Nordiska rättegångstävlingen

Närmare en riktig process i Europadomstolen kan man inte komma under sin tid som juridikstuderande.

Den nordiska rättegångstävlingen om de mänskliga rättigheterna är en rättegångstävling om Europakonventionen för nordiska juriststudenter. Centrum för rättvisa stöttar tävlingen genom att hålla i flera utbildningsmoment samt genom att dela ut första- och andrapriset.

De tävlande – cirka 80 juriststudenter i lag från Sverige, Norge, Danmark, Finland och Island – får under tio veckor fördjupa sig i ett fiktivt case, författa inlagor och plädera inför domare från Europadomstolen och från de högsta domstolarna i de nordiska länderna.

Finalhelgen hålls varje år under juni månad i en av de nordiska ländernas huvudstäder. Programmet innehåller utöver tävlingen olika sociala aktiviteter, utflykter, mottagningar och en festbankett.

Tävlingen ger tillfälle att fördjupa sig i Europakonventionen, men vässar också dina kunskaper i skrivande och muntligt framförande. Flera av Centrum för rättvisas medarbetare har med framgång deltagit i tävlingen.

Ansökningar till rättegångstävlingen (även kallad kursen om praktisk europaprocess) görs genom det universitet du läser vid. Många har efter att ha deltagit i rättegångstävlingen gått vidare och gjort praktik vid Centrum för rättvisa.

Läs mer på Den nordiska rättegångstävlingens hemsida.