Vårt uppdrag

Centrum för rättvisa står upp för individen genom att driva rättsprocesser och delta i debatten om rättighetsfrågor.

Centrum för rättvisa bildades 2002 som en ideell och oberoende aktör med uppdrag att värna enskildas fri- och rättigheter. Sedan dess har Centrum för rättvisa steg för steg etablerat sig som Sveriges ledande organisation på detta område.

Centrum för rättvisa utgår från en tydlig värdering: Respekten för individuella fri- och rättigheter är kärnan i en demokratisk rättsstat och ett anständigt samhälle. Vi står upp för individen genom att driva viktiga principfall i domstol och att delta i debatten. Vi agerar oberoende av partier och intresseorganisationer. Vi tar inte betalt av de människor som vi hjälper.

Verktyget i det dagliga arbetet är det juridiska skydd för fri- och rättigheter som finns i lagar, grundlagar, Europakonventionen och EU-rätten.

Konkret handlar det om att granska missförhållanden, informera enskilda om deras rättigheter och ställa upp som ombud i rättsliga processer. Det gäller fall som ofta inte blir prövade därför att den drabbade saknar kunskap om sina rättigheter eller de ekonomiska resurser som krävs för att hävda dem. Centrum för rättvisa jämnar ut oddsen mot mäktiga motparter.

För att Centrum för rättvisa ska kunna engagera sig i ett fall måste det beröra en rättsligt skyddad fri- eller rättighet. Antingen direkt i form av en olaglig kränkning, eller indirekt genom att en principfråga av denna karaktär aktualiseras i fallet.

Sedan starten 2002 har Centrum för rättvisa granskat tusentals fall och har engagerat sig som ombud i över 100 fall. Fallen har rört rätt till likabehandling (icke-diskriminering), föreningsfrihet, äganderätt, närings-/yrkesfrihet och olika aspekter av rättssäkerhet.

Vi har för enskildas räkning drivit processer mot stat, kommun, fack och arbetsgivare. Våra klienter har vunnit i de flesta fallen. Vi har vunnit 22 fall i de högsta juridiska instanserna i Sverige och i Europa, varav tio i Högsta domstolen.

Centrum för rättvisa deltar även aktivt i debatten med utgångspunkt i de fall som vi engagerar oss i. Sedan starten har våra fall uppmärksammats i tusentals inslag och artiklar i tv, radio, rikstäckande tidningar, lokala medier, tidskrifter med mera.

Se Centrum för rättvisas stiftelseförordnande och stadgar.

Medarbetare

Fredrik Bergman

Chef för Centrum för rättvisa

Arbetslivserfarenhet
Chef för Centrum för rättvisa, 2018–
Chefsjurist, Centrum för rättvisa, 2016–2017
Hovrättsassessor, Svea hovrätt, 2011–2016
Jurist, Centrum för rättvisa, 2010–2011
Tingsnotarie, Stockholms tingsrätt, 2008–2010
Forskningsstipendiat, Centrum för rättvisa, 2007–2008
Biträdande jurist, Linklaters Advokatbyrå, 2006–2007

Utbildning
Jur.kand., Uppsala universitet, 2006
LL.M., Harvard Law School, 2014

Klicka på kameran för att ladda ned pressbild. Foto: Stefan Tell

Alexandra Loyd

Administrativ chef (föräldraledig)

Arbetslivserfarenhet
Administrativ chef, Centrum för rättvisa, 2018-
Tingsnotarie, Stockholms tingsrätt och Patent- och marknadsdomstolen, 2016–2018
Jurist, Centrum för rättvisa, 2014–2016

Utbildning
Juristexamen, Uppsala universitet, 2014

Klicka på kameran för att ladda ned pressbild. Foto: Stefan Tell

Paula Röttorp

Senior jurist

Arbetslivserfarenhet
Senior jurist, Centrum för rättvisa, 2022–
Managing Partner, Hannes Snellman Advokatbyrå AB, 2015–2019
Partner, Hannes Snellman Advokatbyrå AB, 2010–2021
Biträdande jurist, Vinge Advokatbyrå, 2001–2010

Utbildning
Jur. kand., Stockholms universitet, 2001
Master of European Studies, Legal Dominant, College of Europe, Natolin, 2001
Legal studies, Université Robert Schumann, Strasburg, 1998–1999

