Studentprogrammet

Centrum för rättvisas studentprogram riktar sig i första hand till juriststudenter. Här träffas morgondagens advokater, domare, forskare och fri- och rättighetsjurister. Genom Centrum för rättvisas studentprogram har

  • över 60 studenter genomfört praktik i samband med sitt examensarbete
  • drygt 400 studenter genomgått internat om fri- och rättigheter
  • flera tusen studenter mött Centrum för rättvisa vid arbetsmarknadsdagar och undervisning på juristutbildningen
  • tolv studenter tagit emot Midander-Lönnstipenidet på 25.000 kr för bästa examensuppsats (stipendiet delas ut årligen sedan 2007)

Centrum för rättvisa rankas regelbundet som en av de mest attraktiva arbetsgivarna för unga jurister i Företagsbarometern.

Vi söker skarpa juriststudenter som har ett intresse för individens fri- och rättigheter och vill jämna ut oddsen mellan enskilda människor och stat eller kommun. Man ska ha läst minst sex terminer för att bli aktuell för vårt studentprogram, men studenter från alla terminer är välkomna att komma på studiebesök eller på annat sätt ta kontakt med oss.

Har du frågor om studentprogrammet eller vill boka ett studiebesök?

Kontakta Lisa Andersson.

Uppsatspraktik

Ska du skriva examensuppsats och vill prova på strategisk processföring för individens fri- och rättigheter? Centrum för rättvisa tar varje termin emot fyra juriststudenter för uppsatspraktik.

Som uppsatspraktikant hjälper du till i det dagliga arbetet på Centrum för rättvisa. Du får göra rättsutredningar och research, hantera anmälningar om nya fall med mera. Genom praktiken ges du en unik inblick i några av Sveriges mest intressanta rättsprocesser.

Eftersom vi vet att examensuppsatsen tar mycket tid i anspråk kan du få ägna dig åt skrivandet i den mån du önskar. Praktikens längd kommer vi överens om gemensamt men vi rekommenderar runt tio veckor.

Ansökan ska innehålla personligt brev, meritförteckning och betyg. Berätta också kort om din uppsats om du redan har bestämt vad du ska skriva om.

Sista ansökningsdag för praktik under hösten 2021 är den 16 maj 2021. Du skickar din ansökan per e-post till rekrytering@centrumforrattvisa.se.

Centrum för rättvisa är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som du skickar till oss i samband med din ansökan. Mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter finns i vår personuppgiftpolicy.

Internat

Centrum för rättvisas fri- och rättighetsinternat är en unik mötesplats för rättighetsengagerade studenter, advokater, forskare och debattörer. Varje år erbjuds trettio av universitetens skarpaste juriststudenter plats på internatet som har arrangerats varje sommar sedan 2004. 

Som internatdeltagare får du lyssna till några av landets främsta jurister på området samt delta i djuplodande diskussioner om fri- och rättighetsfrågor med anknytning till Centrum för rättvisas fall om bland annat likabehandling, negativ föreningsfrihet, äganderätt och personlig integritet.

Vem kan delta?
Internatet riktar sig till juriststudenter som har läst minst sex terminer, och som har ett gediget intresse för de frågor som Centrum för rättvisa driver.

Vad kostar det?
Internatet är kostnadsfritt för dig som deltagare. Eget hotellrum och alla måltider ingår. Det enda du själv behöver stå för är resan till kursgården. Det är också möjligt att i efterhand ansöka om resestipendium för upp till halva resekostnaden.

2021 års internat är preliminärt planerat att äga rum den 17-20 augusti på Villa Lovik på Lidingö utanför Stockholm.

Ansökan
Sista ansökningsdag för 2021 års internat är den 30 april 2021.

Ansökan ska innehålla personligt brev, meritförteckning samt betyg.

Ansökan skickar du per e-post till oss.

Har du frågor? 
Hör av dig till Lisa Andersson.

Behandling av personuppgifter
Centrum för rättvisa är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som du skickar till oss i samband med din ansökan. Mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter finns i vår personuppgiftspolicy.

Sommarnotarie

Varje sommar tar Centrum för rättvisa emot sommarnotarier under juni månad. Sista ansökningsdag för 2021 års sommarnotarietjänster är den 29 januari 2021.

