället.

Lyssnarna får följa med bakom kulisserna i Centrum för rättvisas rättsprocesser och ta del av fördjupande diskussioner om fri- och rättigheter.

I det första avsnittet diskuterar vi Centrum för rättvisas nyaste fall om Samir Sabri, som kämpar för upprättelse efter att ha blivit felaktigt dömd för mord som 15-åring. I vårt ”rättighetsbattle” debatterar regeringsformen, Europakonventionen och EU-stadgan vem som blir framtidens rättighetsdokument. Avsnittet avslutas med en intervju med universitetslektor Sebastian Wejedal om bristen på tillgång till rättvisa och varför enskilda har svårt att få rätt mot staten.

Programledare för podden är Emilia Palm och Alexander Ottosson, som är jurister hos Centrum för rättvisa. Podden kommer att komma ut månadsvis.

Du hittar podden på Spotify genom att klicka här.

Uppsatstävling: 25  000 kr till bästa examensuppsats om fri- och rättigheter

By Aktuellt, Student

Har du skrivit examensuppsats i juridik om fri- och rättigheter? Ansök om 2019 års Midander-Lönnstipendium senast den 18 oktober 2019!

För att uppmuntra och uppmärksamma studier av fri- och rättigheter delar Centrum för rättvisa varje år ut Midander-Lönnstipendiet till den sökande som har skrivit den bästa examensuppsatsen i juridik om individuella fri- och rättigheter.

Stipendiet uppgår till 25 000 kronor och uppsatsens ämne kan vara processrätt, skadeståndsrätt, EU-rätt, förvaltningsrätt, konstitutionell rätt och så vidare men kärnfrågan måste vara tydligt relaterad till individuella fri- och rättigheter.

Ansökan ska innehålla uppsats och betygskopia. Uppsatsen ska omfatta 30 hp.
Du skickar ansökan per e-post till lisa.andersson@centrumforrattvisa.se senast den 18 oktober 2019. Vill du tipsa om en uppsatsförfattare som borde få stipendiet? Maila författarens namn och lärosäte till lisa.andersson@centrumforrattvisa.se.

Läs mer om stipendiet här.

Vi ser fram emot att läsa din uppsats!

Centrum för rättvisa är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som du skickar till oss i samband med din ansökan. Mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter finns i vår personuppgiftspolicy: https://centrumforrattvisa.se/personuppgiftspolicy/

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!