Klicka på kameran för att ladda ned pressbild. Foto: Stefan Tell

Josefin Granberg

Office Manager

Arbetslivserfarenhet
Office Manager, Centrum för Rättvisa, 2022–
Service koordinator och avtalsadministratör, Kungliga tekniska högskolan, 2021–2022
Office Manager/Ledningsassistent, SACO, 2017–2021

Klicka på kameran för att ladda ned pressbild. Foto: Stefan Tell

Alexander Ottosson

Jurist, Associate

Arbetslivserfarenhet
Jurist, Centrum för rättvisa, 2018–
Forskningsstipendiat, Centrum för rättvisa, 2017–2018
Uppsatspraktikant, Sveriges ständiga representation vid Europarådet i Strasbourg, jan–juni 2017

Utbildning
Juristexamen, Uppsala universitet, 2017
Studier i folkrätt vid University College Dublin, UCD, 2016

Klicka på kameran för att ladda ned pressbild. Foto: Stefan Tell

Elsa Haggård

Jurist, Associate

Arbetslivserfarenhet
Jurist, Centrum för rättvisa, 2022–
Bolagsjurist, Caverion, 2017–2022
Tingsnotarie, Solna tingsrätt, 2015–2017
Biträdande jurist, Mannheimer Swartling Advokatbyrå, 2013–2015

Utbildning
Juristexamen, Stockholms universitet, 2013
Criminal Justice studies, San Diego State University, 2011

Klicka på kameran för att ladda ned pressbild. Foto: Stefan Tell

Frida Andersson

Jurist, Associate (tjänstledig)

Arbetslivserfarenhet
Jurist, Centrum för rättvisa, 2020–
Sommarnotarie, Advokatfirman Vinge, 2018
Sommartrainee, Mannheimer Swartling Advokatbyrå, 2017
Studentmedarbetare, Advokatfirman Lindahl, 2016–2019

Utbildning
Juristexamen, Uppsala universitet, 2020
Studier i kriminologi och engelsk litteraturhistoria vid University of Edinburgh, 2017–2018

Klicka på kameran för att ladda ned pressbild. Foto: Stefan Tell

Natalie Staff

Jurist, Associate (föräldraledig)

Arbetslivserfarenhet
Forskningsstipendiat, Centrum för rättvisa, 2020-
Tingsnotarie, Örebro tingsrätt, 2018-2020
Biträdande jurist, Advokatfirman Lindahl, 2018
Juristhandläggare/notarie, Kronofogdemyndigheten, 2017-2018
Praktikant, Utrikesdepartementet, Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt, 2016-2017

Utbildning
Juristexamen, Örebro Universitet, 2017

Klicka på kameran för att ladda ned pressbild

Erica Wide

Jurist, Associate (tjänstledig)

Arbetslivserfarenhet
Jurist, Centrum för rättvisa, 2020–
Praktikant, Sveriges ständiga representation vid de internationella organisationerna i Genève, 2019
Sommarnotarie, Högsta förvaltningsdomstolen, 2018

Utbildning
Juristexamen, Lunds universitet, 2020

Klicka på kameran för att ladda ned pressbild. Foto: Stefan Tell

Henrietta Cahn

Jurist, Associate

Arbetslivserfarenhet
Jurist, Centrum för rättvisa, 2021–
Praktikant, Utrikesdepartementet, 2020
Sommarnotarie, Hovrätten över Skåne och Blekinge, 2020
Sommarnotarie, Centrum för rättvisa, 2020
Sommarnotarie, Förvaltningsrätten i Göteborg, 2019
Summer Associate, Linklaters, 2018
Research Trainee, Gernandt & Danielsson, 2017–2018

Utbildning
Juristexamen, Uppsala universitet, 2021
Studier i juridik, University of Toronto, 2019

Klicka på kameran för att ladda ned pressfoto. Foto: Stefan Tell

Lisa Hyder

Jurist, Associate

Arbetslivserfarenhet
Jurist, Centrum för rättvisa, 2021–
Biträdande jurist, Mannheimer Swartling, 2018-2021
Bolagsjurist (secondment), Landshypotek Bank, 2021
Handläggare, NOA/Polismyndigheten, 2013-2018

Utbildning
Juristexamen, Stockholms universitet, 2018
MA International Law, University of Kent, Bryssel, 2010
BA Politics and Development studies, SOAS University of London, 2008

Klicka på kameran för att ladda ned pressbild. Foto: Stefan Tell

Emanuel Klerfelt Johansson

Jurist, Associate

Arbetslivserfarenhet
Jurist, Centrum för rättvisa, 2021–
Uppsatspraktikant, Centrum för rättvisa, 2021
Praktikant, Läkemedelsverket, 2020
Sommarnotarie, Förvaltningsrätten i Stockholm, 2020