Som sommarnotarie hjälper du till i det dagliga arbetet på Centrum för rättvisa. Du får göra rättsutredningar och research, hantera anmälningar om nya fall med mera. En del av tiden ägnas åt ett projektarbete under ledning av Centrum för rättvisas jurister.

Genom sommarnotarietjänsten ges du en unik inblick i några av Sveriges mest intressanta rättsprocesser.

Vi söker dig som:

  • Har läst minst sex terminer på juristprogrammet.
  • Har en god initiativförmåga och är noggrann.
  • Är samhällsintresserad och nyfiken på hur juridiken samspelar med samhällsutvecklingen.

Tjänsten är på heltid under fem veckor och är avlönad. Anställningstiden är den 7 juni 2021 till och med den 9 juli 2021. Centrum för rättvisas kontor ligger i Stockholm men på grund av Coronapandemin kommer arbetet att ske digitalt, vilket innebär att du inte behöver vara på plats i Stockholm under tiden. Våra anställda arbetar på distans sedan mars 2020 och vi har väl utarbetade rutiner för distansarbete.

Sista ansökningsdag för sommaren 2021 är 29 januari 2021.

Ansökan ska innehålla personligt brev, meritförteckning samt betyg.

Du skickar din ansökan samt eventuella frågor om tjänsten per e-post till oss.

Centrum för rättvisa är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som du skickar till oss i samband med din ansökan. Mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter finns i vår personuppgiftpolicy.

Midander-Lönnstipendiet

Skriver du examensuppsats om fri- och rättigheter? Om du lyckas riktigt bra kan du bli aktuell för Centrum för rättvisas årliga uppsatsstipendium om 25 000 kr.

För att uppmuntra och uppmärksamma studier av fri- och rättigheter delar Centrum för rättvisa varje år ut Midander-Lönnstipendiet till den sökande som skrivit den bästa examensuppsatsen i juridik om individuella fri- och rättigheter.

Stipendiet är på 25 000 kr och uppsatsens ämne kan vara processrätt, skadeståndsrätt, förvaltningsrätt med mera, men kärnfrågan måste vara tydligt relaterad till individuella fri- och rättigheter.

Stipendiet är uppkallat efter Josefine Midander och Cecilia Lönn, två kvinnor som drev fallet om diskriminering i form av etnisk kvotering vid antagning till juristutbildningen vid Uppsala universitet. Högsta domstolen konstaterade 2006 i deras mål att rätten till likabehandling är en mänsklig rättighet och att kvotering av sökande till högskolan är olaglig diskriminering.

Tidigare stipendiater

Ansökan ska innehålla uppsats och betygskopia. Du skickar din ansökan per e-post till Lisa Andersson.

Sista ansökningsdag för 2021-års Midander-Lönnstipendium är den 15 oktober 2021.

Vill du tipsa om en uppsatsförfattare som borde få stipendiet? Mejla författarens namn, e-postadress och lärosäte till Lisa Andersson.

Behandling av personuppgifter
Centrum för rättvisa är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som du skickar till oss i samband med din ansökan. Mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter finns i vår personuppgiftspolicy.

Nordiska rättegångstävlingen

Närmare en riktig process i Europadomstolen kan man inte komma under sin tid som juridikstuderande. Centrum för rättvisa bidrar i olika undervisningsmoment i Nordiska rättegångstävlingen om de mänskliga rättigheterna och delar dessutom ut såväl första- som andrapriset i tävlingen.

Tävlande från universitet från de fem nordiska länderna företräder antingen en klagande eller staten i fingerat klagomål inför Europadomstolen. Domstolspanelen består av domare från Europadomstolen och de nationella domstolarna.

Tävlingen ger tillfälle att

  • fördjupa sig i Europakonventionen för de mänskliga rättigheterna
  • träna sig i att skriva juridisk argumentation
  • öva på att muntligen framföra juridiska argumentation

Flera av Centrum för rättvisas medarbetare och forskningsstipendiater har med framgång deltagit i tävlingen.

Ansökningar till rättegångstävlingen (även kallad kursen om praktisk europaprocess) görs genom det universitet du läser vid. Många har efter att ha deltagit i rättegångstävlingen gått vidare och gjort praktik vid Centrum för rättvisa.

Vill du veta mer?

Läs mer på Den nordiska rättegångstävlingens hemsida.