Startsida

Om oss

Centrum för rättvisa är Sveriges första public interest law firm med uppdrag att värna individens grundläggande fri- och rättigheter.

Det gör vi genom att hjälpa enskilda driva viktiga rättsfall om fri- och rättigheter i domstol, anordna utbildning för juriststudenter och delta i debatten om rättighetsfrågor.

Det är svårt för enskilda att själva tillvarata sina rättigheter mot felande myndigheter. Den som inte har råd med jurist är i praktiken chanslös.

Det är därför vi inte tar betalt av de människor som vi hjälper. Istället finansieras vår verksamhet helt av frivilliga gåvor och bidrag från enskilda.

Tillsammans gör vi den svenska rättsstaten lite bättre.