Utbildning
Juristexamen, Uppsala universitet, 2021
Studier i statsvetenskap och Europakunskap, Göteborgs universitet, 2015–2016

Klicka på kameran för att ladda ned pressbild. Foto: Stefan Tell

Olivia Möller

Jurist, Associate

Arbetslivserfarenhet
Jurist, Centrum för rättvisa, 2022–
Associate, Mannheimer Swartling Advokatbyrå, 2020–2022
Uppsatspraktikant, Centrum för rättvisa, 2020
Föredragande jurist (timanställd), Kammarrätten i Stockholm, 2019–2020
Sommarnotarie, Kammarrätten i Stockholm, 2019
Sommarnotarie, Setterwalls Advokatbyrå, Stockholm, 2018
Sommarnotarie, Patent- och registreringsverket, 2017

Utbildning
Juristexamen, Uppsala Universitet, 2020
Studier i juridik, Singapore Management University, 2018

Klicka på kameran för att ladda ned pressbild. Foto: Stefan Tell

Erik Scherstén

Jurist, Associate

Arbetslivserfarenhet
Jurist, Centrum för rättvisa, 2022–
Associate, Mannheimer Swartling Advokatbyrå, 2020–2022
Uppsatspraktikant, Centrum för rättvisa, 2020
Föredragande jurist (timanställd), Kammarrätten i Stockholm, 2019–2020
Sommarnotarie, Kammarrätten i Stockholm, 2019
Sommarnotarie, Setterwalls Advokatbyrå, Stockholm, 2018
Sommarnotarie, Patent- och registreringsverket, 2017

Utbildning
Juristexamen, Uppsala Universitet, 2020
Studier i juridik, Singapore Management University, 2018

Klicka på kameran för att ladda ned pressbild. Foto: Stefan Tell

Helena Myrin

Jurist, Associate

Arbetslivserfarenhet
Jurist, Centrum för rättvisa, 2018–
Tingsnotarie, Södertörns tingsrätt, 2017–2018
Notarie, Allmänna reklamationsnämnden, 2016–2017
Intellectual Property Advisor, CSC, 2014–2016
Uppsatspraktikant, Utrikesdepartementet, 2013
Paralegal, Signet Lawyers Pty Ltd, 2012

Utbildning
Juristexamen, Stockholms universitet, 2013
Dispute Resolution, Negotiation, Law of Slavery and Human Trafficking, University of Technology Sydney, 2012
Certificate in Advanced English, University of Cambridge, 2006

Klicka på kameran för att ladda ned pressbild. Foto: Stefan Tell

Styrelse

Centrum för rättvisas styrelse ansvarar för stiftelsens ekonomi och beslutar vilka fall vi ska driva. Styrelsen får inget arvode för sitt arbete. I styrelsen ingår även Centrum för rättvisas chef, Fredrik Bergman.

Tomas Nicolin

Styrelsens ordförande

Arbetslivserfarenhet (i urval)
Centrum för rättvisa, ledamot och ordförande, 2009–
Nobelstiftelsen, styrelseledamot, 2009–
SEB, styrelseledamot, 2009–2019
Nordstjernan, styrelseledamot, 2007–

Utbildning
MIT Sloan School of Management, Cambridge, USA, Master of Science (MSc), 1979–1980
Handelshögskolan i Stockholm, civilekonom, 1974–1977

Kristoffer Löf

Styrelseledamot

Arbetslivserfarenhet (i urval)
Centrum för rättvisa, styrelseledamot, 2017–
Mannheimer Swartling, Stockholm, delägare, 2012–
Debevoise & Plimton LLP, London, Visiting Lawyer, 2004

Utbildning
Uppsala universitet, Jur.kand./Master of Laws, 1997–2002
University of Minnesota Law School, Minnesota, USA, 2002

Sanna Rayman

Styrelseledamot

Arbetslivserfarenhet (i urval)
Centrum för rättvisa, styrelseledamot, 2018–
Dagens Samhälle, debattchef, 2015–
Expressen, fristående kolumnist, 2016–
Svenska Dagbladet, ledarskribent, 2008–2015

Tomas Billing

Styrelseledamot

Arbetslivserfarenhet (i urval)
Centrum för rättvisa, styrelseledamot, 2018–
Röko, styrelseordförande, 2019–
NCC, styrelseordförande, 2001–
Nordstjernan, vd, 1999–2019
Hufvudstaden, vd, 1997–1999

