Äganderätt

Inga-Lill Ragnar mot Haninge kommun

Under våren 2021 anlitade Inga-Lill och Bo Ragnar en specialist för att uppföra ett attefallshus på sitt sommarställe. Huset skulle göra det möjligt för barn och barnbarn att sova över, men när huset stod klart upptäcktes att entreprenören av misstag placerat det 34 centimeter för nära tomtgränsen. Nu har Haninge kommun beslutat att attefallshuset, som paret investerat över en miljon kronor i, ska rivas. ”Kommunens beslut är olagligt och måste nu upphävas av länsstyrelsen”, säger Erik Scherstén, jurist på Centrum för rättvisa.


– Det finns ingen rim och reson i det här, bara förstörelse av pengar och miljö, säger Inga-Lill Ragnar.

Inga-Lill och Bo Ragnar har sedan 1980-talet haft en sommarstuga på Smådalarö utanför Stockholm. Under våren 2021 beslutade de sig för att bygga ett attefallshus på tomten. Anledningen var att paret, som är pensionärer, ville kunna umgås med barn och barnbarn samt få hjälp med underhållet av fastigheten. Inga-Lill och Bo planerade först att de skulle sköta delar av processen själva, men efter att de insett hur krångliga reglerna var bestämde de sig för att anlita en specialist som ansvarade för allt: planering, upprättande av handlingar, ansökningar och själva byggandet. Hösten 2021 stod huset färdigt.

Men i samband med kommunens slutbesiktning upptäcktes att huset hade placerats 34 centimeter fel. Entreprenören hade av misstag mätt avståndet från ett gränsstaket som inte överensstämde med den formella fastighetsgränsen, vilket lett till att huset hamnade för nära granntomten – ett skogsparti som ägs av kommunen. I stället för 4,5 meter står huset nu 4,16 meter från skogspartiet, det vill säga 34 centimeter för nära.

Entreprenören tog snabbt på sig ansvaret för misstaget, men gick sedan i konkurs. Eftersom Inga-Lills och Bos tomt ligger otillgängligt är det inte möjligt att flytta huset utan att det riskerar att skadas allvarligt.

På grund av avvikelsen om 34 centimeter vägrade Haninge kommun att meddela slutbesked för attefallshuset – ett beslut som innebär att huset inte fått användas trots att det stått klart sedan hösten 2021, vilket DN rapporterade om i februari 2024. Inga-Lills och Bos grannar har intygat att de inte har något emot husets placering, tvärtom motsätter de sig att huset rivs.

Den 27 mars 2024 beslutade Haninge kommun ändå att attefallshuset måste rivas, med hot om vite på 100 000 kronor. Kommunen hävdar att lagen säger att den inte får godkänna felplaceringen på 34 centimeter. Kommunen menar i stället att den är tvungen att ingripa och besluta att huset ska rivas.

– Det kom som en chock för oss. Vi ifrågasätter inte att huset står fel, men vad har kommunen och allmänheten för intresse av att det rivs? säger parets son Ola Liljemark Ragnar.

Med hjälp av Centrum för rättvisa har Inga-Lill Ragnar överklagat rivningsbeslutet till Länsstyrelsen i Stockholm. Enligt överklagandet uppfyller kommunens beslut inte de krav på bland annat proportionalitet som följer av egendomsskyddet i svensk grundlag och Europakonventionen – vilket innebär att kommunens beslut är olagligt. 

– Kommunen har inte bara haft möjlighet att låta huset stå kvar – den har varit skyldig att göra det. Inga-Lill och Bo Ragnars situation är ett tydligt exempel på varför det finns ett krav på proportionalitet i grundlagen. Så här orimligt ska det inte kunna bli. Nu bör länsstyrelsen upphäva rivningsföreläggandet, säger Erik Scherstén, jurist på Centrum för rättvisa ombud för Inga-Lill Ragnar tillsammans med juristerna Elmer Jonstoij Berg och Maxim del Río Diaz.

Bilder

Foton på Inga-Lill Ragnar utanför hennes attefallshus. Bilderna får användas vid rapportering om fallet. Foto: Centrum för rättvisa

Kontakt