Student­programmet

Centrum för rättvisas studentprogram riktar sig i första hand till juriststudenter. Här träffas morgondagens advokater, domare, forskare och fri- och rättighetsjurister.

Genom Centrum för rättvisas studentprogram har…

 • över 60 studenter genomfört praktik i samband med sitt examensarbete
 • drygt 400 studenter genomgått internat om fri- och rättigheter
 • flera tusen studenter mött Centrum för rättvisa vid arbetsmarknadsdagar och undervisning på juristutbildningen
 • femton studenter tagit emot Midander-Lönnstipenidet på 25.000 kr för bästa examensuppsats (stipendiet delas ut årligen sedan 2007)

Centrum för rättvisa rankas regelbundet som en av de mest attraktiva arbetsgivarna för unga jurister i Företagsbarometern.

Vi söker skarpa juriststudenter som har ett intresse för individens fri- och rättigheter och vill jämna ut oddsen mellan enskilda människor och stat eller kommun. Man ska ha läst minst sex terminer för att bli aktuell för vårt studentprogram, men studenter från alla terminer är välkomna att komma på studiebesök eller på annat sätt ta kontakt med oss.

Har du frågor om studentprogrammet eller vill boka ett studiebesök?

Kontakta Alexander Ottosson.

Uppsatspraktik

Ska du skriva examensuppsats och vill prova på strategisk processföring för individens fri- och rättigheter? Centrum för rättvisa tar varje termin emot fyra juriststudenter för uppsatspraktik.

Som uppsatspraktikant hjälper du till i det dagliga arbetet på Centrum för rättvisa. Du får göra rättsutredningar och research, hantera anmälningar om nya fall med mera. Genom praktiken ges du en unik inblick i några av Sveriges mest intressanta rättsprocesser.

Eftersom vi vet att examensuppsatsen tar mycket tid i anspråk kan du få ägna dig åt skrivandet i den mån du önskar. Praktikens längd kommer vi överens om gemensamt men vi rekommenderar runt tio veckor.

Ansökan ska innehålla personligt brev, meritförteckning och betyg. Berätta också kort om din uppsats om du redan har bestämt vad du ska skriva om.

Sista ansökningsdag för praktik under hösten 2023 är den 12 april 2023. Intervjuer sker löpande och praktikplatserna kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag. Du skickar din ansökan per e-post till [email protected].

Centrum för rättvisa är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som du skickar till oss i samband med din ansökan. Mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter finns i vår personuppgiftpolicy.

Internat

Centrum för rättvisas Fri- och rättighetsinternat är höjdpunkten i vårt studentprogram. Varje sommar sedan 2004 får trettio juriststudenter chansen att under fyra dagar diskutera konstitutionell rätt och strategisk processföring med landets främsta jurister. Ansök till 2023 års internat senast den 1 maj 2023!

För tjugonde året i rad anordnar vi vårt populära sommarinternat där du som deltagare får träffa några av landets främsta jurister, delta i spännande diskussioner och case-övningar samt träffa några av Centrum för rättvisas klienter. Justitieråd, professorer, JK, Riksåklagaren och Advokatsamfundets generalsekreterare föreläser regelbundet på internatet – föregående års program hittar du här (PDF). För mer information om innehållet på internatet, se filmen nedan.

När är internatet?
Datum för 2023 års internat är 16-19 augusti på Villa Lovik utanför Stockholm.

Vad kostar det?
Internatet är kostnadsfritt för dig som deltagare. Eget hotellrum och alla måltider ingår. Det är också möjligt att ansöka om resestipendium för upp till halva resekostnaden. 

Vem kan delta?
Internatet riktar sig till dig som studerar på juristprogrammet, har läst minst sex terminer och är intresserad av strategisk processföring och individens fri- och rättigheter.

Hur du ansöker
Sista ansökningsdag för 2023 års internat är den 1 maj 2023. Ansökan skickas till [email protected] och ska innehålla personligt brev, meritförteckning samt betyg från juristprogrammet. Märk din ansökan med ”Fri- och rättighetsinternat”.

Har du frågor? 
Hör av dig till Alexander Ottosson.

Behandling av personuppgifter
Centrum för rättvisa är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som du skickar till oss i samband med din ansökan. Mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter finns i vår personuppgiftspolicy.

Legal Intensive

Är du juriststudent och nyfiken på hur man kan stärka skyddet för enskildas fri- och rättigheter i Sverige genom banbrytande rättsprocesser? Ansök till Centrum för rättvisa Legal Intensive – en endagskurs i strategisk processföring för fri- och rättigheter!

Genom Centrum för rättvisas årligen återkommande endagskurs Legal Intensive får 16 juriststudenter från hela landet chansen att lära sig mer om strategisk processföring och att använda juridiken som verktyg för samhällsförändring.

Temat för årets upplaga är skyddet för visselblåsare i Europakonventionen. Kursen ger dig som juriststudent en möjlighet att fördjupa dina kunskaper i fri- och rättighetsfrågor ur ett praktiskt perspektiv och diskutera med andra rättighetsintresserade juriststudenter. Du kommer också att kunna ställa frågor till våra medarbetare om hur det är att arbeta med rättighetsjuridik, samt få träffa en av våra klienter. Kursen avslutas med ett rättegångsspel, som är uppbyggt kring ett fiktivt visselblåsarfall.

Kursprogrammet innehåller följande:

 • Interaktiva föreläsningar om strategisk processföring i mål om fri- och rättigheter samt om skyddet för visselblåsare enligt Europakonventionen.
 • Klientträff med en av visselblåsarna som avslöjade den s.k. Macchiariniaffären och som med hjälp av Centrum för rättvisa har drivit sitt fall till Europadomstolen.
 • Rättegångsspel där du får praktisera dina nya kunskaper under ledning av våra jurister.

