Om oss

Centrum för rättvisa är Sveriges första public interest law firm med uppdrag att värna individens grundläggande fri- och rättigheter.

”Respekten för individens fri- och rättigheter är kärnan i en demokratisk rättsstat.”

Centrum för rättvisa grundades år 2002 som en ideell och oberoende aktör med uppdrag att värna enskildas grundläggande fri- och rättigheter. Sedan dess har vi steg för steg etablerat oss som Sveriges ledande organisation på detta område.

Vår verksamhet utgår från en tydlig värdering: respekten för individens fri- och rättigheter är kärnan i en demokratisk rättsstat. Problemet är att de allra flesta människor inte har råd att tillvarata sin rätt mot felande myndigheter. Utan juridisk hjälp har man som enskild mycket små möjligheter till framgång.

Vi står därför upp för individens rätt genom att driva viktiga principfall om fri- och rättigheter i domstol, anordna utbildning för juriststudenter samt delta i debatten i rättighetsfrågor. Vi agerar oberoende av intresseorganisationer och politiska partier. Vi tar inte betalt av de människor som vi hjälper.

Verktyget i det dagliga arbetet är det juridiska skydd för grundläggande fri- och rättigheter som finns i vår grundlag, vanlig lag, Europakonventionen och EU-rätten.

Konkret handlar det om att granska missförhållanden, informera enskilda om deras rättigheter och ställa upp som ombud i rättsliga processer. Det gäller fall som ofta inte blir prövade därför att den drabbade saknar kunskap om sina rättigheter eller de ekonomiska resurser som krävs för att hävda dem. På så sätt kan man säga att Centrum för rättvisa jämnar ut oddsen mot mäktiga motparter.

”Centrum för rättvisa jämnar ut oddsen mot mäktiga motparter.”

För att Centrum för rättvisa ska kunna engagera sig i ett fall måste det beröra en rättsligt skyddad fri- eller rättighet. Antingen direkt i form av en olaglig överträdelse, eller indirekt genom att en principfråga av denna karaktär aktualiseras i fallet.

Sedan starten 2002 har Centrum för rättvisa granskat tusentals fall och har engagerat sig som ombud i över 100 fall. Fallen har rört allt från yttrandefrihet till äganderätt.

Vi har för enskildas räkning drivit processer mot staten, kommuner, fack och arbetsgivarorganisationer. Våra klienter har vunnit i de flesta fallen och många har gått hela vägen. Vi har vunnit 22 fall i de högsta juridiska instanserna i Sverige och i Europa, varav tio i Högsta domstolen.

Våra rättsfall har också lett till viktiga lagändringar som stärkt enskildas tillgång till rättvisa, bland annat den lag om grundlagsskadestånd som kom 2022.

Centrum för rättvisa deltar även aktivt i debatten med utgångspunkt i de fall som vi engagerar oss i. Sedan starten har våra fall uppmärksammats i tusentals inslag och artiklar i tv, radio, rikstäckande tidningar, lokala medier, tidskrifter med mera.

Styrelse

Centrum för rättvisas styrelse arbetar ideellt. Den ansvarar för stiftelsens ekonomi och beslutar om nya fall. I styrelsen ingår även Centrum för rättvisas chef.

Samarbeten

Mannheimer Swartling och Centrum för rättvisa har haft ett nära samarbete sedan år 2002. Mannheimer Swartling ställer upp pro bono med resurser och juridisk expertis i rättsfall som Centrum för rättvisa driver. Mannheimer Swartling har bistått med expertis i flera av de rättsfall som har prövats i Högsta domstolen. Partnersamarbetet innefattar även ett ömsesidigt erfarenhets- och kunskapsutbyte i konstitutionella och processuella frågor.

Mannheimer Swartling stödjer Centrum för rättvisa eftersom byrån anser att den som stor aktör och juridisk rådgivare har ett ansvar och en möjlighet att påverka och driva frågor som är viktiga för samhället i stort. Mannheimer Swartlings engagemang inom samhällsfrågor går under samlingsbegreppet Mannheimer Swartling i samhället.

Mannheimer Swartling är Nordens största affärsjuridiska advokatbyrå med ca 550 anställda. Advokatbyrån har sex kontor runtom i världen – i Stockholm, Göteborg, Malmö, Bryssel, New York och Singapore.

Andra samarbetspartners

Centrum för rättvisa har ett antal partners som tillhandahåller sina tjänster pro bono. Varmt tack till er – ni hjälper oss att hjälpa fler! Vill ditt företag stödja oss? Mejla Centrum för rättvisas administrativa chef Alexandra Loyd.

C.A.G är specialister inom IT-operations, Finansiella expertsystem och Digitaliserings-tjänster. C.A.G bistår pro bono med IT-support.

Svalner Skatt är Sveriges ledande oberoende skatterådgivningsbyrå. Svalner Skatt bistår pro bono med skatterådgivning.

Hannes Snellman är en nordisk advokatbyrå med fokus på stora affärstransaktioner. Hannes Snellman bistår pro bono med juridisk rådgivning.

Vår uppförandekod

Vår uppförandekod innehåller de grundläggande principerna för arbetet på Centrum för rättvisa.

Vår finansiering

Centrum för rättvisa är helt beroende av gåvor och bidrag från enskilda. Organisationen är en insamlingsstiftelse som förlitar sig på gåvor och bidrag från enskilda. Följaktligen tar stiftelsen inte emot bidrag från staten eller kommunerna. Inte heller tar stiftelsen emot bidrag från politiska partier eller intressegrupper, som fackförbund och arbetsgivarorganisationer.

Urvalet av fall är skiljt från insamlingsverksamheten. Det betyder att man inte kan betala stiftelsen för att denna ska engagera sig i ett visst fall. Stiftelsen tackar nej till gåvor och anslag som inte är förenliga med stiftelsens ändamål och/eller i övrigt kan äventyra stiftelsens oberoende.

Centrum för rättvisa samlade in ungefär 12 miljoner kronor 2023. Klicka här för att ta del av Centrum för rättvisas senaste årsredovisning för 2023 (PDF).

Centrum för rättvisa har 90-konto och står därmed under granskning av Svensk Insamlingskontroll. 90-kontot är för givaren en bekräftelse på att insamlingen sköts på ett ansvarsfullt sätt och att pengarna går till ändamålet utan oskäliga kostnader.