Utbildning
Handelshögskolan i Stockholm, civilekonom, 1984–1986

Martina Lind

Styrelseledamot

Arbetslivserfarenhet (i urval)
Centrum för rättvisa, styrelseledamot, 2019–
Nordic Public Affairs, Stockholm, Founding Partner, 2011–
Thinkubator, vd, 2009–2010
Stabschef hos högskole- och forskningsminister Lars Leijonborg, 2008–2009
E24, Vice President Business Development, 2007–2008

Utbildning
Handelshögskolan i Stockholm, civilekonom, 2002–2006
Lehigh University, Pennsylvania, USA, Business, 2004
Stockholms Universitet, kommunikationsvetenskap, 2000–2004

Christina Ramberg

Styrelseledamot

Arbetslivserfarenhet (i urval)
Centrum för rättvisa, styrelseledamot, 2021–
Professor i civilrätt, Stockholms universitet, 2011–
Professor i handelsrätt, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, 1998–2011

Utbildning (i urval)
Juris doktor i civilrätt, Stockholms universitet, 1992
Jur.kand., Stockholms universitet, 1984

Samarbeten

Mannheimer Swartling

 

Mannheimer Swartling och Centrum för rättvisa har haft ett nära samarbete sedan år 2002. Mannheimer Swartling ställer upp pro bono med resurser och juridisk expertis i rättsfall som Centrum för rättvisa driver. Mannheimer Swartling har bistått med expertis i flera av de rättsfall som har prövats i Högsta domstolen. Partnersamarbetet innefattar även ett ömsesidigt erfarenhets- och kunskapsutbyte i konstitutionella och processuella frågor.

Mannheimer Swartling stödjer Centrum för rättvisa eftersom byrån anser att den som stor aktör och juridisk rådgivare har ett ansvar och en möjlighet att påverka och driva frågor som är viktiga för samhället i stort. Mannheimer Swartlings engagemang inom samhällsfrågor går under samlingsbegreppet Mannheimer Swartling i samhället.

Mannheimer Swartling är Nordens största affärsjuridiska advokatbyrå med ca 550 anställda. Advokatbyrån har sex kontor runtom i världen – i Stockholm, Göteborg, Malmö, Bryssel, New York och Singapore.

Besök Mannheimer Swartlings hemsida

 

Andra samarbetspartners

 

Centrum för rättvisa har ett antal partners som tillhandahåller sina tjänster pro bono. Varmt tack till er – ni hjälper oss att hjälpa fler! Vill ditt företag stödja Centrum för rättvisa? Mejla vår administrativa chef, Alexandra Loyd.

C.A.G Datastöd

C.A.G är specialister inom IT-operations, Finansiella expertsystem och Digitaliseringstjänster. C.A.G bistår pro bono med IT-support.

Svalner Skatt

Svalner Skatt är Sveriges ledande oberoende skatterådgivningsbyrå. Svalner Skatt bistår pro bono med skatterådgivning.

Hannes Snellman

Hannes Snellman är en nordisk advokatbyrå med fokus på stora affärstransaktioner. Hannes Snellman bistår pro bono med juridisk rådgivning.

Uppförandekod

Ta del av Centrum för rättvisas uppförandekod här.

Finansiering

Centrum för rättvisa är helt beroende av gåvor och bidrag från enskilda.

Centrum för rättvisa är en insamlingsstiftelse som förlitar sig på gåvor och bidrag från enskilda. Följaktligen tar stiftelsen inte emot bidrag från staten eller kommunerna. Inte heller tar stiftelsen emot bidrag från politiska partier eller intressegrupper, som fackförbund och arbetsgivarorganisationer.

Urvalet av fall är skiljt från insamlingsverksamheten. Det betyder att man inte kan betala stiftelsen för att denna ska engagera sig i ett visst fall. Stiftelsen tackar nej till gåvor och anslag som inte är förenliga med stiftelsens ändamål och/eller i övrigt kan äventyra stiftelsens oberoende.

Centrum för rättvisa samlade in ca 14,4 miljoner kronor 2021. Klicka här för att ta del av Centrum för rättvisas senaste årsredovisning för 2021 (PDF).

Centrum för rättvisa har 90-konto och står därmed under granskning av Svensk Insamlingskontroll. 90-kontot är för givaren en bekräftelse på att insamlingen sköts på ett ansvarsfullt sätt och att pengarna går till ändamålet utan oskäliga kostnader.

Ge en gåva!