Tomas Billing

Styrelseledamot

Arbetslivserfarenhet (i urval) 
Centrum för rättvisa, styrelseledamot, 2018–
Röko, styrelseordförande, 2019–
NCC, styrelseordförande, 2001–2020
Nordstjernan, vd, 1999–2019
Hufvudstaden, vd, 1997–1999

Utbildning
Handelshögskolan i Stockholm, civilekonom, 1984–1986