Startsida

Om oss

Centrum för rättvisa är Sveriges första public interest law firm med uppdrag att värna individens grundläggande fri- och rättigheter.

Det gör vi genom att hjälpa enskilda driva viktiga rättsfall om fri- och rättigheter i domstol, anordna utbildning för juriststudenter och delta i debatten om rättighetsfrågor.

Det är svårt för enskilda att tillvarata sina grundläggande fri- och rättigheter mot felande myndigheter.

Därför tar vi inte betalt av de människor vi hjälper. Istället finansieras vår verksamhet helt av frivilliga gåvor och bidrag från enskilda.