Ge en gåva

Oberoende av stat och intressegrupper – men beroende av dig.

Centrum för rättvisa tar inte emot bidrag från stat eller kommun. Inte heller tar vi emot bidrag från politiska partier eller intressegrupper, som fackförbund och arbetsgivarorganisationer. Det innebär att vi är helt beroende av gåvor och anslag från enskilda.

Din gåva – stor eller liten – gör det möjligt för oss att hjälpa ännu fler människor att hävda sina rättigheter mot staten och andra mäktiga intressen. Du väljer själv på vilket sätt du vill lämna din gåva.

När vi tar emot en gåva från dig behöver vi behandla vissa personuppgifter. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter i vår personuppgiftspolicy.

Centrum för rättvisa har 90-konto och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll. Det är en bekräftelse på att insamlingen sköts på ett ansvarsfullt sätt och att pengarna går till ändamålet utan oskäliga kostnader.

Har du frågor om gåvor till Centrum för rättvisa? Kontakta Fredrik Bergman på [email protected].

Tack för ditt stöd!

Swisha din gåva

Swisha din gåva till Centrum för rättvisa på valfritt belopp till 123 900 15 38 eller skanna QR-koden med Swish-appen. Ange gärna dina kontaktuppgifter så att vi kan skicka ett tack!

Gåva via giro eller bank

Ge oss en gåva genom att sätta in ett bidrag på Centrum för rättvisas bankgiro 900-1538 eller plusgiro 900153-8.

Du kan även göra en banköverföring till Centrum för rättvisa konto hos SEB 5231 1027638. De första fyra siffrorna är clearingnumret.

Ange gärna namn, adress och e-post så att vi kan skicka ett tack!

Gratulationsgåva

För att gratulera, eller blir gratulerad, vid födelsedag eller annat festligt tillfälle kan gratulationsgåvor skänkas till Centrum för rättvisa. Som gåvobevis skickar vi gärna exempelvis ett gratulationsbrev med en hälsning från gåvogivaren till jubilaren.

Om du vill skänka en gratulationsgåva till Centrum för rättvisa är du välkommen att kontakta oss så berättar vi mer och föreslår ett lämpligt upplägg för gåvan.

Kontakta Fredrik Bergman: [email protected]

Aktieutdelning

Numera kan du skattefritt skänka hela eller delar av din aktieutdelning till en ideell organisation. En tusenlapp som skulle gett dig 700 kronor efter skatt, blir 1 000 kronor för Centrum för rättvisa. Din gåva får alltså en ökad hjälpkraft med 43 procent. Möjligheten att skattefritt skänka utdelning gäller privatpersoner. Du kan skänka bort kontant utdelning från både noterade aktier och onoterade aktier inklusive utdelning från fåmansbolag.

För att skänka din utdelning från börsnoterade aktier till Centrum för rättvisa måste du göra oss till mottagare (”rättighetsmottagare”) till din utdelning senast en vecka före bolagsstämman i det utdelande bolaget. Kontakta din bank eller fondkommissionär för instruktion om hur du ska göra. För utdelning från fåmansbolag krävs inte samma förfarande. Be i stället din bank att betala ut utdelningen direkt till Centrum för rättvisa.

Centrum för rättvisa har ett 90-konto och står under granskning av Svensk Insamlingskontroll. Det är en bekräftelse på att insamlingen sköts på ett ansvarsfullt sätt och att pengarna går till ändamålet utan oskäliga kostnader. Det blir också enklare för dig som givare – banker som Avanza och Nordnet erbjuder numera Centrum för rättvisa som ”direktval”.

Du behöver följande uppgifter för att skänka din aktieutdelning till Centrum för rättvisa:

Centrum för rättvisa, en insamlingsstiftelse
Box 2215
103 15 Stockholm
Org. nr. 802412-1215
Konto i SEB: 5231 10 276 38
Bankgiro: 900-1538
Plusgiro: 900153-8

Om du har frågor, kontakta Fredrik Bergman på [email protected].