Centrum för rättvisa Legal Intensive är en exklusiv intensivkurs med ett begränsat antal platser och äger rum lördagen den 12 mars 2022 kl. 09.30–17.30 via Zoom.

Kursen riktar sig till studenter på juristprogrammet som under vårterminen 2022 läser termin fyra eller högre. Din ansökan ska innehålla betygskopia samt ett personligt brev där du berättar varför du är nyfiken på strategisk processföring för mänskliga rättigheter. Ansökan märks med ”Legal Intensive” och mailas till [email protected] senast onsdagen den 23 februari kl. 23.59.

Vi ser fram emot din ansökan!

Har du frågor? 
Hör av dig till Alexander Ottosson.

Behandling av personuppgifter
Centrum för rättvisa är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som du skickar till oss i samband med din ansökan. Mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter finns i vår personuppgiftspolicy.

Sommarnotarie

Varje sommar tar Centrum för rättvisa emot sommarnotarier under juni månad. Sista ansökningsdag för 2023 års sommarnotarietjänster är den 22 januari 2023.

Som sommarnotarie hjälper du till i det dagliga arbetet på Centrum för rättvisa. Du får göra rättsutredningar och research, hantera anmälningar om nya fall med mera. En del av tiden ägnas åt ett projektarbete under ledning av Centrum för rättvisas jurister.

Genom sommarnotarietjänsten ges du en unik inblick i några av Sveriges mest intressanta rättsprocesser.

Vi söker dig som:

 • Har läst minst sex terminer på juristprogrammet.
 • Har en god initiativförmåga och är noggrann.
 • Är samhällsintresserad och nyfiken på hur juridiken samspelar med samhällsutvecklingen.

Tjänsten är på heltid under fem veckor och är avlönad. Anställningstiden är den 5 juni 2023 till och med den 7 juli 2023. Centrum för rättvisas kontor ligger i Stockholm.

Sista ansökningsdag för sommaren 2023 är 22 januari 2023.

Ansökan ska innehålla personligt brev, meritförteckning samt betyg.

Du skickar din ansökan samt eventuella frågor om tjänsten per e-post till oss.

Centrum för rättvisa är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som du skickar till oss i samband med din ansökan. Mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter finns i vår personuppgiftpolicy.

Midander-Lönnstipendiet

Har du skrivit en examensuppsats om fri- och rättigheter? Ansök om 2023 års Midander-Lönnstipendium senast den 2 oktober 2023!

För att uppmuntra och uppmärksamma studier av fri- och rättigheter har Centrum för rättvisa instiftat Midander-Lönnstipendiet. Stipendiet uppgår till 25 000 kronor och delas ut i december varje år till den student som under det senaste året har skrivit den bästa uppsatsen om fri- och rättigheter, rättsstats- eller rättssäkerhetsfrågor.

För att vara aktuell för stipendiet behöver din uppsats:

 • vara en examensuppsats inom juristprogrammet eller – om du läser en annan utbildning – skriven på magister- eller masternivå,
 • behandla fri- och rättigheter, rättsstats- eller rättssäkerhetsfrågor som är av betydelse i Sverige,
 • ha betygssatts med högsta betyg (t.ex. AB, A eller VG), och
 • vara betygssatt det senaste året.

Stipendiet är uppkallat efter Josefine Midander och Cecilia Lönn, två kvinnor som drev fallet om diskriminering i form av etnisk kvotering vid antagning till juristutbildningen vid Uppsala universitet. Högsta domstolen konstaterade 2006 i deras mål att rätten till likabehandling är en mänsklig rättighet och att kvotering av sökande till högskolan är olaglig diskriminering.

Tidigare stipendiater

Ansökan ska innehålla uppsats och betygskopia. Du skickar din ansökan per e-post till [email protected].

Sista ansökningsdag för 2022-års Midander-Lönnstipendium är den 2 oktober 2023.

Vill du tipsa om en uppsatsförfattare som borde få stipendiet? Mejla författarens namn, e-postadress och lärosäte till [email protected].

Behandling av personuppgifter
Centrum för rättvisa är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som du skickar till oss i samband med din ansökan. Mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter finns i vår personuppgiftspolicy.

Nordiska rättegångstävlingen

Närmare en riktig process i Europadomstolen kan man inte komma under sin tid som juridikstuderande. Centrum för rättvisa bidrar i olika undervisningsmoment i Nordiska rättegångstävlingen om de mänskliga rättigheterna och delar dessutom ut såväl första- som andrapriset i tävlingen.

Tävlande från universitet från de fem nordiska länderna företräder antingen en klagande eller staten i fingerat klagomål inför Europadomstolen. Domstolspanelen består av domare från Europadomstolen och de nationella domstolarna.

Tävlingen ger tillfälle att

 • fördjupa sig i Europakonventionen för de mänskliga rättigheterna
 • träna sig i att skriva juridisk argumentation
 • öva på att muntligen framföra juridiska argumentation

Flera av Centrum för rättvisas medarbetare och forskningsstipendiater har med framgång deltagit i tävlingen.

Ansökningar till rättegångstävlingen (även kallad kursen om praktisk europaprocess) görs genom det universitet du läser vid. Många har efter att ha deltagit i rättegångstävlingen gått vidare och gjort praktik vid Centrum för rättvisa.

Vill du veta mer?

Läs mer på Den nordiska rättegångstävlingens hemsida.